Du är här

Michael Page Privacy Policy 2018 - se

Hos Michael Page är din integritet vår prioritet.

 
Vi samlar in information om dig för att göra ditt jobbsökande så enkelt och så säkert som möjligt. Dessa uppgifter är viktiga – det förstår vi. Därför är vi angelägna att skydda din integritet på internet.

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy för att förklara hur vi hanterar och använder dina personuppgifter. Denna korta film förklarar mer ingående.
 

 
Du kan läsa hela integritetspolicyn här. Annars kan du läsa enkla sammanfattningar nedan av det som du behöver känna till.
 

Vilken information samlas in?

 
Vi samlar in namn, kontaktuppgifter och annan relevant information direkt från ditt CV. Vi kan även erhålla uppgifter om dig från tredje part för att förbättra och personanpassa din interaktion, och se till att vi finner de mest passande arbetena till dig.
 
 

Hur användes mina personuppgifter?

 
Vi använder den information vi samlar in för att ge dig bästa möjliga service. Det innefattar att meddela dig om framtida arbetstillfällen, att förbättra våra webbplatser och att besvara dina frågor. Vi kan även använda information om dig för att kontakta dig om uppdateringar, event, kampanjer och tävlingar i branschen. Det går att säga upp prenumerationen på dessa e-postutskick när som helst.
 
 

Till vilka lämnas personuppgifterna ut?

 
Vi kan dela med oss av information om dig till alla företag i PageGroup-koncernen och andra tillförlitliga tredje parter som en hjälp för oss att tillhandahålla tjänster till dig. Under vissa omständigheter kan vi ibland uppmanas av en myndighet eller ett lagstiftande organ att yppa vissa personuppgifter.
 
 

Hur länge sparas personuppgifterna?

 
Vi kommer att spara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt. Dessutom utför vi regelbundna dataraderings- och datauppdateringsåtgärder för att försäkra oss om att den information vi har är relevant och korrekt.
 
 

Vilka rättigheter har jag?

 
Du har kontroll över dina uppgifter. Om du inte längre vill få e-postutskick från oss, kan du säga upp prenumerationen eller avaktivera den kommunikation du får eller kontakta oss via e-post, telefon eller brevledes, och vi kommer att genomföra den ändringen åt dig.
 
 

Hur ändrar man prenumerationsinställningarna?

 
Du kan alltid ta del av och ändra vilka utskick du får och hur du får via e-postkommunikation.
 
 

Hur lyder er policy för cookies?

 
Vi vill att din användarupplevelse ska vara så bra som möjligt, vilket är anledningen till att vi använder cookies. De är små textfiler som läggs in på din enhet för att samla in data och för att förbättra våra webbplatser och tjänster online.
 
 

Hur kontaktar man er?

 
Kontakta oss om du har några frågor om hur vi bearbetar, lagrar och delar med oss av dina personuppgifter.
 
 

 


 

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Michael Page International  (Sweden) AB (”företaget”)

 
Rätten att invända: Du har juridisk rätt att när som helst invända mot:
(i) användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, och
(ii) behandling av dina personuppgifter som grundas på våra berättigade intressen, om det inte finns tvingande berättigade skäl för vår fortsatta behandling.
 
Företaget (även kallad "vi", "oss" eller "vår/t/a") har vi som mål att skydda integriteten för våra kandidater, kunder och alla som använder vår webbplats. Vi vill att användaren ska känna sig trygg och säker. Vi kommer att se till att informationen som du skickar till oss, eller som vi samlar in via olika kanaler (bland annat vår webbplats, skriftliga kontakter (bland annat e-post), samtal eller möten med våra konsulter, eller genom våra globala kontor eller webbplatser) enbart används för de syften som anges i denna policy.  
 
I denna integritetspolicy vill vi informera dig om de typer av personuppgifter som vi samlar in från våra kandidater, de syften för vilka vi använder uppgifterna och de sätt som uppgifterna behandlas på. Vi vill också uppfylla insynskravet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 ("GDPR") och nationella lagar som genomför GDPR.
 
Enligt denna integritetspolicy är Företaget personuppgiftsansvarigt. Våra kontaktuppgifter anges i kontaktavsnittet i slutet av denna policy. Hänvisningarna till vår företagsgrupp avser Företaget: s moderbolag PageGroup plc och andra affärsdrivande dotterbolag till PageGroup plc.
 

Informationen vi samlar in

Vi kommer att samla in dina personuppgifter, bland annat ditt namn och dina kontaktuppgifter (bland annat din e-postadress) och annan relevant information från ditt cv. När vi tar emot dina uppgifter och ditt cv kan detta ske genom en direkt ansökan på någon av våra webbplatser eller en ansökan som du har gjort via tredje parts jobb-portal.

 
Vi kommer förmodligen att erhålla ytterligare personliga uppgifter om dig under våra fortsatta kontakter med dig. Den informationen kan komma direkt från dig eller från tredje part, såsom organisationer till vilka vi har förmedlat ditt cv och som har varit i kontakt med dig i samband med en jobbansökan.
 
 

Hur vi använder dina personuppgifter

 
Vi kommer att förvara, använda och vidarebefordra dina personuppgifter för våra berättigade affärssyften, bland annat för att: 
 
 1. tillhandahålla våra tjänster till dig,
   
 2. underhålla vår affärsrelation, där du är en användare av vår webbplats, en kund eller en kandidat,
   
 3. göra det möjligt för dig att skicka in ditt cv för allmänna ansökningar, söka ett visst jobb eller prenumerera på våra jobbvarningar (se den särskilda sektionen på ditt cv där du kan beskriva ytterligare användningsområden och rättigheter),
   
 4. matcha dina uppgifter mot lediga jobb, hjälpa oss hitta den anställning som är mest lämplig för dig och skicka dina personuppgifter till kunder för att söka jobb,
   
 5. spara dina uppgifter och meddela dig om framtida jobbmöjligheter förutom den specifika yrkesroll för vilken du kontaktade oss,
   
 6. besvara dina frågor,
   
 7. direktmarknadsföra produkter och tjänster, informera dig om nyheter och uppdateringar i branschen, arrangemang, PR-evenemang och tävlingar, rapporter och annan information; innan vi gör det kommer du att erbjudas en möjlighet att välja att avstå från sådana meddelanden och en möjlighet att säga upp abonnemanget kommer också att lämnas med varje meddelande,
   
 8. uppfylla avtalsenliga skyldigheter gentemot våra kunder,
   
 9. erbjuda dig andra tjänster genom att dela dina personuppgifter med andra företag inom vår företagsgrupp samt tillförlitliga tredje parter; ytterligare detaljer om detta anges i den särskilda sektionen nedan om spridning av dina personuppgifter;
   
 10. vidarebefordra personuppgifter till tillsynsmyndigheter eller rättsvårdande myndigheter om vi måste eller har tillstånd att göra det,
   
 11. Vår webbplats använder en registreringstjänst som kan registrera musklick, musrörelser, rullning av sidor och all text som skrivs in på webbplatsens formulär. De uppgifter som samlas in av denna tjänst används för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Informationen som samlas in lagras och används för aggregerad och statistisk rapportering och sprids inte till någon annan.
   
 12. För att kunna förse dig med personligt utformat innehåll på vår webbplats, med mer relevant kommunikation i våra mejl och med en skräddarsydd tjänst från våra konsulter spåras och registreras ditt utnyttjande av och dina kontakter med vår webbplats och våra mejl. Vi utnyttjar en tredjepartsleverantör för tjänsten att hjälpa oss registrera, lagra och analysera denna information för att bestämma hur vi bäst kan motsvara dina förväntningar. Vi ser till att inga personligt identifierbara uppgifter registreras i denna databas och vi delar inte informationen med något annat företag eller dotterbolag förutom vår utvalda tjänsteleverantör.
 
Vi kan, i enlighet med lokala föreskrifter, behandla vissa känsliga personuppgifter (kallas för särskilda kategorier av personuppgifter i GDPR) om du inkluderar sådana uppgifter i den information du skickar till oss, till exempel om du inkluderar information om hälsa eller religion i det cv du skickar till oss. Vi kan också vara tvungna att kontrollera brottsregister och stämma av gentemot dina uppgifter i de länder där detta är tillåtet eller ett lagstadgat krav. Vi har processer på plats för att begränsa vår användning och vidarebefordran av sådana känsliga uppgifter om detta inte är tillåtet eller krävs enligt lag.
 
 

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Enligt GDPR är de viktigaste motiven för att behandla kundernas och kandidaternas personuppgifter följande:

 
(a) Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal – det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att fullgöra skyldigheter som vi åtar oss när vi levererar en tjänst till dig eller för att på din begäran vidta åtgärder för att ingå ett avtal med oss.
 
(b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse – vi är skyldiga att uppfylla vissa rättsliga krav som kan innebära att vi måste behandla dina personuppgifter. Vi kan också vara skyldiga enligt lag att yppa dina personuppgifter för en tillsynsmyndighet eller rättsvårdande myndighet.
 
(c) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen – antingen vi eller en tredje part behöver behandla dina personuppgifter för syften som rör våra (eller en tredje parts) berättigade intressen, under förutsättning att vi har fastställt att de intressena inte underordnas dina rättigheter och friheter, bland annat din rätt att få dina personuppgifter skyddade. Våra berättigade intressen omfattar att besvara uppmaningar och förfrågningar från dig eller en tredje part, optimera vår webbplats och kunderfarenhet, informera dig om våra produkter och tjänster och tillse att vår verksamhet bedrivs korrekt och effektivt.
 
(d) Samtycke – i vissa fall kan vi be om ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas på ett visst sätt. 
 
 

Hur vi sprider dina personuppgifter

 
Under vissa omständigheter kommer vi att dela dina personuppgifter med andra parter. Uppgifter om de parterna anges nedan tillsammans med skälen för att lämna ut uppgifterna.
 

Andra företag inom vår grupp inom EES

 
Om du är registrerad som kandidat i vår databas kommer vi att dela dina personuppgifter med andra företag i Page-gruppen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och deras adresser hittar du här
 
Vi kommer att vidarebefordra dina personuppgifter på det sätt som anges ovan för något eller samtliga av följande skäl:
 
 • För att förse dig med rekryteringstjänster.
 • För affärsutveckling.
 • För utveckling och testning av system.
 • För utveckling och marknadsföring av andra produkter och tjänster.
 • För att förbättra vår kundtjänst och göra våra tjänster mer värdefulla för dig.
 • För att anpassa vår webbplats och webbplatserna som tillhör andra företag i gruppen och göra dem mer relevanta för dig personligen när du loggar in.
   

Andra företag inom vår grupp utanför EES

 
Om du vill att vi ska undersöka jobbmöjligheter för dig utanför EES kommer vi att meddela dig att vi tänker vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom vår företagsgrupp globalt eller ge de företagen tillgång till dina personuppgifter så att de kan använda dem för de syften som anges ovan.  
 
En förteckning över samtliga företag inom vår företagsgrupp utanför EES och deras adresser hittar du här.
 
Om du vill ha uppgifter om de olika företagen i vår företagsgrupp som har tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna i kontaktsektionen nedan.  
 
Vi är lika strikta när det gäller säkerheten, oavsett var i vårt globala nätverk uppgifterna förvaras och behandlas. Varje företag inom vår företagsgrupp utanför EES med tillgång till uppgifter inifrån EES ingår ett särskilt avtal om uppgiftsskydd med Företaget och åtar sig därigenom att följa samma standarder för datasäkerhet och agera i enlighet med de principer för dataskydd som gäller enligt de strikta europeiska dataskyddslagarna. Detta avtal grundas på de typklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Om du vill ha en kopia av detta avtal kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna i kontaktsektionen nedan.
 

Kunder

 
Vi lämnar ut dina personuppgifter till de kunder som har lediga jobb som du är intresserad av.
 

Tillförlitliga tredje parter

 
Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter och vid behov dina känsliga personuppgifter till tillförlitliga tredje parter om vi bedömer att de tillhandahåller tjänster som du eller våra kunder har begärt, till exempel
 
 • kontroll av anställningsreferenser;
 • kontroll av kvalifikationer;
 • kontroll av brottsregister (i länder där detta är tillåtet eller ett lagstadgat krav)),
 • kontroll av uppgifter du har lämnat från tredje part,
 • psykometriska bedömningar eller färdighetstester. 
 
Vi kommer också att dela dina personuppgifter med tredje part som utför funktioner för vår räkning och tillhandahåller tjänster åt oss, såsom:
 
 • yrkesrådgivare;
 • leverantörer av dataanalys;
 • it-konsulter som utför provnings- och utvecklingsarbete på våra företags affärssystem;
 • forsknings- och brevtjänstföretag
 • funktionssamordnare.
 
Vi kräver att sådana tredje parter uppfyller minimistandarder i fråga om sekretess och dataskydd. Om personuppgifter förmedlas till tredje part utanför EES eller om sådan tredje part får tillgång till informationen från en plats utanför EES, kommer vi att se till att godkända säkerhetsrutiner är på plats, till exempel de godkända typklausulerna eller EU:s/USA:s Privacy Shield.
 

Tillsynsorgan och rättsvårdande myndigheter

 
Som framhållits ovan kan vi vidarebefordra vissa personuppgifter till tillsynsorgan eller rättsvårdande myndigheter om vi mottar en begäran från sådant organ eller sådan myndighet och om detta tillåts enligt GDPR och andra lagar.
 

Nya företagsägare

 
Om vi eller vårt företag slås samman med eller köps upp av ett annat företag eller bolag kommer vi att dela dina personuppgifter med företagets eller bolagets nya ägare och deras rådgivare. Om detta sker kommer du att informeras.
 
 

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

 
Hur länge vi behåller eller lagrar dina personuppgifter beror på vilka tjänster vi utför åt dig och under hur lång tid du efterfrågar dem. Eftersom vi ofta stöder kandidater med placeringar under flera år och eventuellt genom hela deras yrkeskarriär, kan syftet med att behålla uppgifter om kandidaterna utsträckas över tid. Vi rensar och uppdaterar uppgifterna regelbundet tillsammans med våra kandidater för att se till att (a) de uppgifter vi har är korrekta och (b) vi inte behåller uppgifterna för länge.
 
Enligt våra normala affärsvillkor ska våra kunder behålla dina uppgifter, till exempel ditt cv, så länge som krävs för den specifika yrkesroll du söker och, i egenskap av personuppgiftsansvariga, informera dig om de planerar att behålla ditt cv för att kunna meddela dig om potentiella framtida jobberbjudanden eller i övrigt behålla eller använda dina uppgifter i andra syften.
 
 

Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

 
Du har vissa rättigheter när det gäller de personuppgifter vi har registrerat. Uppgifter om de rättigheterna och hur du ska utöva dem anges nedan. Du måste kunna styrka din identitet innan vi kan utföra din begäran.
 

Rätten till tillträde

 
Du har rätt att när som helst be att få en kopia av de personuppgifter vi har registrerat om dig. Om vi har goda skäl och om det är tillåtet enligt GDPR kan vi vägra skicka dig en kopia av dina personuppgifter eller vissa delar av den information du har begärt. Om vi avslår din begäran eller någon del av den kommer vi att redovisa våra skäl för att göra det.
 

Rätten att ändra eller komplettera

 
Om de personuppgifter vi har registrerat om dig inte är korrekta, inaktuella eller ofullständiga, har du rätt att få uppgifterna rättade, uppdaterade eller kompletterade. Du kan meddela oss genom att kontakta oss på något av de sätt som anges i kontaktsektionen nedan.
 

Rätten att radera

 
Du har under vissa omständigheter rätt att begära att personliga uppgifter som vi innehar om dig ska raderas. Det kan till exempel gälla om informationen inte längre är nödvändig för de syften för vilka den samlades in eller behandlades eller om vår behandling av informationen grundas på ditt tillstånd och det inte finns någon annan rättslig grund som kan tillåta oss att behandla informationen.
 

Rätten att göra invändningar eller begränsa behandlingen

 
Du har under vissa omständigheter rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss med hjälp av någon av de metoder som anges i kontaktsektionen nedan. Det kan till exempel gälla om vi behandlar dina uppgifter på grundval av våra berättigade intressen och det inte finns någon tvingande rättslig grund för vår behandling som är överordnad dina rättigheter och intressen.  Du har också rätt att invända mot användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 
Du har under vissa omständigheter rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss med hjälp av någon av de metoder som anges i kontaktsektionen nedan. Det kan till exempel gälla om vi behandlar dina uppgifter på grundval av våra berättigade intressen och det inte finns någon tvingande rättslig grund för vår behandling som är överordnad dina rättigheter och intressen.  Du har också rätt att invända mot användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 

Rätten till överförbarhe

 
I vissa fall har du rätt att erhålla de personuppgifter vi förvarar om dig i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt format. 
 
Du kan uppmana oss att överföra den informationen till dig eller direkt till en tredje parts organisation. 
 
Denna rättighet existerar enbart i fråga om personuppgifter som:
 
 • du har lämnat till oss tidigare, och
 • om vår behandling sker automatiserat.
 
Vi har inget emot sådana förfrågningar, men vi kan inte garantera den tekniska kompatibiliteten med de system som används av en tredje parts organisation. Vi kan inte heller uppfylla en begäran som avser andras personuppgifter utan deras medgivande.  
 
Du kan utöva vilken som helst av de rättigheter som anges ovan genom att använda någon av de metoder som anges i kontaktsektionen nedan.
 
De flesta av de rättigheter som anges ovan omfattas av begränsningar och undantag. Vi kommer att redovisa skäl om vi inte kan uppfylla en begäran om att utöva dina rättigheter.
 
 

Medgivande

 
Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett medgivande från dig har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande. Det kan du göra genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i kontaktsektionen nedan.
 

Jobbvarningar

 
För att kunna abonnera på mejl om jobbvarningar behöver du uppge namn och e-postadress. De uppgifterna kommer att användas för att hålla dig underrättad, via e-post, om de senaste jobben i den bransch du angivit och att förse dig med branschnyheter och annan information i samband med våra tjänster.
 
Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ha den här typen av information finns det länkar för att säga upp abonnemanget i varje jobbvarning du får. 
 
Mejl med jobbvarningar skickas av Företaget eller ett företag som ingår i vår företagsgrupp. Om avsändaren är baserad utanför EES kommer dina uppgifter att skickas till eller hämtas av det företaget för att det ska kunna skicka ett mejl med den aktuella jobbvarningen till dig. 
 
Var vänlig klicka här för uppgifter om samtliga företag inom vår företagsgrupp. 
 
 

Curriculum Vitae

 
Vi erbjuder dig en möjlighet att skicka in ditt cv via vår webbplats eller genom att lämna det till en av våra konsulter. Du kan göra detta antingen för att ansöka om ett visst utannonserat jobb eller för att våra rekryteringskonsulter ska ha tillgång till det när olika anställningar erbjuds. 
 
Ditt cv kommer att lagras i vår databas och vara tillgängligt för våra konsulter. 
 
Ditt cv kan också komma att skickas via e-post direkt till andra företag inom vår företagsgrupp för granskning och införande i deras databas för att de ska kunna erbjuda dig sina tjänster. Du kan när som helst ta tillbaka ett medgivande till att behandla dina uppgifter utanför EES när du fyller i din registreringsblankett hos oss. 
 
Du kan uppdatera ditt cv när som helst, helt enkelt genom att följa samma förfarande som när du skickar in ett nytt cv. Ditt gamla cv kommer att arkiveras automatiskt under förutsättning att uppgifterna i samband med inskickandet är desamma (du skickar till exempel in båda dina cv:n från samma e-postadress eller du informerar den aktuella kontakten om ditt nya cv).
 

Aggregerad information om Företaget:s besökare online

 
Vi samlar in uppgifter och statistik kollektivt om alla besökare på vår webbplats och webbplatserna som tillhör samtliga företag inom företagsgruppen Page Group Plc, till exempel
 
 • vilka sidor användarna oftast går till, och/eller
 • vilka tjänster användarna utnyttjar mest. 
 
WSådana uppgifter utnyttjas enbart aggregerat. Informationen hjälper oss bestämma vad som är till mest nytta för våra användare och hur vi kan fortsätta förbättra våra tjänster online för att skapa en bättre totalupplevelse för våra användare. 
 
Vi offentliggör också denna information på webbplatserna som tillhör företagen som ingår i Företaget:s företagsgrupp i hela världen.
 
Vi använder Hotjar för att få en bättre bild av våra användares behov och för att optimera våra tjänster och dina erfarenheter. Hotjar är en teknik som hjälper oss bättre förstå våra användares upplevelser (till exempel hur länge de är på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användarna gillar och inte gillar etc.) och detta gör det möjligt för oss att bygga upp och underhålla vår tjänst med återkoppling från användarna. Hotjar utnyttjar kakor (cookies) och annan teknik för att samla in uppgifter om våra användares vanor och deras utrustning, framför allt utrustningens IP-adress som hämtas och lagras i en form som är anonym, skärmstorlek, typ av utrustning (unika identifierare för utrustningen), information om webbläsare, geografisk placering (enbart land) samt föredraget språk för att visa vår webbplats. Hotjar lagrar denna information i en användarprofil under pseudonym. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller matcha den mot ytterligare uppgifter om en enskild användare.
 
Du kan välja att avstå från att det skapas en användarprofil, att Hotjar lagrar uppgifter om din användning av vår webbplats och att Hotjar använder spårande kakor på vår webbplats genom att följa denna opt-out-länk
 
 

Användning av kakor

 
Precis som de flesta andra webbplatser placerar vi kakor på din dator eller annan utrustning när du besöker våra webbplatser. Dessa kakor används i första hand för att förbättra webbplatsens funktion, förbättra användarens upplevelser eller för att hjälpa oss optimera våra webbplatser, mäta trafiken och i andra interna administrativa syften.  
 
Vi kör riktad och relevant banner-reklam på ett antal vitlistade webbplatser i världen för att visa dig jobb och innehåll som vi tror kan vara av intresse. Vi väljer de här annonserna utifrån dina tidigare kontakter med vår webbplats, med vår e-post och genom ditt engagemang med våra konsulter. Dina kontakter med vår reklam kan användas för att mäta hur effektiva våra reklamkampanjer är och för att förbättra vår marknadsföringsstrategi i enlighet med våra berättigade intressen. Inga reklamkampanjer och ingen teknik för att spåra reklamen registrerar information om dig som gör att du kan identifieras. 
 
Mer om hur vi använder kakor, bland annat hur du stänger av kakor, hittar du i vår Cookie-policy här.
 

Klagomål

 
Om du är missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna i kontaktsektionen nedan. Du har också rätt att klaga hos den brittiska Dataskyddstillverkare på något av följande sätt:
 
Tel.: +46 8 657 6100
 
Webbplats: http://www.datainspektionen.se/
 
Post:
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
 
Om du är bosatt eller arbetar utanför Sverige eller om du har ett klagomål om vår verksamhet utanför Sverige, kanske du föredrar att lämna ett klagomål till en annan tillsynsmyndighet. En lista över relevanta myndigheter inom EES och Europeiska frihandelsområdet EFTA finns här.
 

Övriga webbplatser

 
Observera att om du klickar på länkar och banner-reklam på vår webbplats, så kan det leda till att din webbläsare får tillträde till en webbplats som tillhör en tredje part som har andra rutiner för skydd av personuppgifter än Företaget. 
 
Vi är inte ansvariga för, och har ingen kontroll över, information som skickas in till eller samlas in av dessa tredje parter och du bör undersöka deras integritetspolicy. 
 

Internetbaserade överföringar

 
Internet är en global miljö. Att använda internet för att samla in och behandla personuppgifter innebär därför med nödvändighet internationell överföring av uppgifter.  Dessvärre är överföring av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som skickas till vår webbplats via tredje parts nätverk. All överföring sker på din egen risk. När vi väl har mottagit din information kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra icke auktoriserat tillträde.
 

Förändringar av vår integritetspolicy

 
Denna integritetspolicy kan när som helst ändras av Företaget. Om vi ändrar vår integritetspolicy i framtiden kommer vi att informera dig om viktiga förändringar eller uppdateringar via e-post, om du har informerat oss om din e-postadress. 
 

Lika möjligheter

 
Företaget är en arbetsgivare som tillämpar lika möjligheter och ett företag som främjar mångfald. Det innebär att alla arbetssökande och all personal behandlas lika och att vi inte diskriminerar på grund av kön, civilstånd, ras, etniskt ursprung, hudfärg, nationalitet, nationellt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller ålder.
Som ett led i vårt arbete för att främja lika möjligheter kommer vi med jämna mellanrum att använda information som lämnats av dig i syfte att övervaka vår mångfaldsstrategi. All sådan information kommer att användas efter att ha anonymiserats. Var vänlig och klicka här för mer information om mångfald.
 

Kontakt

 
Om du har några frågor eller om du vill kontakta oss om vår behandling av dina personuppgifter, till exempel för att utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan, kan du kontakta oss per e-post eller skicka ett vanligt brev till följande adress:

Formuläret GDPR-begäran
 
 
Brev:

Compliance Department
Michael Page
Plaza Europa 21 23,
Hospitalet de Llobregat,
08908
Barcelona
Spain

 
Om du vill framföra ett klagomål kan du kontakta oss per e-post eller skicka ett vanligt brev till följande adress:
 
Formuläret GDPR-klagomål
 
 
 
Brev:
 
Bird & Bird DPO Services SRL
Avenue Louise 235 box 1
1050 Brussels
Belgium
 
När du kontaktar oss kommer vi att be dig styrka din identitet. 
 
Adressen till vårt registrerade huvudkontor är:

Michael Page International  (Sweden) AB
Master Samuelsgatan 42,
l4tr 111 57 Stockholm,
Sweden

Tillbaka till toppen