E-bok om inhyrd personal: Varför ska du anlita en inhyrd expert?

I en öppen ekonomi och på en dynamisk marknad måste företagen snabbt kunna anpassa sig till ständigt föränderliga behov. Inhyrda chefer innebär en mycket bra lösning i sådana tider. Men är det ett klokt beslut? I vår e-bok ”Varför du ska eller inte ska anlita en inhyrd expert” besvarar vi följande frågor för att hjälpa dig att komma fram till rätt beslut:

  • När är det en god idé att anlita någon tillfälligt?
  • Är det någon mening med att hyra in någon tillfälligt om man strävar efter att bygga upp en arbetsgrupp?