Integritetspolicy

Vilka vi är och hur behandlar vi dina personuppgifter

PageGroup är ett specialiserat rekryteringsföretag som verkar under varumärkena Michael Page, Page Personnel, Page Executive och Page Outsourcing. Vi har åtagit oss att skydda våra kandidaters, kunders och användares integritet på vår webbplats.Enheten för PageGroup som fungerar som personuppgiftsansvarig av dina personuppgifter beror på de tjänster som vi tillhandahåller dig, som beskrivs nedanför. För att få åtkomst till en fullständig lista över europeiska PageGroup-enheter, klickar du här (“Företagen”).

Vi vill ge dig en trygg och säker användarupfplevelse. Vi kommer att se till att den information som du skickar till oss, eller som vi samlar in via olika kanaler (inklusive vår webbplats, genom skriftlig korrespondens (inklusive e-post), samtal eller möten med våra konsulter, eller via något av våra kontor eller webbplatser globalt), endast används för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Genom denna integritetspolicy ämnar vi informera dig om vilka typer av personuppgifter som vi samlar in, i vilket syfte vi använder dessa och hur de hanteras.  Vi strävar också efter att uppfylla vår skyldighet på öppenhet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (“GDPR”) och nationella lagar som kan vara tillämpliga.

Omfattning

Vi prioriterar att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur företagen behandlar och skyddar personuppgifter avseende:

 • kandidater som registrerar sig hos oss för de roller som vi hanterar för arbetsgivare, och för tjänster inom företagen, eller via vår webbplats, arbetsanslagstavlor, sociala medier eller andra källor;
 • potentiella kandidater;
 • potentiella kunder;
 • kontaktpersoner hos våra kunder och leverantörer; och
 • användare av våra webbplatser

(kollektivt “du” eller “din”).

Här tillhandahålls också information om dina rättigheter avseende din integritet, inklusive din rätt att invända mot vår behandling. Om du vill kontakta oss, se avsnittet “Hur du kontaktar oss” i denna policy.

Vilka personuppgifter som vi samlar in

Kandidater

När du registrerar dig hos oss som kandidat, så att vi kan tillhandahålla jobbsökningstjänster till dig, behandlar vi dina personuppgifter, inklusive, men inte begränsat till, ditt namn, kontaktuppgifter och information från ditt CV. När det är tillåtet enligt lag kan vi också komma att samla in information om din hälsa (t.ex. information om funktionsnedsättning för rimliga arbetsanpassande ändamål), mångfaldsinformation, inklusive ras, etniskt ursprung, sexuell läggning och religion (för övervakning av lika möjligheter) samt information om eventuella uppgifter i belastningsregistret, om det krävs av en klient eller av oss om du ansöker om en tjänst hos oss.  PageGroup som fungerar i detta fall som personuppgiftsansvarig av dina personuppgifter kommer att hantera processen som du har ansökt om. 

Om du använder vår webbplats, klickar på länkar i e-postmeddelanden som vi skickar till dig, öppnar eller vidarebefordrar dem eller registrerar dig för att få meddelanden om lediga jobb eller annat innehåll från oss, så samlar vi också in personuppgifter från dessa interaktioner.

Vi erhåller även personuppgifter om dig från tredje part, inklusive

 • utvärderare - när du erbjuds ett jobb;
 • tidigare arbetsgivare - för att bekräfta anställningsdatum;
 • utbildningsinstitutioner - för att kontrollera dina akademiska kvalifikationer;
 • kreditupplysningsföretag - om vi behöver kontrollera din ekonomiska ställning;
 • offentligt tillgängliga källor som LinkedIn och sociala medier för att förbättra den information som vi har om dig så att vi kan hitta lämpligare anställningsmöjligheter för dig;
 • kunder som vi har skickat ditt CV till och som har interagerat med dig som en del av ett anställningsförfarande eller som har gett feedback på ditt CV.

Potentiella kandidater

Vi samlar in personuppgifter om dig, inklusive ditt namn, kontaktuppgifter och biografiska professionella uppgifter från offentligt tillgängliga källor som LinkedIn, webbplatser för CV:n och sociala medier så att vi kan kontakta dig om vi tror att du kan vara intresserad av våra jobbsökningstjänster vid ett senare tillfälle. Vi kan också ha fått dina personuppgifter via en annan kandidat eller en arbetsgivare som rekommenderat dig som kontakt. Enheten för PageGroup som kommer att fungera i detta fall som personuppgiftsansvarig av dina personuppgifter kommer att vara enheten till vilken konsulten tillhör identifiera dig som en potentiell kandidat. 

Potentiella kunder

Vi samlar in dina kontaktuppgifters och uppgifter som relaterar till din funktion eller position för att etablera kommersiella relationer med ditt företag. Enheten för PageGroup som kommer att fungera i detta fall som personuppgiftsansvarig av dina personuppgifter kommer att vara enheten till vilken konsulten tillhör identifiera dig som en potentiell kund.

Användare av vår webbplats eller våra appar

Vi samlar in personuppgifter som din IP-adress och andra uppgifter om din enhet eftersom vi behöver dem för att tillhandahålla vårt onlineinnehåll till dig. Vi samlar också in uppgifter om ditt interagerande på vår webbplats eller appar, t.ex. vilka sidor som du besökt.  Om du kontaktar oss kommer vi också att samla in information om din förfrågan. Vi använder cookies och liknande teknik för att samla in mycket av denna information och du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy. Enheten för PageGroup som kommer att fungera i detta fall som personuppgiftsansvarig ska vara enheten som webbplatsen tillhör, vars uppgifter kan läsas på i webbplatsens sida för rättsligt meddelande eller listan som finns i början av denna integritetspolicy.

Kunder

Vi samlar in personuppgifter som namn, befattning och kontaktuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter om vilken kommunikation vi har haft med dig, inklusive om du har öppnat eller vidarebefordrat e-postmeddelanden, nyhetsbrev eller annat innehåll som vi har skickat till dig. Vi behandlar även feedback som du ger om våra kandidater. Enheten för PageGroup som kommer att fungera i detta fall som personuppgiftsansvarig, kommer att vara den enhet som är motparten i det kontrakt som vi ingår med dig eller med företaget som du representerar

Om du lämnar information till oss om en kandidat (t.ex. om du bekräftar att en kandidat har arbetat med dig eller om du tillhandahåller en referens) kommer vi att få dina uppgifter från kandidaten och vi kommer att registerföra de personuppgifter som du lämnat till oss om den kandidaten.

Vi behandlar personuppgifter om dig från offentliga källor som LinkedIn och webbplatser för sociala nätverk eller för att du deltog som representant på något av våra evenemang eller vid ett evenemang där evenemangsarrangören får dela deltagaruppgifter med oss.

Leverantörer

Vi samlar vanligtvis in ditt namn och kontaktuppgifter som kontaktperson för ditt företag eller din organisation. Enheten för PageGroup som kommer att fungera i detta fall som personuppgiftsansvarig, kommer att vara den enhet som är motparten i det kontrakt som vi ingår med dig eller med företaget som du representerar.

Utlämnande av dina personuppgifter

I vissa fall kommer det att vara nödvändigt för dig att lämna ut personuppgifter till oss. Om du inte förser oss med de personuppgifter vi ber dig om kanske vi inte kan förse dig med våra tjänster.

Så här använder vi dina personuppgifter

Kandidater

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • tillhandahålla dig jobbsökningstjänster;
 • kommunicera med dig;
 • möjliggöra för dig att ladda upp ditt CV och söka jobb;
 • anpassa din upplevelse genom att skapa en kandidatprofil;
 • möjliggöra för oss att övervaka jämställdhet och mångfald,
 • tillhandahålla dig rådgivning avseende intervjuer och lön, och
 • skicka direktmarknadsföring för att informera dig om anställningsmöjligheter, branschrapporter och insikter, evenemang, kampanjer, tävlingar och annat innehåll i enlighet med de val du gjort för marknadsföring.
 • Vi har också riktad och relevant bannerannonsering på vår webbplats och inom dina sociala nätverk för att kunna erbjuda dig och personer som du, anställningsmöjligheter och innehåll som vi tror kan vara av intresse. Dessa annonser baseras på dina tidigare interaktioner med vår webbplats, e-postmeddelanden och dina kontakter med våra konsulter. Din interaktion med våra annonser kan komma att användas för att mäta våra annonskampanjers effektivitet och för att förbättra vår marknadsföringsstrategi. Denna behandling sker via kakor och endast om du tidigare har gett ditt samtycke.

Potentiella kandidater och klienter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • avgöra om våra tjänster kan vara av intresse för dig och hur vi kan hjälpa dig;
 • kontakta dig och ta reda på om du är intresserad av våra tjänster.

Användare av vår webbplats och våra appar

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att:

 • förbättra och anpassa din upplevelse när du använder vår webbplats eller våra appar, och
 • individuellt anpassa den annonsering som du får från oss.

Klienter

Vi kan komma att använda dina personuppgifter:

 • tillhandahålla rekryteringstjänster till dig;
 • att kommunicera med dig;
 • få feedback från dig om våra tjänster genom kundnöjdhetsundersökningar så att vi kan förbättra våra tjänster och för att utveckla nya tjänster;
 • upprätthålla vår affärsrelation med dig;
 • svara på dina frågor när du kontaktar oss;
 • uppfylla avtalsförpliktelser gentemot dig;
 • fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; och
 • för direktmarknadsföringsändamål.

Leverantörer

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • att kommunicera med dig;
 • upprätthålla vår affärsrelation med dig;
 • svara på dina frågor när du kontaktar oss;
 • uppfylla avtalsförpliktelser gentemot dig;
 • fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; och
 • för direktmarknadsföringsändamål.

Du kan avsluta din prenumeration för att ta emot marknadsföringskommunikation från oss med hjälp av de metoder för att avsluta prenumerationen som finns i den kommunikation som vi skickar till dig eller genom att kontakta oss. Vi har också inrättat ett center för marknadsföringspreferenser där du kan se och fatta beslut om dina marknadsföringspreferenser och när som helst välja bort att ta emot marknadsföring från oss.

Rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Vi förlitar oss på följande rättsliga grunder enligt GDPR för att behandla dina personuppgifter:

(a) Fullgöra ett avtal - för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig, t.ex., när kunder ingår avtal om tjänster och kandidater godkänner våra villkor. Eller när det gäller potentiella kunder eller kandidater, vidta åtgärder som är nödvändiga för att ingå ett avtal med oss. 

(b) Efterlevnad av en rättslig skyldighet - då vi behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga eller reglerade skyldigheter.

(c)  Våra berättigade intressen eller en tredje parts intressen - inklusive:

 • besvara dina begäranden och förfrågningar (företagens legitima intresse här är att kunna upprätthålla en konstant och uppdaterad kommunikation med kunder och kandidater, vilket är en viktig del i alla kommersiella relationer);
 • optimera vår webbplats prestanda och din användarupplevelse;
 • kontakta potentiella kunder för att etablera kommersiella relationer med kunderna (Page har ett legitimt intresse av att upprätthålla relationer av alla slag med det företag där kontaktpersonen arbetar).
 • informera dig om våra tjänster, anställningsmöjligheter, branschrapporter och insikter, evenemang, kampanjer, tävlingar (Pages berättigade intresse här är att kunna informera kunder och kandidater om liknande tjänster och produkter); och) och;
 • säkerställa att vår verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt  eller tillhandahålla undersökningar om hur nöjda vi är med våra tjänster.

Vi kommer att ha gjort en intresseavvägning för att bekräfta att inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än våra intressen. Du kan begära att få ta del av denna bedömning via kontaktuppgifterna nedan.

(d) Samtycke Under vissa omständigheter kommer vi att be om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. Till exempel, om du registrerar dig för ett jobb, kommer vi att erbjuda dig möjligheten att registrera dig för liknande jobbaviseringar, eller när vi genomför undersökningar om talangtrender. I den mån vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.  Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi fattar inga beslut som enbart bygger på automatiserad behandling, utan det finns alltid ett mänskligt ingripande innan vi fattar något beslut.

Vi utför två typer av profilering baserat på kandidatens personuppgifter:

 • JobMatch är ett verktyg på vår webbplats där kandidater kan ladda upp sina CV:n så att vi kan rekommendera jobb som motsvarar våra färdigheter. Denna profilering varken begränsar eller utesluter åtkomst till andra arbeten och befattningar.
 • Intelligent sökning i vår kunddatabas gör det möjligt för oss att filtrera bland CV:n när vi får många ansökningar för de tjänster som vi annonserar, och att ange relevanta nyckelord som t.ex. antal år av erfarenhet eller verksamhetsområde. Verktyget analyserar alla CV:n som laddas upp och levererar en mindre grupp kandidater genom att matcha nyckelorden i kandidaternas CV:n och rangordna kandidaterna efter deras lämplighet för jobbet. Som förklarats ovan, finns det alltid en rekryterare som bekräftar denna process, och det finns då inga automatiserade beslut.

Märk väl att ingen av dessa profileringsaktiviteter har juridiska eller liknande betydande effekter för kandidaterna, men om du vill veta mer kan du kontakta oss.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Under vissa omständigheter delar vi dina personuppgifter med:

Andra bolag inom vår företagsgrupp

PageGroup är en grupp av företag som arbetar globalt. Våra HR-experter och nyckelpersoner i företagen som hanterar löneutbetalningar och IT-support kan vara placerade över hela världen. Dina personuppgifter kan vi dela med eller göra tillgängliga för företag inom PageGroup inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och även utanför EES, enligt de krav som GDPR ställer på internationella dataöverföringsrutiner. Du hittar en lista på PageGroup-enheter och de länder där de är placerade här.

Om du till exempel befinner dig i Tyskland eller Frankrike, och är lämplig för ett jobb du har sökt, eller om du söker efter en kvalificerad expert till din organisation eller en rekryteringspartner, kan vi dela dina personuppgifter med våra rekryterare som är specialiserade på de tyska och franska marknaden som är placerade i Turkiet (se enhetslistan ovan). De behandlar på lämpligt sätt dina personuppgifter åt de tyska och franska enheterna (se listan ovan). Lämplig datasäkerhet garanteras för den överföringen baserad på gruppens koncerninterna överenskommelser och SCCs enligt beskrivningen nedan.

Vi har ett gruppinternt dataöverföringsavtal som innehåller av Europeiska kommissionen godkända standardklausuler och som tillåter gränsöverskridande överföringar av personuppgifter från EES till tredjeländer utanför EES (eftersom dataskyddslagar utanför EES kanske inte ger en likvärdig skyddsnivå som EES dataskyddslagar) (”SCCs”).

Om du vill ha en kopia av SCCs, vänligen kontakta oss.

Ändamålen med delning av dina personuppgifter inom PageGroup är att: i) kunna tillhandahålla viktiga tjänster som är centraliserade i en enda enhet, t.ex. tjänster inom IT, kommersiell och försäljningssupport. I detta fall kommer dessa enheter att få åtkomst till och behandla dina personuppgifter som databehandlare, som följer instruktionerna från den personuppgiftsansvarige, och ii) kunna upprätthålla globala, regionala eller ledande befattningar, eller utveckling av nyckelkonton , vilket kräver samarbete mellan olika företag inom gruppen, och iii) hantera positioner som kan utföras på distans. Den tillämpliga rättsliga grunden för dessa behandlingsaktiviteter är genomförandet av avtalet med kunder och kandidater eller vidta åtgärder nödvändiga för att ingå ett avtal, och PageGroups legitima intressen att leverera sina tjänster med hjälp av interna resurser.

Ha i åtanke, att om du registrerar dig som kandidat i ett annat land än i det land som du ursprungligen registrerade dig i PageGroup, kommer ett unikt register att skapas åt dig. Ett enda register undviker dubbletter och förbättra noggrannheten i personuppgifterna. För dessa ändamål, kommer företagen involverade med PageGroup att dela dina personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvariga.

Tredje parter

Om du är en kandidat delar vi dina personuppgifter med kunder som har lediga jobb som du är intresserad av. Den tillämpliga rättsliga grunden för detta är densamma som beskrivits ovan, dvs. genomförande av avtalet med kunder eller kandidater eller vidta åtgärder nödvändiga för att ingå ett avtal, och PageGroups legitima intressen att tillhandahålla kandidaters uppgifter och tjänster till klienter

Vi delar också dina personuppgifter, och om det är nödvändigt och tillåtet enligt lag, specifika kategorier av uppgifter, med tredjepartsleverantörer som utför tjänster och funktioner för vår räkning som:

 • kontroller av anställningsreferenser,
 • kvalifikationskontroller,
 • belastningsregisterkontroller (vid behov),
 • verifikation av uppgifter som du har lämnat från tredjepartskällor,
 • utförande av psykometriska utvärderingar eller kompetenstester,
 • värdtjänster för personuppgifter åt oss,
 • professionell rådgivning till oss,
 • dataanalyser till oss,
 • test- och utvecklingsarbete för våra affärstekniska system,
 • administration av undersökningar eller tävlingar för vår räkning,
 • assistera i vår kommunikation med dig, och
 • forsknings- och utskickstjänster eller andra direktmarknadsföringstjänster.

Vi kräver avtalsenliga miniminormer för sekretess och dataskydd från våra tredjepartsleverantörer. Om vi behöver skicka personuppgifter utanför EES kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder implementerats, t.ex. Modellklausulerna.

Övriga upplysningar

Dessutom kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter:

 • om vi har en lagenlig skyldighet att göra det;
 • till brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter eller andra regeringstjänstemän; och
 • till de nya företagsägarna och deras rådgivare i händelse av en omorganisation, fusion, försäljning, nytt samriskföretag, överlåtelse eller annan överföring eller disposition av hela eller någon del av vår verksamhet.

Skydd för dina personuppgifter

Vi har vidtagit och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande eller åtkomst. Endast behörig personal och tredjepartsleverantörer får behovsbaserad tillgång till personuppgifter och dessa anställda och tjänsteleverantörer är enligt avtal skyldiga att behandla denna information som konfidentiell.

Lagringsperioder för dina personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppfylla det ändamål som vi samlade in dem för, vilket kan vara ett fortlöpande syfte. Om du t.ex. är en kandidat kommer vi att behålla dina personuppgifter under hela vår affärsrelation med dig och även efter, eftersom vi ofta stöder kandidater med jobbplaceringar under många år och potentiellt under hela deras karriärer.

Vi behåller vissa personuppgifter längre än andra. För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi faktorer som de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, inklusive eventuella rättsliga, regulatoriska, redovisnings- och rapporteringsskyldigheter; vilken mängd personuppgifter som vi har om dig och dess art; samt den potentiella skaderisken för dig från obehörig användning eller röjande av dina personuppgifter.

När vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kommer vi att göra det tills du ber oss att sluta, och under en kort period efter detta (tills vi har kunnat genomföra din begäran). Vi kommer också att registrera och behålla informationen att du har bett oss att inte skicka direktmarknadsföring till dig eller att behandla dina uppgifter på obestämd tid så att vi kan respektera din begäran.

Dina rättigheter avseende de personuppgifter vi har om dig 

Du har flera rättigheter enligt EU:s dataskyddslagstiftning. Dessa rättigheter inkluderar rätt att begära en kopia av dina personuppgifter, rättning, radering eller begräsning av behandlingen av dina personuppgifter; att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss, vid ett avtal eller med ditt samtycke, i ett strukturerat, maskinläsbart format; och att begära att vi överför dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Dessutom kan du under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina personuppgifter (särskilt om vi inte behöver behandla personuppgifterna för att uppfylla ett avtalsenligt eller annat rättsligt krav, eller då vi använder uppgifterna för direktmarknadsföring).

Dessa rättigheter kan dock vara begränsade t.ex. om efterlevnad av din begäran skulle röja en annan persons personuppgifter, kränka en tredje parts rättigheter (inklusive våra rättigheter) eller om du ber oss att radera information som vi enligt lag är skyldiga att behålla eller har övertygande berättigade intressen för att behålla. Vi kommer att informera dig om alla relevanta undantag som vi förlitar oss på när vi svarar på din begäran.

Hur man kontaktar oss

Utöva dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter, eller för att återkalla ditt samtycke till behandling, eller för att avsluta en prenumeration för att ta emot marknadsföringskommunikation från oss, kan du:

DPO:

Bird & Bird DPO Services SRL

Avenue Louise 235 box 1

1050 Brussels

Belgique

Page Group

Compliance Department

Plaza Europa 21 23, L'Hospitalet de Llobregat, 08908

Barcelona – España

Frågor och klagomål

Om du har några frågor avseende vår integritetspolicy, eller om vår behandling av dina personuppgifter, eller för framföra ett klagomål, kan du skicka e-post till oss eller vårt dataskyddsombud på: [email protected] eller fylla i vårt formulär här.

Om du har olösta problem eller tro att en personuppgiftsincident har inträffat, har du rätt att klaga till din behöriga tillsynsmyndighet. En förteckning över relevanta myndigheter inom EES återfinns här.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan när som helst komma att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera uppdateringarna på den här webbplatsen.