Du är här

Engineering & Supply Chain

 För närvarande är poolen av tekniska talanger i Norden begränsad, och tillgång till de bästa talangerna är en viktig faktor för alla företag. Michael Page Engineering & Supply Chain hanterar permanent och tillfällig rekrytering och bemanning av kvalificerad personal inom teknik och distribution. Vårt konsultorienterade arbetssätt har gett oss en gedigen meritlista av framgångsrika rekryteringsuppdrag inom olika sektorer, bland andra olja och gas, fordonsindustri, livsmedel och kemikalier. Genom att bygga långsiktiga relationer som gynnat båda parter har vi vunnit förtroende hos företag inom flera olika branscher.

Våra rekryteringskonsulter har en bakgrund inom teknik och distribution och vet hur det är att vara arbetssökande kandidat eller arbetsgivare inom er sektor. Dessutom jobbar vi resultatfokuserat med en avgiftsstruktur som baseras på framgångsrik rekrytering, och en betydande del av kostnaden avgörs av hur väl vi klarat ett uppdrag. Eftersom våra rekryteringsteam är regionala har ni alltid kontakt med någon som besitter goda kunskaper om den lokala marknaden.

Roller med tidigare lyckade rekryteringar:

 

 • Project Manager
 • HSE(Q) Manager/Engineer
 • Plant / Site Manager
 • Design Manager
 • Purchasing Manager
 • (In)direct Buyer
 • Chief Procurement Officer (CPO)
 • Global Category Manager
 • Production Manager
 • Quality Manager
 • CIO
 • Logistics Manager
                                                               

När du rekryterar med Michael Page Engineering & Supply Chain kan du förvänta dig:

 

 • Grundlig genomgång av ditt rekryteringsbehov
 • Löpande information och uppdatering om tillgång på kandidater och aktuella förhållanden på arbetsmarknaden
 • En dedikerad rekryteringskonsult som ansvarar för hela processen från ax till limpa
 • Resultatdrivet arbetssätt med arvode baserat på en lyckad rekrytering
 • Kvalitetsfokuserad leverans med tät uppföljning till dig som kund eller kandidat och noga kontroll av referenser
 • Ett rådgivande förhållningssätt med arbetsmarknadsinsikter grundat på lönestatistik, marknadsundersökningar och trendanalyser
 • Ett engagerat team med brett nätverk såväl i Sverige som internationellt

 

Michael Page är specialiserade inom följande områden: