Vår internet webbplats använder cookie-filer. Surfa på webbplatsen uppfattas som att ge tillstånd att använda cookie-filer. Mer uppgifter finns i våra Regler om användning av cookie-filer. stänga

Hur man besvarar intervjufrågor

 

Det finns en del vanliga intervjufrågor och du bör förbereda dina svar i förväg. Huvudsaken att komma ihåg när du besvarar intervjufrågor är att hålla dina svar kortfattade och relevanta. Om du möts av en svår fråga, se till att behålla lugnet, gå inte på defensiven och ta ett ögonblick på dig för att tänka över ditt svar innan du svarar.

Kom ihåg, svaren nedan är bara förslag. Försök att göra ditt svar så personligt som möjligt.

 


F: Berätta för mig om dig själv.

S: Identifiera några av dina mest framträdande egenskaper och memorera dem. Beskriv dina meriter, karriärhistorik och färdigheter och understryk de färdigheter som är relevanta för det aktuella jobbet.

F: Vilka är dina framgångar hittills?

S: Välj en bedrift som är arbetsrelaterad och som skett relativt nyligen. Identifiera de färdigheter du använde dig av vid bedriften och sätt ett värde på den nytta den tillförde företaget. Till exempel, ”min största framgång har varit att utforma och implementera ett nytt reskontrasystem, introducera det före tidsplanen och förbättra våra gäldenärers position avsevärt, med besparingar för företaget på 500 000 kronor i månaden”.

F: Är du nöjd med din karriär till dags dato?

S: Den här frågan handlar om din självuppskattning, ditt självförtroende och dina karriärambitioner. Svaret måste bli ”ja”, följt av en kort förklaring av vad det är i din karriär hittills som du är nöjd med. Om din karriär har planat ut eller om du känner att den går för långsamt måste du modifiera ditt svar.

F: Vad är den svåraste situationen du har mötts av och hur hanterade du den?

S: Syftet med denna fråga är att ta reda på hur du definierar vad som är svårt och om du nalkas problemlösning på ett logiskt sätt. För att visa upp dig i en positiv dager, välj en svår arbetssituation som du inte var orsak till och som kan snabbt förklaras med några få meningar. Förklara hur du definierade problemet, vad alternativen var, varför du valde det du valde och vad resultatet blev. Avsluta alltid positivt.

F: Vad tycker du om hos ditt nuvarande jobb?

S: Detta är en rättfram fråga. Det enda du behöver göra är att se till att det du tycker om motsvarar färdigheterna som krävs till det aktuella jobbet. Var entusiastisk; beskriv ditt jobb som intressant och omväxlande men ta inte i - du tänker trots allt gå vidare.

F: Vad är det du inte tycker om hos ditt nuvarande jobb?

S: Se upp med det här svaret. Var inte för specifik då detta kan dra uppmärksamheten till svagheter som kan utsätta dig för flera problem. Ett sätt att hantera detta är att välja en egenskap hos ditt nuvarande företag, som t.ex. dess storlek eller dess långsamma beslutsfattandeprocess osv. Inge intrycket med ditt svar att du är en person som tar problem och frustration jämnmodigt som en del av jobbet.

F: Vilka är dina starka sidor?

S: Det här är en fråga som du vet att du kommer att få, så det finns ingen ursäkt för att vara oförberedd. Koncentrera dig på att diskutera dina huvudsakliga starka sidor. Ange tre eller fyra färdigheter, t.ex. din förmåga att lära dig snabbt, beslutsamheten att lyckas, positiv attityd, din förmåga att förstå människor och uppnå ett gemensamt mål. Du kan bli ombedd att ge exempel på ovanstående, så var beredd.

F: Vad är din största svaghet?

S: Säg inte att du inte har några - detta leder till flera problem. Du har två alternativ – använd en påstådd svaghet som t.ex. din brist på erfarenhet (inte förmåga) inom ett område som inte är viktigt för jobbet. Det andra alternativet är att beskriva en personlig eller yrkesmässig svaghet som också skulle kunna anses vara en styrka och de steg du har tagit för att bemästra den. Ett exempel skulle kunna vara: ”Jag vet att mitt team tycker att jag är för krävande ibland - jag har en tendens att driva dem ganska hårt, men jag börjar bli bättre på att använda moroten i stället för spöet.”

F: Varför vill du lämna din nuvarande arbetsgivare?

S: Uppge att du söker en ny utmaning, mera ansvar, erfarenhet och ett miljöombyte. Var inte negativ i dina anledningar för att sluta. Det är sällan lämpligt att uppge lön som det huvudsakliga motivet.

F: Varför har du sökt just det här jobbet?

S: Arbetsgivare söker bevis för att jobbet passar dig, passar ihop med dina allmänna färdigheter, stämmer med dina långsiktiga mål och rör sig om att göra saker som du tycker om att göra. Se till att du har god förståelse av rollen och organisationen och beskriv de egenskaper hos organisationen som intresserar dig mest.
 


Andra vanliga intervjufrågor att tänka på:

 • Hur passar ditt jobb ihop med din avdelning och ditt företag?
 • Vad tycker du om hos den här branschen?
 • Ge ett exempel på ett tillfälle då du har arbetat under press.
 • Vilka typer av människor tycker du om att arbeta tillsammans med?
 • Ge mig ett exempel på ett tillfälle då ditt arbete har kritiserats.
 • Ge mig ett exempel på ett tillfälle då du har känt ilska på arbetet.
 • Hur klarade du av det och utförde du ändå ett bra arbete?
 • Vilka typer av människor finner du det svårt att arbeta tillsammans med?
 • Ge mig ett exempel på ett tillfälle då du måste ta itu med en intressekonflikt på arbetet.
 • Berätta för mig om den senaste gången du hade en meningsskiljaktighet med din chef.
 • Ge mig ett exempel på ett tillfälle då du inte har dragit jämnt med andra.
 • Föredrar du att arbeta ensam eller i grupp? Varför?
 • Den här organisationen skiljer sig mycket från din nuvarande arbetsgivare – hur tror du att du kommer att passa in?
 • Vad söker du hos ett företag?
 • Hur mäter du dina egna prestationer?
 • Vilka typer av press har du upplevt i arbetet?
 • Tar du själv initiativ att komma igång? Ge mig exempel som bevisar detta.
 • Vilka förändringar i arbetsplatsen har berett dig svårigheter och varför?
 • Hur ser du på att arbeta långa arbetstider och/eller helger?
 • Ge mig ett exempel på ett tillfälle då du inte har räckt till.
 • Vad har du misslyckats med att uppnå hittills?
 • Vad kan du tillföra den här organisationen?

Jobbsökning

Sökord (ett sökord per agent)

Skicka ditt CV

Om Oss

My Page

Rekryteringsprocessen

Allmänna Villkor

Karriärtips

Jobba Hos Oss