av de jobbsökande ser positivt på sin situation och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden.av de tillfrågade personerna förväntar sig att bli befordrade inom den närmsta tiden.av de tillfrågade personerna förväntar sig bättre lönevillkor.av de tillfrågade personerna tror sig kunna hitta ett nytt jobb inom de närmsta 3 månaderna.