Utvecklingen att anta och använda data kommer att fortsätta att driva marknadsföringssektorn framåt. Den korrekta användningen och analysen av denna information gör det möjligt för företag att skapa mer specifika och bättre målinriktade marknadsföringskampanjer. I år kommer det att vara en enorm efterfrågan på erfarna yrkesverksamma med en begåvning för att förvandla stora datamängder till betydelsefulla och bearbetningsbara insikter.

Dessa tio topprankade områden förväntas driva företag framåt i en nära framtid.

1.  Skapa datastyrda kundinsikter

Omfattande, datastyrda kundinsikter är avgörande för varje strategi. Det är centralt med experter som inte endast kan omvandla, använda och förstå kunders insikter men som även kan använda detta för att skapa en stark affärsstrategi.

2. Beräkning av avkastning på investeringar (ROI)

Att uppnå en hållbar avkastning på investeringar är kärnan för varje företag. Med en marknadsföring som driver på företagets tillväxt och strategi, är avkastningen på investeringar för all marknadsföringsverksamhet viktigare nu än det har varit någonsin. Budgetar granskas ingående och organisationer förväntar sig mer av en marknadsföringskampanj. Det är avgörande att det finns verktyg på plats som garanterar att nyckeltalen kan identifieras, spåras och redovisas. Erfarna säljare som har en fast kunskap om vilka nyckeltal som måste beaktas, hur de ska mätas och vilka verktyg som kan hjälpa teamet att göra detta, kan skapa ett verkligt mervärde för varje marknadsföringsavdelning.

3. Att informera om räntabilitet (ROI)

Att förstärka framgångsberättelser och hålla personalen informerad stärker den positiva andan. Företag av alla storlekar följer nu ROI för att garantera att marknadsföringsinsatser och dessa budgetar maximeras. Förmågan att kommunicera framgångar och viktiga insikter värderas därför högt. Med mer erfarna marknadsföringspersoner i styrelsen som deltar på viktiga affärsmöten, är informationen om ROI avgörande för att garantera att marknadsföringen har en strategisk röst i företaget.

4. Anbudshantering

För många företag innebär anbudshanteringen en möjlighet att få in en första fot i en organisation. När man vinner ett kontrakt är detta en språngbräda för kommunikation och relationsbyggande, tillsammans med en chans till motköp/merförsäljning och att utveckla långsiktiga samarbeten. Anbudsprocessen blir även mer kreativ, där företag väljer att använda en personanpassad inriktning för att sticka ut från mängden och att göra texten till en mer engagerande läsning.

5. Internkommunikation

På grund av det aktuella politiska och ekonomiska klimatet, möter företag en osäker marknad när det gäller vad nästföljande år för med sig. Därför ser vi en ökad efterfrågan på en stark intern kommunikation och förändrade kommunikationsproffs. Detta ser vi särskilt på marknaden för interim personal då det finns ett ökat behov av en stark förändring av kommunikationsleverantörer för specifika projekt, och för att införa nya program. Interna och förändrade kommunikationsproffs styr den organisatoriska strategin och delar viktiga meddelanden med det bredare företaget för att garantera att toppbegåvningarna är motiverade, engagerade och fokuserade på sin belöning.

6. Varumärkeshantering

Varumärkesmanager ansvarar för en heltäckande hantering av varumärkena och varumärkesportföljen med fokus på de fem pelarna för varumärkeshantering, som är hörnstenarna på en marknad under ständig förändring och med ökad konkurrens. Dessa yrkeskategorier styr den takt med vilken ett varumärke utvecklas och den hastighet enligt vilken de reagerar på konsumenternas efterfrågan. Detta kommer ytterst att påverka varumärkets resultat och utgöra grunden för dess framgång. Eftersom varumärkeschefens ansvar gäller ett bredare antal specialistmarknadsföringsfunktioner, däribland massmediekampanjer/relationsskapande kampanjer, sociala medier och nya produkter/varumärkesutveckling, är dessa kunskaper avgörande.

7. PR

Under 2018 rådde det ett rejält fokus på reklamkampanjer, särskilt i de mer reglerade branscherna. Ett sådant fokus kan delvis bero på att företagen tvingas röra sig bort från traditionella direktmarknadsföringsmetoder och måste bli mer kreativa. Men starka, kostnadseffektiva reklamkampanjer gör det möjligt för företag att nå en ny och mer passiv målgrupp. Det är även viktigt när det gäller att ”få ut” ett företags varumärke. Ytterst är det de relationsskapande kunskaperna hos en skicklig PR-person som gör det möjligt för ett varumärke att bygga upp ett starkare engagemang bland journalister, influencers och konsumenter.

8. Copywriting

Ett koncist, engagerat och fokuserat innehåll har länge varit ett centralt mål för många organisationer. I linje med detta såg vi under 2018 att ett antal företag skapade projektteam med copywriter, vanligen med syfte att uppdatera sitt innehåll. Detta har märkts på många plattformar, däribland webbplatser och resurser utanför internet. I den digitala transformationen av traditionell marknadsföring har det blivit allt viktigare att kunna skapa en övertygande reklamtext för ett urval målgrupper med olika tonlägen och ordantal.

9. Kategorianalys

Med lågprisbolag som dominerar detaljhandelsutrymmet är det viktigare än någonsin att analysera inköpstrender och att strömlinjeforma kategorihanteringen. Detaljhandeln måste maximera användningen av kategoridata för att säkerställa att de är konkurrenskraftiga i detta ständigt föränderliga digitala e-handelslandskap, där konsumenterna är mycket mer värderingsdrivna. Konkurrensen är hög och fortsätter att öka, vilket betyder att en omsorgsfull hantering av kategorin tillverkare är oerhört avgörande.

10. Hantering av relationen med intressenter

En effektiv relation med intressenterna bidrar till att förenkla hela strömlinjeformningen i en organisation. Då fler företag antar en flexibel arbetsmodell är det avgörande att ha en regelbunden och effektiv kommunikation kring vad detta betyder i praktiken. Helt enkelt underlättas framgång av en bra hantering av intressenterna.

Som ledande inom rekrytering med ett globalt nätverk, har vi en omfattande databas med högt begåvade medarbetare som tar ditt företag till nästa nivå och hjälper dig att ligga i framkant i konkurrensen.

För en konfidentiell diskussion om hur vi kan hjälpa dig att finna den bästa begåvningen med rätt kompetens, kontakta en av våra specialistrekryteringskonsulter idag.

Vill du rekrytera? Kontakta oss här.

Om du söker jobb, gå till sökande avsnittet.

Popular articles