Du är här

Legal information

Och samtycke till behandling av personuppgifter

Allmänt

Följande användarvillkor reglerar förhållandet mellan dig och Michael Page International (Sweden) AB, hädanefter refererad till som  ”Michael Page", org.nr 556615-2343, ett bolag registrerat i Sverige, med adress Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm.

Michael Page är en del av PageGroup plc., hädanefter refererad till som ”PageGroup”, en internationell rekryteringskoncern för yrkestjänster med kontor i ett stort antal länder. Du bekräftar härmed att Michael Page har rätt att överföra alla rättigheter och all information till andra enheter inom koncernen PageGroup.

Om du inte godkänner dessa användarvillkor ber vi dig att inte använda denna webbplats.

Datasäkerhet och integritetspolicy

Michael Pages internettjänst skyddar användarnas integritet. Vi strävar efter att göra webbplatsen säker att använda. Vi gör allt för att garantera att informationen du förmedlar till oss förblir konfidentiell och endast används till de ändamål som beskrivs i dessa användarvillkor.
Vi offentliggör inte, vare sig nu eller i framtiden, information om individuella besök till webbplatsen eller personuppgifter som du överlämnar till oss, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, till tredje part utan ditt tillstånd.
Vi följer personuppgiftslagen och motsvarande EG-direktiv 95/46/EG angående skydd av personuppgifter.  Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot intrång i deras personliga integritet när deras personuppgifter behandlas. Informationen du skickar till oss, t.ex. din cv och e-postadress, arkiveras i vår centrala databas.

Meritförteckningen och ditt tillstånd att behandla dina personuppgifter

Du kan sända din cv till oss via den här webbplatsen. Det kan du göra antingen för att ansöka om ett arbete i en platsannons eller för att få den granskad av våra rekryteringskonsulter. De enda som har tillgång till din cv är PageGroups rekryteringskonsulter (både inom och utom EU).
Du kan ange att du endast överlämnar dina personuppgifter för att ansöka om ett specifikt arbete i en platsannons eller ange att syftet med behandlingen av dina personuppgifter även ska omfatta framtida sökningar efter anställningserbjudanden på lång sikt. När du överlämnar din meritförteckning till oss samtycker du också till att låta dina personuppgifter behandlas och användas för det ändamål som vi har beskrivit. Den som ansvarar för personuppgifterna kommer att vara Michael Page.

Förändringar av vår integritetspolicy

Vi kommer att publicera eventuella förändringar av vår integritetspolicy här, så att du alltid vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vem vi vidarebefordrar den till. Sådana förändringar kommer dock aldrig att innebära att vi använder dina personuppgifter till ändamål som du inte har samtyckt till.

Information vi samlar in och hur vi använder den

Dina personuppgifter, t.ex. ditt namn, din e-postadress och din cv, arkiveras av oss och används endast till följande ändamål: 

  • Att jämföra din registrerade information med anställningserbjudanden så att vi kan hitta lämpliga anställningar för dig.
  • Att hålla dig informerad om tjänsterna som Michael Page erbjuder, nyheter och andra händelser inom ditt valda kompetensområde.
  • Att samla in enkätinformation om löner och andra frågor som berör våra kandidater.

Vi garanterar att din information inte kommer att bli tillgänglig för tredje part (i det här sammanhanget räknas övriga enheter inom PageGroups globala koncern inte som tredje part) utan ditt tillstånd. Du kan när som helst kontakta oss och be oss att förse dig med information som beskriver vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi använder dem. Dessutom kan du när som helst begära att vi korrigerar personuppgifter som har inte har behandlats på rätt sätt eller är felaktiga.

Ytterligare villkor som reglerar användningen av webbplatsen

Innehållet på den här webbplatsen är endast informativt, och du måste söka ytterligare rådgivning och göra egna undersökningar innan du utnyttjar den.

2. Informationen på den här webbplatsen har samlats in från olika källor och kan förändras utan förhandsbesked.

3. Materialet som presenteras på den här webbplatsen kan innehålla tekniska eller andra brister eller felaktig information. Michael Page frånsäger sig allt ansvar och gör inga utfästelser avseende kvalitet, felfrihet, fullständighet eller ändamålsenlighet för informationen på den här webbplatsen. Michael Page accepterar inga krav på att hålla den här informationen aktuell och korrekt och kan inte garantera att informationen har verifierats av Michael Page.

4. Michael Page frånsäger sig allt ansvar för innehållet på den här webbplatsen och situationer som kan uppstå på grund av försumlighet eller liknande vad avser informationen.

5. Michael Page gör inga utfästelser avseende befintlighet eller tillgänglighet för platsannonser som finns på denna webbplats.

6. Michael Page kan inte garantera att en arbetsgivare eller klient kommer att begära information om en kandidat, be att få intervjua en kandidat eller anställa en kandidat, och inte heller att en kandidat kommer att uppfylla specifika krav från en arbetsgivare eller klient. Michael Page kan inte garantera att en arbetsgivare eller klient kommer att hålla information om en kandidat konfidentiell.

7. Michael Page frånsäger sig allt ansvar, och kan inte garantera slutliga villkor och varaktighet, för eventuella anställningar som förvärvas med hjälp av Michael Page.

8. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du risken att informationen kan vara ofullständig, felaktig, föråldrad eller inte uppfyller dina krav.

9. Michael Page frånsäger sig allt ansvar för ersättning på grund av kostnader eller skador som kan uppstå på grund av, eller i anslutning till, direkt eller indirekt användning av innehållet på webbplatsen. Det är ditt ansvar att bedöma riktighet, fullständighet och ändamålsenlighet för alla upplysningar och övrig information som tillhandahålls på den här webbplatsen.

10. Michael Page kan inte garantera att data som finns tillgängliga för nerladdning från denna webbplats är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

11. Michael Page frånsäger sig allt ansvar för förseningar eller avbrott på grund av förhållanden som är utom vår kontroll. Utförandet av en intern tjänst som tillhandahålls kan påverkas av olika faktorer, t.ex. hur ditt datorsystem är konfigurerat, utrustningen du använder för anslutning och kommunikation, var du befinner dig samt förhållandena för datatrafiken på internet. 

12. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Eventuell rättslig tvist som uppstår på grund av tolkningen av innehållet, ersättningsanspråk eller andra tvister (av alla slag och ej begränsade till avtalsfrågor) ska avgöras i svensk domstol och svensk lag ska tillämpas.

Immateriell äganderätt

All information som tillhandahålls på denna webbplats tillhör Michael Page.
Denna webbplats har utvecklats för och av Michael Page.
All upphovsrätt, samt varumärken, handelsnamn, logotyper och all övrig immateriell äganderätt tillhör PageGroup, såvida inget annat anges. All olaglig kopiering är förbjuden.