Du är här

Interim Management

Michael Page Interim Management är specialiserade på rekrytering av fristående och ytterst professionella interimkonsulter för temporära uppdrag.  Vanligtvis fylls en temporär position under en period från en månad upp till ett år. Sedan starten 2006 har vi erbjudit interimslösningar till våra kunder och kandidater i Sverige och övriga Norden. Med åren har våra tjänster vuxit och blivit ännu mer specialiserade. Genom ett omfattande nätverk av fristående interimsspecialister kan vi snabbt tillhandahålla en passande lösning för många olika behov.

 

Varför anställa interimspersonal?

  • Vid projektledning, till exempel när nya processer, system och/eller avdelningar ska etableras eller implementeras
  • För extra expertkompetens under en begränsad period
  • För att tillfälligt fylla ett tomrum under tiden man söker en permanent kandidat till en befattning
  • I samband med sammanslagningar, förvärv eller omorganisationer
  • I händelse av sjukdom eller föräldraledighet
  • Vid förändringsarbete eller krishantering
  • Vid tillfälliga arbetstoppar, exempelvis bokslut, revisioner, ändringar i lagstiftning eller regelverk, eller produktlanseringar
  • Internationaliseringsprojekt

 

Varför arbeta som interimskonsult?

  • Nya perspektiv: som interimskonsult får du erfarenhet av olika roller och sektorer under en relativt kort tidsperiod, så du lär dig mycket.
  • Flexibilitet och variation: du arbetar när du vill, och får hantera många olika utmaningar i skilda miljöer och med olika förutsättningar.

 

Våra specialiserade interimsavdelningar

Våra specialistkonsulter känner väl till de uppgifter, processer, system, regelverk och särskilda krav som interimskonsulter måste följa. Därför kan kandidaturvalet ske snabbt och målmedvetet. Vi använder oss inte av tillfälligt förflyttad personal utan enbart av fristående interimsspecialister.

De mest lämpade interimskandidaterna kan vanligen introduceras i er verksamhet på några timmar. Förutom relevant utbildning och lämpliga personliga egenskaper har kandidaterna erfarenhet av en eller flera befattningar inom området.

 

Michael Page är specialiserade inom följande områden: