Det är svårt att hitta bra konsulter för inhyrning. Rätt nivå på timersättning är ett av de viktigaste kraven varav det är av stor betydelse för att attrahera rätt kandidat samt viktigt när det kommer till att ge rätt erbjudande. I vår Temp & Interim Prisguide ger vi vägledning om konsultkostnader och tänkbar information ni behöver för att lyckas vid en konsultrekrytering.
 

Våra konsultkostnader baseras på en omfattande analys av Michael Pages placeringar av kandidater och samtal med konsulter och kunder. Översikten visar den genomsnittliga minimum och maximum timlönen för inhyrda konsulter i Sverige.

Thumbnail interim rate guide 2022

Fullständig översikt över konsultkostnader

Här hittar du en fullständig översikt över de genomsnittliga konsultkostnaderna per timme för specialist- och ledarroller inom flera sektorer. På så sätt kan du väga ditt erbjudande mot de priser som betalas/erbjuds för liknande roller.