Integritetspolicy

Vilka vi är och hur vi behandlar dina personuppgifter

PageGroup inklusive dess dotterbolag (nedan kollektivt kallade: “PageGroup”, “oss” eller “vi”) är ett specialiserat rekryteringsföretag som verkar under varumärkena Michael Page, Page Personnel, Page Executive och Page Outsourcing. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Denna integritetspolicy informerar dig om vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi använder dem och hur vi behandlar dina uppgifter när du besöker vår webbplats, när du söker ett jobb hos oss, när vi presenterar oss för dig, när vi tillhandahåller rekryterings- och anställningstjänster till dig, när vi upprätthåller en relation med dig efter att vi har tillhandahållit en tjänst till dig eller när du tillhandahåller en tjänst till oss. Följande information riktar sig till dig om du tillhör någon av följande kategorier av personer:

 • kandidater för vilka vi tillhandahåller arbetsförmedlingstjänster eller som ansöker till oss om en ledig tjänst och kontaktar oss via vår webbplats, jobbannonser, sidor på sociala medier eller via andra källor;
 • kunder och deras kontakter som vi har en affärsrelation med och som vi hjälper att tillsätta lediga tjänster;
 • potentiella kandidater samt potentiella kunder och deras kontakter som vi kommer i kontakt med för att presentera våra produkter och tjänster;
 • tjänsteleverantörer och deras kontakter som tillhandahåller olika tjänster åt oss;
 • Användare av våra webbplatser och appar

(gemensamt kallade “du” eller “din”).

Styrenhet

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är PageGroup-företaget som kontaktar dig och behandlar uppgifter från dig på eget ansvar när du besöker webbplatsen, när respektive enhet tillhandahåller rekryterings- och anställningstjänster till dig, upprätthåller relationen med dig efter att enheten har hittat ett jobb åt dig, skickar marknadsföringskommunikation till dig, anställer dig för en ledig tjänst eller i fall du tillhandahåller en tjänst till respektive enhet. För en fullständig lista över PageGroups europeiska dotterbolag, inklusive deras kontaktuppgifter, vänligen klicka här.

Uppgifter om databehandling

Nedan hittar du en översikt över vilken typ av personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål, på vilken rättslig grund och var vi samlar in dessa uppgifter.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss, trots att vi behöver samla in dem för att behandla en beställning från dig eller uppfylla ett avtal med dig, eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag, kan vi behöva neka din beställning eller inte kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig.

Användare av vår webbplats och våra appar

Syfte

Kategorier av uppgifter

Rättslig grund

Insamling av dina uppgifter

Mottagare av dina Uppgifter

När du besöker vår webbplats eller app behandlar vi dina uppgifter för följande ändamål:

 • Anropa webbplatsen/appen
 • Säkerställer smidig etablering av anslutningen,
 • Säkerställa och optimera prestandan på vår webbplats och användarvänligheten på vår webbplats
 • Säkerställande och utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet

I detta sammanhang använder vi också olika cookies och annan teknik. För ytterligare information, se vår Cookie Policy.

I detta sammanhang behandlar vi följande uppgifter:

 • IP-adress för den begärande internetanslutna enheten
 • Datum och tid för åtkomst
 • Namn och URL för den hämtade filen,
 • Webbplats/applikation från vilken åtkomsten gjordes (referrer URL), den webbläsare du använder och, om tillämpligt, operativsystemet på din internetanslutna dator
 • Namn på din accessleverantör

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (b) GDPR - upprättande, fullgörande eller uppsägning av avtalet med dig

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse av säkerhet, stabilitet och användbarhet för vår webbplats

Art. 6 (1) (a) GDPR – ditt samtycke

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

I samband med denna databehandling är det möjligt att följande interna och externa tjänsteleverantörer har tillgång till dina uppgifter:

 • Leverantörer av IT-tjänster
 • Leverantör av verktyg för dataanalys
 • Leverantör av marknadsföringstjänster

Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig personligt anpassad reklam på webbplatsen baserat på ditt surfbeteende. För att göra detta använder vi olika cookies och annan teknik. För ytterligare information, se vår Cookie Policy.

I detta sammanhang behandlar vi följande uppgifter:

 • IP-adress för den begärande internetanslutna enheten,
 • Datum och tid för åtkomst,
 • Namn och URL för den hämtade filen,
 • Webbplats/applikation från vilken åtkomsten gjordes (referrer URL), den webbläsare som du använde och, om tillämpligt, operativsystemet för din Internet-aktiverade dator,
 • Namn på din accessleverantör

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grund:

Art. 6 (1) (a) GDPR - ditt samtycke

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

I samband med denna databehandling är det möjligt att följande interna eller externa tjänsteleverantörer har tillgång till dina uppgifter:

 • Leverantörer av IT-tjänster
 • Leverantörer av analysverktyg
 • Marknadsföringsföretag

Kandidater

Syfte

Kategorier av uppgifter

Rättslig grund/berättigat intresse

Insamling av dina uppgifter

Kategorier av mottagare

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att tillhandahålla anställnings- och placeringstjänster till dig eller för att genomföra en ansökningsprocess med dig för att upprätta ett anställningsförhållande med dig.

I detta sammanhang kan vi använda dina uppgifter för att kommunicera med dig, svara på dina frågor, analysera ditt CV och hitta en lämplig tjänst för dig, skapa en kandidatprofil för dig, ge lönebesked, ordna intervjuer, genomföra lämplighetstest med dig, vidarebefordra dina ansökningshandlingar till den arbetsgivare du väljer.

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Namn och adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Information i ditt CV
 • Information om din utbildningsväg
 • Referenser
 • Yrkeserfarenhet
 • Referensuppgifter
 • Förväntad lön,
 • Karriärambitioner
 • Resultat av säkerhetsgranskningar
 • Nationalitet
 • Uppehålls- och arbetstillstånd
 • Foton
 • Språkkunskaper,
 • Provresultat från utvärderingscentrum,
 • I vissa fall särskilda kategorier av uppgifter, t.ex:
 • Funktionsnedsättning,
 • Information om hälsa,
 • Yrkesmedicinska undersökningar,
 • Domar, brottmålsdomar,

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (b) GDPR - upprättande, fullgörande eller uppsägning av avtalet med dig

Art. 6 (1) (c) GDPR - uppfyllande av rättsliga skyldigheter inom området för arbets- och socialrätt

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse av effektiva arbetsorganisatoriska processer, arbets- och tjänstedelning inom PageGroup samt vårt berättigade intresse av att upprätthålla vår kundrelation med dig.

Vi behandlar endast dina uppgifter i särskilda kategorier på grundval av ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a) GDPR och i den mån vi är skyldiga att göra det av arbets- och socialrättsliga skäl, och slutligen av skäl som rör lika möjligheter. I dessa fall baserar vi behandlingen av dina uppgifter på Art. 9 (2) (b), (g) och (h) DSGVO.

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

Dessutom kan vi också samla in dina uppgifter från tredje part, nämligen från

 • Referenser, t.ex. tidigare arbetsgivare eller tidigare kunder till dig för att bekräfta dina referenser och kvalifikationer
 • Utbildningsinstitutioner
 • Allmänt tillgängliga professionella nätverk, som LinkedIn, StepStone eller Xing, för att öka den information om dig som vi redan har tillgång till, så att vi har större chans att hitta lämpliga tjänster åt dig;
 • Kunder till vilka vi har lämnat ditt CV och som har varit i kontakt med dig i samband med din jobbansökan.

Vi kommer endast att kontakta de referensleverantörer som du har angett för oss under ansökningsprocessen och våra tjänster.

För att kunna tillhandahålla våra anställningstjänster kan vi komma att dela personuppgifter om dig med potentiella arbetsgivare som erbjuder lediga jobb som du är intresserad av.

I samband med den databehandling som beskrivs här är det också möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer har tillgång till dina uppgifter. Dessa inkluderar bearbetare samt våra registeransvariga från följande områden:

 • IT-support
 • Hosting, IT-tjänster
 • IT-lösningar för att förbättra tjänsternas kvalitet
 • Dataanalys
 • Stöd vid rekrytering
 • Försäljning
 • Administration och ledning av globala, regionala eller ledande befattningar eller utveckling av nyckelkunder inom Page Group
 • Transport- och logistikföretag
 • Leverantörer av telekommunikationer
 • Tillhandahållare av professionella nätverk
 • Tillhandahållare av psykometriska bedömningar eller färdighetstester

Våra entreprenörer är avtalsenligt skyldiga av oss att upprätthålla konfidentialitet och att följa standarder och föreskrifter för dataskydd.

Vi behandlar dina uppgifter när du registrerar dig hos oss och gör dina ansökningsuppgifter tillgängliga för oss och eventuellt för potentiella arbetsgivare.

Om du registrerar dig hos olika PageGroup-företag kommer vi att kombinera de ansökningsuppgifter som du har tillhandahållit till en datapost och ett sökande konto för dig. Ett enda register undviker dubbletter och förbättra noggrannheten i personuppgifterna. För dessa ändamål kommer de berörda PageGroup-företagen att dela dina personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvariga.

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Namn och adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Information i ditt CV
 • Information om din utbildningsväg
 • Referenser
 • Yrkeserfarenhet
 • Referensuppgifter
 • Förväntad lön,
 • Karriärambitioner
 • I vissa fall kan särskilda kategorier av uppgifter om t.ex:
 • Funktionsnedsättning,
 • hälsouppgifter,
 • Domar, brottmålsdomar

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (b) GDPR - upprättande, fullgörande eller uppsägning av användaravtalet med dig för tillhandahållande av vår kandidatregistreringstjänst.

Art. 6 (1) (f) GDPR – vårt berättigade intresse av effektiva arbetsorganisatoriska processer, av arbets- och tjänstedelning inom PageGroup samt vårt berättigade intresse av att upprätthålla vår kundrelation med dig

I detta fall behandlar vi endast dina särskilda kategorier av uppgifter på grundval av ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a), Art. 9 (2) (a) GDPR.

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

Om du söker en viss tjänst kommer vi att vidarebefordra dina ansökningsuppgifter till den potentiella arbetsgivare som du har bett om.

I samband med den databehandling som beskrivs här är det också möjligt att de interna såväl som externa tjänsteleverantörer som beskrivs ovan har tillgång till dina uppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter för att skicka marknadsföringsinformation, nyhetsbrev och annan elektronisk marknadsföringsinformation till dig, för att hålla dig informerad om jobbmöjligheter, branschrapporter och insikter, evenemang, händelser och annat innehåll.

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Namn,
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Din marknadsföringsinformation och dina jobbpreferenser

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (a) GDPR - ditt samtycke

Art. 6 (1) (f) GDPR vårt berättigade intresse av direktmarknadsföringsåtgärder och utskick av reklaminnehåll

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

I samband med den databehandling som beskrivs här är det möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer från följande områden har tillgång till dina uppgifter:

 • Marknadsföring
 • Försäljning
 • IT-lösningar
 • IT-support
 • Post- och frakttjänster
 • Telekommunikation
 • Analys av uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att skicka nöjdhetsundersökningar till dig för att ta reda på om du är nöjd med våra tjänster, för att förbättra våra befintliga tjänster och för att utveckla nya tjänster.

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Tidigare placeringar och tillhandahållna tjänster
 • Din information i nöjdhetsenkäten

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (a) GDPR - ditt samtycke

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse för direktmarknadsföringsåtgärder och sändning av reklaminnehåll samt förbättring och utveckling av våra tjänster

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

I samband med den databehandling som beskrivs här är det möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer från följande områden har tillgång till dina uppgifter:

 • Marknadsföring
 • Försäljning
 • IT-lösningar
 • IT-support
 • Post- och frakttjänster
 • Telekommunikation
 • Analys av uppgifter
 • Tjänsteleverantör för genomförande av undersökningar
 • Tjänsteleverantör för att genomföra tester och utvecklingsaktiviteter, tillhandahålla forskning, utskick eller andra direktmarknadsföringstjänster.

I vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att kontrollera den information du har lämnat om din arbetshistoria, eller att kontrollera om du har de kvalifikationer och den tillförlitlighet som krävs för en viss tjänst. I dessa fall genomför vi så kallade bakgrundskontroller. För detta ändamål konsulterar vi referensleverantörer och tidiga utbildningsinstitutioner. Dessutom utför vi internetforskning med hjälp av sökmotorer och offentligt tillgängliga onlinedatabaser. Dessutom utvärderar vi nationell och internationell press.

Endast i mycket begränsade fall och endast i den mån vi är juridiskt skyldiga att göra det jämför vi dina stamdata med sanktionslistor och andra offentliga listor och register, inklusive terror- och embargolistor och PEP-listor (Politically Exposed Person).

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Namn och adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Information i ditt CV
 • Information om din utbildningsväg
 • Referenser
 • Yrkeserfarenhet
 • Referensuppgifter
 • Resultat av säkerhetsgranskningar
 • Nationalitet
 • Uppehålls- och arbetstillstånd
 • Foton
 • Språkkunskaper
 • Testresultat från utvärderingscentrum
 • Domar, brott (t.ex. anställningsbedrägeri, ekonomisk brottslighet, organiserad brottslighet)
 • Överträdelser av konkurrens- eller antitrustlagstiftning
 • Brott mot andra rättsliga krav eller bestämmelser
 • Insolvens
 • Intressekonflikter

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (a) GDPR - ditt samtycke

Art. 6 (1) (c) GDPR - vår rättsliga skyldighet att genomföra bakgrundskontroller

Art. 6 (1) (b) GDPR - Upprättande, fullgörande eller uppsägning av avtalet med dig

Art. 6 (1) (f) GDPR – vårt berättigade intresse av att utföra bakgrundskontroller för att verifiera din information, vårt berättigade intresse av att utföra bakgrundskontroller för att uppfylla våra kunders rättsliga skyldigheter, våra kunders legitima intresse av att utföra bakgrundskontroller för att säkerställa erforderlig lämplighet och tillförlitlighet för särskilda befattningar och verifiering av din information.

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

Dessutom kan vi också samla in dina uppgifter från tredje part, nämligen

 • Referensleverantörer, t.ex. tidigare arbetsgivare eller tidigare kunder till dig för att kontrollera dina uppgifter
 • Läroanstalter – för att kontrollera dina akademiska meriter
 • offentligt tillgängliga professionella källor som LinkedIn, Xing eller StepStone, etc.
 • Sanktionslistor och andra offentliga listor och register, inklusive terror- och embargolistor samt PEP-listor
 • Offentlig källa, telefonkataloger, tidningsartiklar
 • Allmänt tillgängliga databaser

Vi kommer endast att kontakta de referensleverantörer som du har angett för oss under urvalsprocessen och våra tjänster.

I samband med den databehandling som beskrivs här är det möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer från följande områden har tillgång till dina uppgifter:

 • IT-säkerhet
 • IT-lösningar
 • Värdskap
 • Telekommunikation
 • Tjänsteleverantör som utför kontroll av arbetsreferenser
 • Tjänsteleverantör som utför kontroll av kvalifikationer
 • Tjänsteleverantör för att genomföra granskning i samband med brottmålsdomar (vid behov)
 • Tjänsteleverantör för att verifiera den information du tillhandahåller från tredjepartskällor
 • Tjänsteleverantör som utför psykometriska utvärderingar eller färdighetstester

Våra entreprenörer är avtalsenligt skyldiga av oss att upprätthålla konfidentialitet och att följa standarder och föreskrifter för dataskydd.

Genomföra undersökningar om talangtrender

För att kontinuerligt förbättra våra tjänster och hålla dem uppdaterade kommer vi selektivt att bjuda in dig att delta i undersökningar om talangtrender.

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Namn
 • Tidigare placeringar och tillhandahållna tjänster
 • E-postadress
 • Information i frågeformuläret för undersökningen

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (a) GDPR - ditt samtycke

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse att identifiera aktuella talangtrender och att vidareutveckla våra tjänster och erbjudanden.

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

I samband med den databehandling som beskrivs här är det möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer från följande områden har tillgång till dina uppgifter:

 • Marknadsföring
 • Marknadsundersökningar
 • Marknadsanalys
 • Försäljning
 • IT-lösningar
 • IT-support
 • Post- och frakttjänster
 • Telekommunikation
 • Analys av uppgifter

Potentiella kandidater och kunder

Syfte

Kategorier av uppgifter

Rättslig grund/berättigat intresse

Insamling av uppgifter

Kategorier av mottagare

För att kunna erbjuda våra tjänster och för att kunna kontakta dig och besvara dina förfrågningar behandlar vi dina personuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter om dig som du lämnar till oss när du kontaktar oss och gör en förfrågan. Dessutom kan vi behandla uppgifter om dig från allmänt tillgängliga källor och från professionella och sociala nätverk, som LinkedIn, Xing, StepStone, företag eller andra jobbsajter, för att kontakta dig om vi tror att du kan vara intresserad av våra anställningstjänster.

Dessutom kan vi ha fått kännedom om dig genom rekommendation från en annan kandidat eller kund och kontakta dig.

Om du agerar som affärskontakt på uppdrag av ett företag kommer vi att behandla dina professionella kontaktuppgifter.

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Namn och adress
 • Position i företaget
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kontaktuppgifter för yrkesverksamma
 • Namn på det företag du arbetar för,
 • Information i ditt CV, din jobbprofil, din företagsprofil
 • Information om din utbildningsväg,
 • Referenser,
 • Yrkeserfarenhet,
 • Jobbrelaterade referenser,
 • Förväntad lön,
 • Karriärmål,
 • Öppna platsannonser,
 • Nationalitet,
 • Foton,
 • Språkkunskaper,
 • Status i professionella nätverk, t.ex. öppet för jobb

Art. 6 (1) (a) GDPR - ditt samtycke

Art. 6 (1) (b) GDPR - upprättande, fullgörande eller uppsägning av avtalet med dig

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse av direktmarknadsföringsåtgärder och distribution av våra rekryterings- och anställningstjänster samt vårt berättigade intresse av att hitta nya affärskontakter, kunder och potentiella kandidater

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

Dessutom kan vi också samla in dina uppgifter från tredje part, nämligen

 • Allmänt tillgängliga professionella källor, hemsidor, tidningsartiklar, jobbannonser
 • Professionella nätverk, såsom LinkedIn, StepStone, Freeslance.de, Xing, etc.
 • Din jobb- eller företagsprofil publiceras i offentliga databaser
 • Andra kandidater eller kunder

I samband med den databehandling som beskrivs här är det möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer från följande områden har tillgång till dina uppgifter:

 • Marknadsföring
 • Försäljning
 • IT-lösningar
 • IT-support
 • Post- och frakttjänster
 • Telekommunikation
 • Dataanalys

Kunder (B2B) och våra kontakter

Syfte

Kategorier av uppgifter

Rättslig grund/ berättigat intresse

Insamling av uppgifter

Kategorier av mottagare

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna tillhandahålla våra rekryteringstjänster till dig. I detta sammanhang behandlar vi dina och dina affärskontakters uppgifter för att kommunicera med dig och hitta lämpliga kandidater för dina lediga tjänster.

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Företagets namn
 • Namn och adress
 • Kontaktuppgifter till affärskontakterna
 • Telefonnummer
 • Din feedback om kandidaterna
 • Avtalsdata och redovisningsdata
 • Information om lediga tjänster och kravprofiler

Art. 6 (1) (b) GDPR - Upprättande, fullgörande eller uppsägning av avtalet med dig

Art. 6 (1) (f) GDPR – vårt berättigade intresse av effektiva arbetsorganisatoriska processer, arbets- och tjänstedelning inom PageGroup-gruppen

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

Dessutom kan vi också samla in dina uppgifter från tredje part, nämligen

 • Allmänt tillgängliga professionella källor, hemsidor, tidningsartiklar, jobbannonser
 • Professionella nätverk, såsom LinkedIn, StepStone, Freeslance.de, Xing, etc.
 • Din jobb- eller företagsprofil publiceras i offentliga databaser
 • Andra kunder och kandidater

I samband med den databehandling som beskrivs här är det möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer från följande områden har tillgång till dina uppgifter:

 • Marknadsföring
 • Försäljning
 • IT-lösningar
 • IT-support
 • Post- och frakttjänster
 • Telekommunikation
 • Analys av uppgifter
 • Redovisning
 • Administration
 • Bankverksamhet
 • Hantering av globala, regionala eller ledande befattningar, eller utveckling av nyckelkunder, vilket skulle kräva samarbete mellan olika företag i koncernen.

Vi behandlar dina uppgifter för att skicka nöjdhetsundersökningar till dig för att ta reda på om du är nöjd med våra tjänster, för att förbättra våra befintliga tjänster och för att utveckla nya tjänster.

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Företagets namn
 • Namn och adress
 • Kontaktuppgifter till företagets kontaktperson
 • Telefonnummer
 • Tidigare placeringar och tillhandahållna tjänster

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (a) GDPR - ditt samtycke

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse av direktmarknadsföring och att skicka reklaminnehåll samt att vidareutveckla våra tjänster och erbjudanden.

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

I samband med den databehandling som beskrivs här är det möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer från följande områden har tillgång till dina uppgifter:

 • Marknadsföring
 • Marknadsanalys
 • Försäljning
 • IT-lösningar
 • IT-support
 • Post- och frakttjänster
 • Telekommunikation
 • Dataanalys

Vi behandlar dina uppgifter för att skicka marknadsföringsinformation, nyhetsbrev och annan elektronisk marknadsföringsinformation till dig, för att hålla dig informerad om jobbmöjligheter, branschrapporter och insikter, evenemang, händelser och annat innehåll.

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Namn,
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Din marknadsföringsinformation och dina jobbpreferenser

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (a) GDPR - ditt samtycke

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse av direktmarknadsföring och utskick av reklaminnehåll

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

I samband med den databehandling som beskrivs här är det möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer från följande områden har tillgång till dina uppgifter:

 • Marknadsföring
 • Utskick av nyhetsbrev
 • Försäljning
 • IT-lösningar
 • IT-support
 • Post- och frakttjänster
 • Telekommunikation
 • Dataanalys

Tjänsteleverantörer och våra affärskontakter från våra tjänsteleverantörer

Syfte

Kategorier av uppgifter

Rättslig grund/berättigat intresse

Insamling av uppgifter

Mottagare av dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå serviceavtalet med dig, ta emot dina tjänster och kommunicera med dig inom ramen för vår affärsrelation. Dessutom behandlar vi dina uppgifter för bokföringsändamål.

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Företagets namn
 • Namn och adress
 • Kontaktuppgifter till kontaktpersonerna
 • Telefonnummer
 • Översikt över utförda tjänster
 • Avtalsdata och redovisningsdata

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (b) GDPR – upprättande, fullgörande eller uppsägning av avtalet med dig

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse av effektiva arbetsorganisatoriska processer, arbets- och tjänstedelning inom PageGroup-koncernen

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

I samband med den databehandling som beskrivs här är det möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer från följande områden har tillgång till dina uppgifter:

 • Marknadsföring
 • Försäljning
 • IT-lösningar
 • IT-support
 • Post- och frakttjänster
 • Telekommunikation
 • Analys av uppgifter
 • Redovisning
 • Administration
 • Bankverksamhet

Vi behandlar dina personuppgifter för att bedöma din lämplighet som leverantör till oss.

För att uppfylla rättsliga krav jämför vi i mycket begränsade fall och endast i den mån vi är rättsligt skyldiga att göra det dina stamdata med sanktionslistor och andra offentliga listor och register, inklusive terror- och embargolistor och PEP-listor (Politically Exposed Person).

I detta sammanhang kan vi behandla följande uppgifter:

 • Företagets namn
 • Namn och adress
 • Kontaktuppgifter till kontaktpersonerna
 • Telefonnummer
 • Referenser

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (c) GDPR - vår rättsliga skyldighet att genomföra bakgrundskontroller

Art. 6 (1) (b) GDPR - upprättande, fullgörande eller uppsägning av avtalet med dig

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse av att utföra bedömningar för att bedöma din lämplighet

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

Vi kan också använda uppgifter från offentliga register och sanktionslistor.

I samband med den databehandling som beskrivs här är det möjligt att både interna och externa tjänsteleverantörer från följande områden har tillgång till dina uppgifter:

 • Upphandling
 • IT-lösningar
 • IT-support
 • Post- och frakttjänster
 • Telekommunikation
 • Administration

Databehandling för efterlevnad av rättsliga skyldigheter och försvar och hävdande av rättsliga anspråk

Syfte

Kategorier av uppgifter

Rättslig grund/berättigat intresse

Insamling av data

Mottagare av dina Uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla officiella kontroll-, övervaknings- och revisionsskyldigheter, inklusive officiella informations- och anmälningsskyldigheter samt skyldigheter enligt handels- eller skattelagstiftning.

I detta sammanhang behandlar vi följande uppgifter:

 • Företagets namn
 • Namn och adress
 • Kontaktuppgifter till kontaktpersonerna
 • Telefonnummer
 • Översikt över utförda tjänster
 • Avtalsdata och redovisningsdata
 • Begärda uppgifter

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (c) GDPR - Uppfyllande av rättsliga skyldigheter

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

Inom ramen för den databehandling som beskrivs här är det möjligt att följande mottagare har tillgång till dina uppgifter:

 • brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga organ
 • Domstolar
 • Advokater
 • Konsulter

I enskilda fall behandlar vi även dina uppgifter för att göra gällande och försvara oss mot rättsliga anspråk.

I detta sammanhang behandlar vi följande uppgifter:

 • Företagets namn
 • Namn och adress
 • Kontaktuppgifter till kontaktpersonerna
 • Telefonnummer
 • Översikt över utförda tjänster
 • Avtalsdata och redovisningsdata
 • Uppgifter som krävs för försvar och verkställighet av fordringar

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse av att försvara oss mot rättsliga anspråk.

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

Inom ramen för den databehandling som beskrivs här är det möjligt att följande mottagare har tillgång till dina uppgifter:

 • Advokater,
 • Konsulter
 • Domstolar
 • Medlare

Vi kommer att behandla dina uppgifter i händelse av omstrukturering, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse eller annan överföring eller av yttring av hela eller delar av vår verksamhet i den utsträckning som krävs för dessa ändamål.

I detta sammanhang behandlar vi följande uppgifter:

 • Företagets namn
 • Namn och adress
 • Kontaktuppgifter till kontaktpersonerna
 • Telefonnummer
 • Översikt över utförda tjänster
 • Avtalsdata och redovisningsdata

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (f) GDPR - vårt berättigade intresse i en omstrukturering, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse eller annan överföring eller avyttring av hela eller delar av vårt företag

Art. 6 (1) (a) - ditt samtycke

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

Inom ramen för den databehandling som beskrivs här är det möjligt att följande mottagare har tillgång till dina uppgifter:

 • Advokater
 • Nya företagare och deras rådgivare
 • Domstolar

Vi behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen, i synnerhet för att garantera dina rättigheter som registrerad.

I detta sammanhang behandlar vi följande uppgifter:

 • Företagets namn
 • Namn och adress
 • Kontaktuppgifter till kontaktpersonerna
 • Telefonnummer
 • Avtals- och faktureringsuppgifter
 • Dataskyddsdeklarationer (t.ex. deklaration om samtycke till behandling)
 • Förklaringar om återkallande av samtycke som du har gett
 • Invändningar mot behandling av personuppgifter
 • Förklaringar om hävdande av dina rättigheter till information, korrigering, radering, begränsning av behandling, dataöverförbarhet, inklusive den information du tillhandahåller oss när du hävdar dina rättigheter

Databehandlingen baseras på följande rättsliga grunder:

Art. 6 (1) (c) GDPR - uppfyllande av rättsliga skyldigheter

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig.

Inom ramen för den databehandling som beskrivs här är det möjligt att följande mottagare har tillgång till dina uppgifter:

 • Advokater
 • Domstolar
 • Interna och externa tjänsteleverantörer inom områdena administration, efterlevnad, dataskydd och support


Cookies, analysverktyg och sociala medier

Vi använder sociala medier och använder olika cookies och annan analysteknik på vår webbplats. För ytterligare information, se vår Cookie Policy.

Automatiserade beslut och profilering

Vi fattar inte beslut enbart baserat på automatiserad databehandling; Det finns alltid mänsklig inblandning innan ett beslut fattas.

Vi upprättar två typer av profiler baserat på kandidaternas personuppgifter:

 • JobMatch är ett verktyg som finns tillgängligt på vår webbplats för kandidater att ladda upp sina CV. Verktyget matchas mot dina färdigheter, karriärönskemål och cv-uppgifter och hjälper oss att rekommendera jobb som matchar dina önskemål och färdigheter. Denna profilering begränsar eller utesluter dock inte åtkomst till andra jobb eller befattningar.
 • Vi använder ett analysverktyg som drivs av semantisk sökteknik (en typ av artificiell intelligens) som gör att vi kan söka  och filtrera CV från vår databas. Genom att ange relevanta nyckelord som antal års erfarenhet eller praktikområde i detta verktyg analyseras sedan alla uppladdade CV:n, och en pool av kandidater tillhandahålls genom att matcha nyckelorden i kandidaternas CV och rangordna kandidaterna efter deras lämplighet för jobbet. Vi använder denna teknik för att göra våra rekryteringsprocesser mer effektiva, genom att bättre kunna matcha kandidater till mer passande jobb. Som förklarats ovan finns det alltid en rekryterare som kontrollerar denna process, så det finns inga automatiserade beslut.


Observera att ingen av dessa profileringsaktiviteter har några betydande rättsliga eller liknande effekter på kandidaterna. Men om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Dataöverföring till länder utanför EES

I vissa fall behandlar vi även dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om en dataöverföring sker till en av de ovan nämnda mottagarna vars säte eller plats för databehandling ligger utanför EES eller en stat för vilken en adekvat nivå av dataskydd har fastställts genom ett beslut av Europeiska kommissionen, kommer vi före överföringen att säkerställa att dataöverföringen omfattas av ett rättsligt tillstånd och att det finns garantier för en adekvat nivå av dataskydd med avseende på dataöverföringen (t.ex. genom avtalsmässiga garantier, officiellt erkända bestämmelser eller bindande interna bestämmelser om dataskydd hos mottagaren) eller så har du gett oss ditt samtycke till dataöverföringen.

Överföring av uppgifter inom koncernen utanför EES

PageGroup är en globalt verksam företagsgrupp. Våra rekryteringsexperter och nyckelpersoner inom funktioner som rekryteringssupport, lönehantering och IT-support finns över hela världen. För ovan nämnda ändamål, inom ramen för vårt samarbete i PageGroup, överför vi dina personuppgifter i enlighet med Art. 44 och följande. GDPR även till PageGroup-företag utanför EES eller tillåta anställda som arbetar i PageGroup-företag utanför EES att få tillgång till dina personuppgifter i syfte att samarbeta och uppfylla våra avtalsförpliktelser med dig. En lista över PageGroup-enheter som är belägna utanför EES finns här.

Om du t.ex. befinner dig i Tyskland för att söka jobb eller om du letar efter en kvalificerad medarbetare till din organisation eller en rekryteringspartner, delar vi vid behov dina personuppgifter med våra rekryterare som är specialiserade på den tyska marknaden och som är baserade i Turkiet (uppgifter om det turkiska företaget finns i listan ovan). De behandlar dina personuppgifter på uppdrag av våra tyska enheter. I samband med denna överföring säkerställs en adekvat nivå av dataskydd i enlighet med företagets koncerninterna avtal och SCC, som beskrivs nedan.

Vi har ett koncerninternt dataöverföringsavtal som innehåller standardavtalsklausuler (SCC) som godkänts av Europeiska kommissionen och som tillåter gränsöverskridande överföringar av personuppgifter från EES till tredjeländer utanför EES (eftersom dataskyddslagar utanför EES kanske inte ger en likvärdig skyddsnivå med EES:s dataskyddslagar).

Om du vill ha en kopia av SCCs, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Dataöverföring till externa tjänsteleverantörer utanför EES

För de ändamål som nämns ovan använder vi leverantörer av IT-tjänster i Storbritannien, USA och Israel. För att skydda dina uppgifter har vi ingått standardavtalsklausuler (SCC) där så krävs.

Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill få en kopia av SCC.

Skydd för dina personuppgifter

Vi har implementerat och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring eller obehörigt avslöjande eller åtkomst. Endast behörig personal och tredjepartsleverantörer har tillgång till personuppgifter på behovsbasis, och dessa anställda och tjänsteleverantörer är enligt avtal skyldiga att behandla denna information konfidentiellt. 

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi har samlat in dem, vilket kan vara ett pågående syfte. Om du till exempel är en sökande kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge vår affärsrelation med dig varar och även därefter, eftersom vi ofta hjälper sökande med jobb under många år och potentiellt under hela deras karriär. 

Vi sparar vissa personuppgifter längre än andra. Vid fastställandet av lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till faktorer som de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, inklusive juridiska, regulatoriska, redovisnings- och rapporteringsskyldigheter, arten och mängden personuppgifter vi har om dig och den potentiella risken för skada för dig från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter. 

När vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring kommer vi att göra det tills du ber oss att sluta, och under en kort tid därefter (för att vi ska kunna utföra din begäran). Vi kommer också att registrera och behålla informationen att du har bett oss att inte skicka direktmarknadsföring till dig eller att behandla dina uppgifter på obestämd tid så att vi kan respektera din begäran.

Dina rättigheter när det gäller dataskydd 

EU:s dataskyddslagstiftning ger dig många rättigheter när det gäller behandling av uppgifter om dig. Dessa rättigheter inkluderar rätten att återkalla ditt samtycke i enlighet med Art. 7 (3) GDPR, rätten att få tillgång till dina personuppgifter och att begära en kopia av dina personuppgifter (Art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), radering (art. 17 GDPR), eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter (Art. 18 GDPR), för att få de personuppgifter du lämnar till oss i ett strukturerat, maskinläsbart format och för att be oss att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (art. 20 GDPR).

I enlighet med art. 21 GDPR har du rätt att när som helst invända mot databehandling av oss av skäl som härrör från din speciella situation, i den mån detta baseras på Art. 6 (1) (e) DSGVO eller om skydd av “berättigade intressen” enligt Art. 6 (1) (f) DSGVO. Om du utövar din rätt att invända kommer vi att upphöra med behandlingen om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling som väger tyngre än dina rättigheter och intressen.

Du kan återkalla ditt samtycke till att ta emot marknadsföringskommunikation eller välja bort databehandling för direktmarknadsföringsändamål genom att följa stegen som beskrivs i våra meddelanden och välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation, eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i denna sekretesspolicy. Vi har också upprättat ett Marketing Preference Center där du när som helst kan se och välja dina preferenser och välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation. För att få tillgång till Marketing Preference Center, följ även de steg som beskrivs i marknadsföringsmeddelandet.

Observera att dessa rättigheter kan vara begränsade i vissa fall. Dina rättigheter kan till exempel vara begränsade om det skulle avslöja personuppgifter om en annan person om du följer din begäran, om det skulle kränka en tredje parts rättigheter (inklusive våra) eller om du ber oss att radera information som vi är skyldiga att behålla enligt lag eller vars lagring vi har överordnade legitima intressen. Vi kommer att informera dig om alla relevanta undantag som vi förlitar oss på när vi svarar på din begäran. 

För behandlingar som baseras på Företagens berättigade intressen har vi dessutom utfört en bedömning av berättigat intresse för att säkerställa att våra intressen inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter; du kan begära denna bedömning via de kontakter som anges i slutet av denna Integritetspolicy.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill lämna ett klagomål, kan du använda vårt formulär eller skicka ett e-postmeddelande till oss eller till vårt dataskyddsombud på [email protected].

Om du har olösta problem eller anser att dina personuppgifter har kränkts kan du lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. En förteckning över relevanta myndigheter inom EES finns här.

Så här kontaktar du oss

Utöva dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter, återkalla ditt samtycke till behandling eller avregistrera dig från vår kommersiella kommunikation kan du göra så här:

Dataskyddsombud (DPO)
Bird & Bird DPO Services SRL
Avenue Louise 235 box 1
1050 Brussels
Belgien

Page Group  
Compliance Department
Plaza Europa 21 23, L'Hospitalet de Llobregat,
08908 Barcelona
Spanien

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Eventuella väsentliga ändringar av denna integritetspolicy ska vederbörligen publiceras på denna webbplats och ska kommuniceras via andra kommunikationskanaler där så är lämpligt.