Allmänna villkor 

Dessa villkor reglerar din användning av Michael Page webbplatsen på www.michaelpage.se ("Michael Page plats") och mobilapp, och ditt förhållande till Michael Page ("Michael Page", "vi" eller "oss"). Läs dem noggrant eftersom de handlar om dina lagliga rättigheter och skyldigheter. Samtycker du inte till dessa villkor, ska du inte använda Michael Page webbplatsen. Har du några frågor om villkoren, kontakta oss här.
 

Arbetsgivare

Om du vill instruera Michael Page tillhandahållande av rekryteringstjänster, ska våra standardvillkor gälla (kopia tillgänglig på begäran).

Michael Page lämnar ingen garanti för något av följande:

  • förekomsten eller tillgängligheten av en tillsättning som annonseras på Michael Page hemsidan; eller
  • de slutliga villkoren och varaktigheten för varje tillsättning som erhålls genom Michael Page hemsidan.

Kandidater

När du registrerar dig som kandidat, på vår webbplats, ansöker om ett ledigt jobb eller förser oss med dina uppgifter för att få våra rekryteringstjänster, accepterar du att bli en del av ett avtal med Michael Page som omfattar deltagande i rekryteringsprocesser och mottagande av aviseringar om lediga platser som kan passa din profil. De rättigheter och skyldigheter som medföljer efter att du godkänt avtalet anges i dessa allmänna villkor, som du accepterar vid tidpunkten som beskrivs ovan. Du kan sluta vara en del av detta förhållande när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som beskrivs nedan. 
 

Användning av Michael Page hemsidan

Vi driver Michael Page hemsidan för att hjälpa dig att förstå Michael Pages tjänster och i vår kommunikation med oss. 
 
Hemsidan Michael Page tillhandahålls för din personliga användning i enlighet med dessa villkor. Om du inte kan komma åt hela/delar av vår hemsida eller ladda upp ditt CV, kan du kontakta oss här och vi kommer att ge ytterligare stöd.
 

Ändringar 

Vi kan komma uppdatera dessa villkor då och då av juridiska eller reglerande skäl eller för att möjliggöra korrekt användning av Michael Page hemsida.  Vi kommer att meddela dig om ändringar, inklusive (I) ändringarnas omfattning, (II) invändningsperioden, (III) faktum att utebliven invändning anses som godkännande och (IV) följden av invändningar. Ändringarna gäller efter att vi har meddelat det. 
 
 

Din användning av Michael Page hemsida

 
Du får inte använda Michael Page hemsida för något av följande ändamål:
 
•    sprida olagliga, trakasserande, ärekränkande, missbrukande, hotande, skadliga, vulgära, obscena, eller på annat sätt anstötligt material eller på annat sätt som bryter mot lagar;
•    överföra material som uppmuntrar uppförande som utgör ett brott, resulterar i skadeståndsansvar eller på annat sätt bryter mot tillämpliga lagar, förordningar eller uppförandekod;
•    störa andra personers användning eller njutning av Michael Page Site; eller
•    göra, överföra eller lagra elektroniska kopior av material skyddade av upphovsrätten utan tillstånd från ägaren.
 
Du blir ansvarig för våra förluster och kostnader som en direkt följd av att du bryter mot denna klausul.
 

Registrering

Du kan skapa ett konto genom att registrera dig på Michael Page hemsida. Därefter har du möjligheten att ta emot ett obegränsat antal jobbaviseringar, du kan ladda upp tre CV´s, osv. När du registrera dig, måste du se till att de uppgifter som du lämnar vid registreringen eller när som helst är korrekta och fullständiga.
 
Vi ber att du informerar oss omgående om någon ändring av informationen som du tillhandahöll när du registrerade dig genom att uppdatera dina personuppgifter så att vi kan kommunicera med dig effektivt.
 
När du registrerar dig för att använda Michael Page hemsidan, kommer att bli ombedd att skapa ett lösenord. För att förhindra bedrägerier, ber vi att du håller detta lösenord konfidentiellt och inte yppar eller delar det med någon. Om du vet eller misstänker att någon annan person känner till ditt lösenord, meddela oss omedelbart här.
 
Om Michael Page har anledning att tro att det troligtvis finns en risk för säkerhetsbrott eller missbruk av Michael Page hemsidan, kan vi kräva att du ändrar ditt lösenord annars kan vi stänga av ditt konto.
 

Rätt att tillfälligt upphäva eller avbryta din registrering

Vi kan tillfälligt upphäva eller avbryta din registrering omedelbart om du bryter mot några av dina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.
 
Du kan när som helst från ditt konto på Michael Page hemsidan ta bort din registrering. Du kan även ta bort dig från listan för utskick av marknadsföringsinformation via "säga upp"-länken i den senaste marknadsföringskommunikationen som mottogs från oss, genom att skicka ett meddelande till [email protected] eller via den länken: link.
 
Tillfälligt upphävande eller annullering av din registrering och din rätt att använda Michael Page hemsida påverkar inte någon av parters lagstadgade rättigheter eller skulder.
 

Friskrivningsklausul

Medan Michael Page använder rimlig försiktighet vid sammanställning och presentation av innehållet som hittas på Michael Page hemsida, tillhandahålls det enbart för information och du bör söka ytterligare vägledning och göra oberoende undersökningar innan du litar på det.  Om Michael Page informeras om eventuella oriktigheter i materialet på Michael Page hemsidan, kommer vi att försöka att försöka rätta till felaktigheterna så snart vi rimligen kan.
 
Om vi bryter mot dessa villkor, blir vi endast ansvariga för eventuella förluster som du ådragit dig i den mån de är en förutsägbar konsekvens för oss båda och vårt skadeståndsansvar omfattar under inga omständigheter affärsförluster som förlorade data, vinster eller avbrott i affärsverksamheten, i den omfattningen som tillåts av tillämpliga lagar.
 
Dessa villkor ska inte begränsa eller påverka vårt ansvar vid grov oaktsamhet eller uppsåtlig vanskötsel, eller om något vi gör försumligt orsakar dödsfall eller personskada.
 
 

Tillgängligheten till Michael Page hemsida

Vi kan inte garantera att tjänsten är felfri. Om ett fel uppstår i tjänsten, ber vi att du rapporterar det till oss här och vi kommer att försöka rätta till felet så snart vi rimligen kan. Om Michael Page meddelas om eventuella felaktigheter i materialet på Michael Page hemsida, kommer vi försöka att rätta till felaktigheterna så snart vi rimligen kan.
 
Din åtkomst till Michael Page hemsida kan tidvis begränsas för att möjliggöra reparationer, underhåll eller införandet av nya faciliteter eller tjänster. Vi kommer att försöka återställa tjänsten så snart vi rimligen kan.
 

Immateriella rättigheter

All information som ingår i Michael Page hemsida ägs eller licensieras av Michael Page. Du kan hämta och visa innehållet i Michael Page hemsida på en datorskärm, lagra sådant innehåll i elektronisk form på disken (men inte på någon server eller annan lagringsenhet ansluten till ett nätverk) eller skriva ut en kopia av sådant innehåll för egen person, icke-kommersiell användning, förutsatt att du behåller intakt alla upphovsrättsliga och äganderättsliga meddelanden. Du får annars inte reproducera, ändra, kopiera eller distribuera eller använda något av materialet eller innehållet i kommersiellt syfte på Michael Page hemsida utan skriftligt tillstånd från Michael Page.
 

Lika möjligheter och mångfald

Vi kan också släppa information om dig till tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter, om det krävs. Vi kan komma använda information som vi har samlat in om dig på anonymiserad basis för ändamålen att övervaka i förhållande till vår policy om lika möjligheter. Vi förbehåller oss också rätten att lämna ut information som vi har samlat om dig till våra professionella rådgivare och till andra personer till den grad att Michael Page kontrakterar alla aspekter av driften av dess rekryteringstjänster. Dessa tredje parter kommer att agera under liknande åtaganden om konfidentialitet som Michael Page.
 
För mer information om mångfald, se klicka här.
 

Tillämplig lag

Dessa villkor kommer att omfattas av svensk lagstiftning. Vi kommer att försöka lösa eventuella motsättningar snabbt och effektivt. Om du inte är nöjd med sättet vi hanterar eventuell oenighet, och du vill ta det till domstolsförhandlingar, måste du göra det i Sverige.  

Diverse

Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt dessa villkor till ett annat företag där vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.
 
Om du bryter mot dessa villkor och Michael Page väljer att ignorera detta, kommer Michael Page fortfarande att ha rätt att använda sina rättigheter och åtgärder vid ett senare datum eller i någon annan situation där du bryter mot villkoren.
 
Michael Page ska inte hållas ansvarigt för överträdelse mot dessa villkor orsakade av omständigheter utanför dess rimliga kontroll.
 
Michael Page hemsida ägs och drivs av Michael Page.
 
Har du har några frågor, ska du kontakta oss här.
 
1OFFICE 
Kungsbro strand 29
112 26 Stockholm