Banking & Financial Services, Insurance - Produktkontroll och värdering jobs