Många företags vereksamhet bygger på varutransporter för den dagliga driften av företaget. Logistiken ska integreras i hela leveranskedjan och ska överbrygga klyftan mellan platser och blir sedan en katalysator för att skapa arbetstillfällen. Globalt har branschen upplevt en enorm tillväxt den senaste tiden, men för att garantera att dessa tillväxtområden fortsätter att vara effektiva, måste företag inom logistikbranschen anställa personer som har de rätta kunskaperna. Här följer de huvudsakliga kunskaper som har störst efterfrågan just nu.

1. Tvistlösning

En hög kompetens när det gäller att lösa tvister handlar om att hantera alla former av logistiktvister. Till exempel vid medling och förlikning. Tvistlösningsspecialister projektleder de olika grupper som är involverade, riktar uppmärksamheten på detaljer och ser till att alla kommunikationskanaler är tydliga och att tidsschema följs. Att minimera effekterna av en tvist gynnar produktivitet och kostnader; därför är en anställd som kan samarbeta med kunder, företag och rättsavdelningar en mycket värdefull tillgång och kan spara tid, pengar och skydda produktiviteten.

2. Planering inför toppar och genomförande

Det är alltid en utmaning att leverera framgångsrikt under en topp på grund av den ständigt ökande e-handeln och vid nationella detaljistevent som Cyber Monday. Toppar är en avgörande tidpunkt på året för många företag, särskilt de med säsongstoppar – och att sköta detta framgångsrikt är en viktig utmaning. Kompetens inom e-handel, särskilt när det gäller att hantera den ständiga ökningen, är grundläggande tillsammans med utmärkt framtidsplanering, resultatanalys och prognostisering – där alla dessa ryms under samma tak för planering och genomförande av intensiva perioder. Tillgång till information är en avgörande faktor när det gäller att sköta en topp framgångsrikt, därför är det avgörande att få rätt människor på rätt plats vilka förstår och vet hur man hanterar data. De kommer även att behöva ha en omfattande kunskap om marknaden för tillfälligt anställda på alla nivåer, eftersom arbetsstyrkan utökas alltefter efterfrågan.

3. Processutveckling

Ingen organisation vill köra fast på grund av långsamma arbetsprocesser som påverkar produktiviteten. Personal som är lämpad för processutveckling är huvudsakligen människor som har den värdefulla förmågan att identifiera sätt att strömlinjeforma arbetsprocesser. Det kan omfatta att minimera kostnader, att utnyttja produktionskapaciteten och att förbättra kvaliteten. Människor som dessa är avgörande för din organisation och spelar en stor roll vid varje logistikinsats genom att de hanterar logistiken effektivt.

4. Omvänd logistik

Att införliva någon i din arbetsgrupp för att hantera den omvända logistikprocessen i ditt företag är ett smart drag. Debatten kan gå i höga vågor om vad den verkliga definitionen är av omvänd logistik, men det är i allt väsentligt all verksamhet efter försäljningsstället. Att ha rätt människor med erfarenhet inom områden som till exempel hantering av returer, produktuppdateringar, hantering av uttjänta produkter och administration av återbetalningar är därför oumbärligt. Detta kommer att göra det möjligt för ditt företag att på ett bättre hantera logistiken/eftermarknadens leveranskedjeprocess. Fördelarna är inte bara penningmässiga – de kan även garantera att du även uppfyller ditt ansvar för miljön.

5. Smart modelleringsutformning

Att kunna erbjuda en omfattande modelleringslösning är en kompetens som fortsätter att ligga varje logistiskföretag varmt om hjärtat. Därför är det helt logiskt att stärka företaget med en specialist på området. Transportmodellering är en effektiv planering av rutter. Det innebär en utvärdering av befintliga villkor som i allmänhet förväntas, tillsammans med en mer detaljerad undersökning av framtida planering. Logistikföretag kräver smarta människor som kan ha en matematisk metod för logistikrutter och garantera att rutterna är utformade för att vara de mest kostnadseffektiva, till exempel när en lastbil gör 50 avlämningar, kan besparingar göras på bränsle, tid och arbetskraft? Många tillämpningar införlivar en lean/smidig metod som är flexibel för de metoderna, vilket är gynnsamt.

6. Utveckling av begåvning

Planering av efterföljare och teamutbildning är grunden för varje anskaffning eller logistik. Att få in någon som vet hur man identifierar begåvningar kommer, både internt och externt, att hjälpa det operativa företaget på många områden. Rätt person kommer att veta hur man lockar till sig en anställd av rätt kaliber, oavsett om det är nyexaminerade eller erfarna anställda, genom att strukturera utvecklingsplaner och införa innovativa initiativ för att hålla dem engagerade, samtidigt som deras karriärer utveckas.

7. Användning av lagerlokalernas utformning

Den arbetsgrupp som sköter lagerhanteringen förväntas kunna använda de olika utformningsalternativen för att optimera arbetsflöden, vilket gör det möjligt att utveckla lagerprocesser och standardiserade driftsmetoder. De ansvarar för att undersöka förbättringar av befintliga lagers infrastruktur, systemintegrering och processdesign, i linje med kraven på leveranskedjan och logistikstrategin. Dessutom hanterar yrkespersoner på detta område design och utformning i CAD och hjälper till vid förhandlingar med leverantörer. En lagerlokal som är utformad för att användas på de mest effektiva arbetssätten är i en unik position för att öka de långsiktiga produktivitetsmålen.

8. Teknik för hantering av lagerlokaler

Lagerhanteringssystem (WMS) är programvarupaket som stöder den dagliga logistiken. För att hantera dina processer på bästa sätt ska du försäkra dig om att någon i din arbetsgrupp har den ytterst viktiga kunskapen om lagerhanteringssystem. Detta skulle typiskt omfatta en centraliserad förvaltning av spårning av lagernivåer och lagerlokalisering. I och med att detaljhandeln i allt högre grad rör sig från fysiska butiker till en digitalt dominerad modell, ökar behovet i snabb takt av mer effektiva lagerhanteringssystem. De som kan identifiera och använda de mest effektiva verktygen i sina företag kommer för alltid att ligga ett steg före.

9. Lagarbete

Lagarbete är en överförbar kunskap som är logistikens kärna. Samarbete och kommunikation i din arbetsgrupp och mellan olika företagsavdelningar säkerställer att projekt drivs på det mest effektiva sättet. En egenskap som under lång tid har värderats högt av arbetsgivare, är lagarbete inom logistiken som numera en avgörande kunskap för varje yrkesverksam person. I en tid när hastighet och kvalitet är av högsta vikt, är förmågan att arbeta i grupp grundläggande för ett företags framgång på varje område.

Kontakta Michael Page idag, för råd om att finna rätt kandidater för dina rekryteringskrav.

Vill du rekrytera? Kontakta oss här.

Om du söker jobb, gå till sökande avsnittet.

Popular articles