Michael Page lösningar för inhyrd personal

Vi använder vårt nätverk och vår mångåriga erfarenhet för att tillsätta de bästa tillfälliga uppdragen.

Behovet av inhyrda experter ökar på grund av att marknaden är dynamisk. Tack vare vårt globala nätverk, utökade databas och vårt fokus på långvariga relationer har vi tillgång till de bästa tillfälliga uppdragen och de bästa inhyrda experterna.

Hos Michael Page hjälper vi företag vid förändringar av deras behov av medarbetare. Det gör vi genom att tillsätta kompetenta inhyrda chefer på tillfälliga uppdrag från våra kunder. Efter att ha gjort den perfekta matchningen ser våra konsulter till att både arbetsgivaren och den inhyrda personen följer alla lagar.

Hur kan vi hjälpa till med nästa steg?