Strategisk Inköpsutvecklare

Stockholm City Permanent

Updated on 26/04/2023

 • En av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder
 • JM utvecklar hållbara livsmiljöer på större tillväxtorter

Om vår klient

JM är en av Nordens ledande utvecklare av nya bostäder. Verksamheten är främst inriktad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Gemensam nämnare är områden där en växande befolkning och god köpkraftsutveckling ger möjlighet att nå långsiktig framgång i vår affär. Ända sedan starten 1945 arbetar JM med projektutveckling av bostäder vilket innebär att obebyggd eller bebyggd mark förvärvas och förädlas till attraktiva bostäder eller kommersiella lokaler. I många fall innebär JMs projekt att nya stadsdelar skapas. I Sverige upplåts bostäderna i första hand till bostadsrättsföreningar, men inkluderar även hyresrättsbostäder och ägarlägenheter.

Från och med år 2018 miljömärks alla projektstartade bostäder med den nordiska märkningen Svanen. JM är därmed först i Norden med att Svanenmärka hela sin produktion av bostäder.

Under år 2022 gjordes flera större förvärv av mark och 3 113 bostäder produktionsstartades.

JM-koncernen omsätter cirka 16 miljarder och har cirka 2 500 anställda.

JM grundades år 1945 av John Mattson och är sedan 1982 ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Arbetsbeskrivning

Denna position ingår i JMs centrala inköpsorganisation. I det dagliga arbetet stödjer du Centrala Inköp med den strategiska utvecklingen och bidrar till förändringsarbete. Tjänsten innefattar två delar, verksamhetsutveckling samt Kategoriledning.

I rollen som Utvecklingsledare ingår att stödja centrala inköp i utveckling av avdelningen där ambition är att öka sitt värdeskapande och bidrag till företaget.

Det innebär att i projektform driva mindre och större initiativ inom processutveckling och förändringsledning.

 • I respektive projekt agera projektledare och genomföra förstudier och nulägesanalyser av inköp och dess internkunders behov.
 • Skapa implementeringsplaner eller förändringsprojekt samt driva dessa.
 • För avdelningens mindre förändringsinitiativ stödja inköps personal att driva projekt.
 • Vid större förändringsinitiativ styra och vägleda interna projektledare till önskat resultat i egenskap av intern beställare.

Det innebär också att delta i verksamhetens förändringsinitiativ där centrala inköp är involverade.

I rollen som Kategoriledare ingår att övervaka och stötta större kategoriprojekt som drivs av inköpsverksamheten. De har som syfte att optimera enskilda kategorier.

 • Förbereda och driva igång framgångsrika tvärfunktionella kategoriteam
  • Identifiera intressenter, ta fram projekt- och styrgrupp samt förankra inför projektstart.
  • Strukturera, planera och utföra kategoriprojekt för att uppnå resultat.
  • Sammanställa och bryta i stora datamängder för framtagande av insikter och kommunikationsmaterial
  • Engagera team att driva arbete med kategorin.
  • Ifrågasätta och utmana befintliga sanningar.
 • Analysera:
  • Identifiera möjligheter genom interna och externa analyser inom marknads-, leverantörs-, behovs och flödesanalyser.
  • Ta fram genomarbetade strategier.
 • Genomföra:
  • Boka och genomföra Styrgruppsmöten, projektmöten samt WS:s. Engagera och involvera nyckelintressenter och driva igenom beslut.
  • Säkra att delprojekt/ förändringsledning löper på.
  • Säkerställa leverantörsoptimering, leverantörsrelationer och genomföra upphandling eller koordinera upphandling för regionerna.

Vem söker vi?

För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara en driven, engagerad och socialt kompetent person med god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. Du är genuint verksamhetsintresserad och uppskattar att arbeta i grupp för att nå framgång.

Du har tidigare erfarenhet av:

 • Strategiskt inköp och Category Management från "företag i framkant" gällande process- och verksamhetsutveckling
 • Arbete inom medelstora eller stora företag
 • Akademisk utbildning, till exempel inom Industriell ekonomi
 • Projektledning, verksamhetsutveckling, processförändring eller förändringshantering

Du är:

 • Självständig (Organiserar och prioriterar självständigt med fokus på att uppnå överenskomna mål och driva processer framåt).
 • Kommunikativ (har god förmåga att interagera och kommunicera med andra människor).
 • Strukturerad och metodisk
 • Analytisk (till exempel, för att utvärdera interna behov osv.)
 • Flexibel (har förmåga att anpassa sin beteendestil för att uppnå mål).

Du har goda kunskaper i IT system (ERP och Excel), samt förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.

Övrigt

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering samarbetar JM med Michael Page, Procurement & Supply Chain, ansökan sker via www.michaelpage.se. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Artiom Kravchenko på 0733254911.

Michael Page är en av de globalt ledande aktörerna inom rekrytering av kvalificerade specialister och chefer för både permanenta, temporära och interima uppdrag. I över 45 år har vi hjälpt både kunder och kandidater att växa genom att erbjuda kvalitativa tjänster och har varit drivande i utvecklingen av standarden inom specialistrekrytering. Vi har nu 156 kontor i 36 länder runt om i världen.

Michael Page som är en del av PageGroup har byggt upp ett brett nätverk, både lokalt och internationellt, genom ständig kontakt med yrkesverksamma inom våra specialistområden. Dessa kontakter tillsammans med innovativa metoder för att hitta nya talanger utmärker oss från andra rekryteringsföretag. För att kunna garantera en effektiv rekryteringsprocess försöker vi alltid förstå våra kunders organisation, kultur och speciella behov samt ha djup kunskap om de aktuella förhållandena på arbetsmarknaden.

Contact
Artiom Kravchenko
Quote job ref
JN-042023-6014397

Arbetsbeskrivning

Yrkesområde
Supply Chain
Yrkesgren
Inköp
Industri
Property
Ort
Stockholm City
Kontrakttyp
Permanent
Konsultens namn
Artiom Kravchenko
Jobbreferens
JN-042023-6014397