Du är här

Arbetsmarknadsindex

 

54% av de aktivt jobbsökande ser positivt på möjligheterna på arbetsmarknaden.

 

Arbetsmarknadsindex mäter hur positiva jobbsökande är angående situationen på arbetsmarknaden och framtidsutsikterna. Resultatet grundas på svaren från de som har sökt de lediga tjänster som har publicerats på Michael Page’s hemsida.