Om Michael Page Finance & Accounting

Vår historia börjar med dig 

Vi är stolta över att ha varit i rekryteringsbranschen i mer än 40 år. Under denna tid har vi sett marknaden utvecklas och traditionella ekonomi- och redovisningsroller har tagit nya former. Vi har varit med på resan och sett våra uppdragsgivare och kandidater växa.

Tack vare denna gemensamma resa har vi kommit dit vi är idag – vi har fokuserat på våra kunders rekryteringsbehov så att de har kunnat fortsätta att växa.

Söker du en ny redovisningsekonom, Controller eller ekonomichef till din organisation? Vi på Michael Page Finance & Accounting har full kontroll på den svenska marknaden och hittar snabbt kvalificerade kandidater. Genom vårt nätverk når vi även de som inte är aktivt jobbsökande.

Att de anställda är företagets största tillgång är vi säkert överens om, men utmaningen och tiden det tar att hitta rätt person underskattas väldigt ofta. Oavsett om du driver ett start-up bolag, är marknadsledande i din bransch eller en del av en multinationell koncern så har vi en lång meritlista av perfekta matchningar mellan företag och kandidater just inom din nisch.

Om du har behov av en temporär lösning, till exempel en redovisningsassistent, löneadministratör eller junior redovisningsekonom så hittar vårt team inom temporära rekryteringar den rätta personen, ofta redan samma dag.

Vårt team inom interima rekryteringslösningar har möjlighet att förse dig med välrenommerade underkonsulter inom allt från koncernredovisning till Business Control. De kan även med kort varsel för se dig med en erfaren konsult för att t ex täcka en lucka i väntan på er kommande CFO eller hjälpa er att uppdatera ett rapportpaket.

Låt oss hjälpa dig att bygga upp ditt team.

Vem behöver du? 

Att rekrytera rätt Controllerchef kräver ett helt annat tillvägagångssätt än att anställa en ny redovisningsekonom. Oavsett position behöver du ha tillgång till ett starkt team som driver rekryteringsprocessen framåt genom samtliga faser, från att leda sökandet efter potentiella kandidater till slutfasen med personlighetsanalys och förhandling av anställningsvillkor. 

För såväl Ekonomichef som Business Controller och Credit Controller vill du försäkra dig om att kandidaten har de förväntade kunskaperna inom ekonomi och redovisning - finansiella rapporter, bokslut, bokföringssystem, budgetering och mycket mer. Med vår långa erfarenhet har vi tillsatt otaliga tjänster inom området och kan kravspecifikationerna utan och innan. Vi hittar de ekonomiassistenter, redovisningsekonomer och Controllers som lyfter ekonomiavdelningen och hjälper ditt företag framåt. 

Så samarbetar vi 

När du ger oss förtroendet att lösa ett rekryteringsbehov till din ekonomiavdelning tar vi på oss det fulla ansvaret att leverera enligt dina förväntningar. Samarbetet sker genom en dedikerad kontaktperson som har det helhetsansvaret att se till att processen drivs framåt mot slutmålet – en perfekt matchning av en kandidat som passar in i just ert företag både med sin kompetens och personlighet.

Vi strävar efter en konsultativ roll i rekryteringsprocessen där vi kan förmedla vår expertis kring kandidatemarknaden så att förväntningar kring kompetens, kvalifikationer och löneläge blir rätt – vilket sparar oss mycket tid i processen. Vårt urval grundar sig i vårt befintliga nätverk av passivt och aktivt sökande kandidater, inflöde från våra annonseringskanaler och aktivt searcharbete inom noggrant utvalda områden.

Låt våra experter hjälpa dig att hitta den perfekta matchningen. Vem behöver du i din organisation för att kunna växa?