Du är här

Arbetsmarknadsindex

 

 

Job Confidence Index är en undersökning som används till att mäta inställningen hos jobbsökande om den aktuella arbetsmarknaden. Undersökningen är baserat på svar från jobbsökande som har sökt en utannonserad position på Page Personnel och Michael Page hemsidor.
 

Vilka är de tillfrågade?

 
Under 30 år
 
30-49 år
 
Över 49 år

 

Ekonomisk situation

Vi har frågat deltagare i undersökningen om deras inställning till den ekonomiska situationen.

 

Uppfattning om arbetsmarknaden

Vi har frågat deltagare i undersökningen om deras uppfattning om arbetsmarknaden.