Allmänt

Följande användarvillkor reglerar förhållandet mellan dig och Michael Page International (Sweden) AB, hädanefter refererad till som  ”Michael Page", org.nr 556615-2343, ett bolag registrerat i Sverige, med adress Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm.

Michael Page är en del av PageGroup plc., hädanefter refererad till som ”PageGroup”, en internationell rekryteringskoncern för yrkestjänster med kontor i ett stort antal länder. Du bekräftar härmed att Michael Page har rätt att överföra alla rättigheter och all information till andra enheter inom koncernen PageGroup.

Om du inte godkänner dessa användarvillkor ber vi dig att inte använda denna webbplats.

Ytterligare villkor som reglerar användningen av webbplatsen

Innehållet på den här webbplatsen är endast informativt, och du måste söka ytterligare rådgivning och göra egna undersökningar innan du utnyttjar den.

2. Informationen på den här webbplatsen har samlats in från olika källor och kan förändras utan förhandsbesked.

3. Materialet som presenteras på den här webbplatsen kan innehålla tekniska eller andra brister eller felaktig information. Michael Page frånsäger sig allt ansvar och gör inga utfästelser avseende kvalitet, felfrihet, fullständighet eller ändamålsenlighet för informationen på den här webbplatsen. Michael Page accepterar inga krav på att hålla den här informationen aktuell och korrekt och kan inte garantera att informationen har verifierats av Michael Page.

4. Michael Page frånsäger sig allt ansvar för innehållet på den här webbplatsen och situationer som kan uppstå på grund av försumlighet eller liknande vad avser informationen.

5. Michael Page gör inga utfästelser avseende befintlighet eller tillgänglighet för platsannonser som finns på denna webbplats.

6. Michael Page kan inte garantera att en arbetsgivare eller klient kommer att begära information om en kandidat, be att få intervjua en kandidat eller anställa en kandidat, och inte heller att en kandidat kommer att uppfylla specifika krav från en arbetsgivare eller klient. Michael Page kan inte garantera att en arbetsgivare eller klient kommer att hålla information om en kandidat konfidentiell.

7. Michael Page frånsäger sig allt ansvar, och kan inte garantera slutliga villkor och varaktighet, för eventuella anställningar som förvärvas med hjälp av Michael Page.

8. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du risken att informationen kan vara ofullständig, felaktig, föråldrad eller inte uppfyller dina krav.

9. Michael Page frånsäger sig allt ansvar för ersättning på grund av kostnader eller skador som kan uppstå på grund av, eller i anslutning till, direkt eller indirekt användning av innehållet på webbplatsen. Det är ditt ansvar att bedöma riktighet, fullständighet och ändamålsenlighet för alla upplysningar och övrig information som tillhandahålls på den här webbplatsen.

10. Michael Page kan inte garantera att data som finns tillgängliga för nerladdning från denna webbplats är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

11. Michael Page frånsäger sig allt ansvar för förseningar eller avbrott på grund av förhållanden som är utom vår kontroll. Utförandet av en intern tjänst som tillhandahålls kan påverkas av olika faktorer, t.ex. hur ditt datorsystem är konfigurerat, utrustningen du använder för anslutning och kommunikation, var du befinner dig samt förhållandena för datatrafiken på internet. 

12. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Eventuell rättslig tvist som uppstår på grund av tolkningen av innehållet, ersättningsanspråk eller andra tvister (av alla slag och ej begränsade till avtalsfrågor) ska avgöras i svensk domstol och svensk lag ska tillämpas.

Immateriell äganderätt

All information som tillhandahålls på denna webbplats tillhör Michael Page.
Denna webbplats har utvecklats för och av Michael Page.
All upphovsrätt, samt varumärken, handelsnamn, logotyper och all övrig immateriell äganderätt tillhör PageGroup, såvida inget annat anges. All olaglig kopiering är förbjuden.