Finance Lead till Allergan Aesthetics Nordics i Solna

Permanent

Updated on 17/08/2022

 • Utvecklande & strategisk roll hos Allergan en del av AbbVie
 • Möjlighet att kunna påverka rollen samt bidra till verksamhet

Om vår klient

Om Allergan:

Allergan som är en del av Abbvie, upptäcker och utvecklar innovativa läkemedel för morgondagen, samtidigt som Allergan hjälper människor att leva bättre liv idag.

AbbVie genomförde förvärvet av Allergan i maj 2020 och
Allergan är nu en del av AbbVie. Gå till Allergan.se för mer information.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.
Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling - med människan som berörs i centrum.

AbbVie bildades 2013 då Abbott omstrukturerade sin verksamhet och knoppade av biopharmadelen som blev ett eget företag med ett nytt namn: AbbVie. Namnet AbbVie länkar samman vårt förflutna med 130 års erfarenhet från klinisk forskning och utveckling gemensamt med Abbott, och vår framtid med fokus på att förbättra liv, "Vie". Vi gör det med ett långsiktigt engagemang som en ansvarsfull samhällsaktör, med en hög ambition inom etik, integritet, miljö och kvalitet. Ungt företag med lång erfarenhet.

Vi satsar omfattande resurser på forskning och utveckling inom fem huvudområden där vi har lång erfarenhet och där vi är övertygade om att vi kan göra skillnad för ännu fler människor i framtiden; immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar.

Här kan du läsa mer om våra fokusområden.

Läs mer på: www.abbvie.com/allergan.html

Arbetsbeskrivning

Allergan söker nu en Finance Lead till Allergan Aesthetics Nordics i Solna. Rollen kommer att vara baserad på Abbvies kontor i Stockholm/Solna och rapporterar till Execetive Finance Director för Europaregionen. Finance Lead kommer att ansvara för den ekonomiska planeringen och affärspartnerskapet för Allergan Aesthetics Nordics organisation. Permanent roll hos Allergan!

Anställningsinnehavaren kommer att arbeta nära internt med andra ekonomifunktioner: Affiliate Finance i Norden, Finance Shared Services samt regionala och internationella finansteam.

Som affärspartner till det lokala kommersiella teamet kommer arbetstagaren att behöva visa kommersiellt sinne, kunna utmana och ge ett verkligt och positivt bidrag till Nordics Allergan Aesthetics-verksamhet.

Avgörande för rollens framgång kommer att vara arbetsinnehavarens förmåga att bygga positiva arbetsrelationer där de kan utmana och bidra som "affärsperson" såväl som som finansutövare.

Som Finance Lead hos Allergan Aesthetics Nordics kommer dina olika affärsområden huvudsakligen uppdelade inom: finans- och affärsplaneringsaktiviteter, ekonomistyrning, teamledning & efterlevnad och integritet.

Hanterar alla ekonomiska och affärsplaneringsaktiviteter i nära samarbete med Allergan Aesthetics Country General Manager och Europe Region Exec Finance Director.
Förbereder, analyserar, utvärderar, skickar in och presenterar alla budget-, prognos- och långsiktiga planer inklusive genomförande och efterlevnad av årlig planeringskalender.
Utveckling och validering av lämpliga planantaganden.
Utmaning och utvärdering av alla affärsprognoser och prognoser för noggrannhet, acceptans och överensstämmelse med strategiska mål.
Säkerställer rigorös Nordics AA S&OP-process och anpassning till månatliga finansiella prognoser.Säkerställer lämplig kontrollmiljö för Allergan Aesthetics i linje med Abbvies policyer och procedurer/lokala affiliate SOP:er.
Identifierar potentiella kontrollsvagheter och åtgärdar.
Indata i SOX kontrollmiljö och interna och externa revisioner.Övervakar direkt en direktrapport (nordisk finansanalytiker).
Leder, leder och utvecklar den nordiska finansanalytikern, säkerställer att lämpliga mål och mål ställs upp, och lämplig resultatstyrning.
Ad hoc affärs-partnerskap och analys som identifierats proaktivt av jobbinnehavaren och som krävs av lands- och regionledningen.Du kommer att ansvara för att utföra dina aktiviteter för företagets räkning i enlighet med en hög standard för affärsetik och i enlighet med de lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Din skyldighet omfattar följande:

Tar personligt ansvar för och visar en hög nivå av förståelse för och efterlevnad av tillämpliga interna policyer, inklusive men inte begränsat till vår etik- och affärs-uppförandekod och andra policyer som är tillämpliga på ditt jobb, och externa lagar och förordningar som styr dina aktiviteter.
Uppvisar hög affärsetik i hanteringen av interna och externa intressenter, inklusive att hantera andra ärligt och öppet, visa ansvar, vara pålitlig och pålitlig och vara lojal mot företaget.
Genomför all nödvändig efterlevnads- och etikrelaterad utbildning inom erforderliga tidslinjer.
Uppmuntrar en hög nivå av förståelse för och efterlevnad av efterlevnad och etik bland kollegor och tredje part.
Samarbetar fullt ut vid eventuella interna och externa revisioner, utredningar och inspektioner.

Vem söker vi?

 • Utbildning på examensnivå, med Master eller MBA att föredra
 • Fullt kvalificerad revisor
 • 5+ års erfarenhet efter examen
 • Omfattande och påvisbar kunskap om nordiska skatte- och lagkrav
 • Bevis på kommersiell medvetenhet
 • Förmåga att kommunicera professionellt på engelska
 • Starka Excel-kunskaper och erfarenhet av ERP-system (t.ex.: SAP)Färdigheter och personliga egenskaper:

 • Oklanderliga numeriska och analytiska färdigheter
 • Strategisk tänkare och problemlösare på expertnivå
 • Hög grad av noggrannhet med en extremt god känsla för detaljer.
 • Välorganiserad och kan prioritera under tidspressade perioder.
 • Ett allmänt intresse för kommersiella och marknadsföringsrelaterade frågor som är relevanta för ekonomisk planering och ledning av en sjukvårdsverksamhet.
 • Förmåga att bygga positiva arbetsrelationer där utmaning och bidrag är normen.
 • Lyhörd och proaktiv
 • Kunna arbeta självständigt såväl som del av ett team
 • Visa stark etik och integritet

Övrigt

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag 2022-08-31, ansök därför så snart som möjligt. I denna rekrytering samarbetar vi med Michael Page Finance & Accouting, ansökan sker via www.michaelpage.se. Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Daniel Gyllendahl på +46 73-074 86 26,

Michael Page är en av de globalt ledande aktörerna inom rekrytering av kvalificerade specialister och chefer för både permanenta, temporära och interima uppdrag. I över 45 år har vi hjälpt både kunder och kandidater att växa genom att erbjuda kvalitativa tjänster och har varit drivande i utvecklingen av standarden inom specialistrekrytering. Vi har nu 156 kontor i 36 länder runt om i världen.

Michael Page som är en del av PageGroup har byggt upp ett brett nätverk, både lokalt och internationellt, genom ständig kontakt med yrkesverksamma inom våra specialistområden. Dessa kontakter tillsammans med innovativa metoder för att hitta nya talanger utmärker oss från andra rekryteringsföretag. För att kunna garantera en effektiv rekryteringsprocess försöker vi alltid förstå våra kunders organisation, kultur och speciella behov samt ha djup kunskap om de aktuella förhållandena på arbetsmarknaden.

Contact
Daniel Gyllendahl
Quote job ref
JN-062022-5663718

Arbetsbeskrivning

Yrkesområde
Ekonomi och Redovisning
Yrkesgren
Ekonomidirektör / CFO
Industri
Healthcare / Pharmaceutical
Ort
Solna
Kontrakttyp
Permanent
Konsultens namn
Daniel Gyllendahl
Jobbreferens
JN-062022-5663718