Michael Page är välrenommerade i den globala rekryteringsbranchen. Vi arbetar med olika typer av organisationer, allt från små och medelstora företag till väletablerade storbolag. Antalet trogna kunder och kandidater som regelbundet återvänder för att ta hjälp av våra tjänster är ett bevis på vårt goda namn och vår kompetens. Det finns flera faktorer som särskiljer oss från våra konkurrenter och gör oss till världsledande inom specialistrekrytering:

 • Vår vision – “to be recommended as the best” kräver att vi håller högsta standard på våra rekryteringstjänster och att vi lever efter våra värderingar i varje kontakt vi har med såväl kandidater som kunder. Vi ber om feedback i varje fas av rekryteringsprocessen för att lära och förbättras.
   
 • Lokal expertis, global räckvidd: Vi var först med specialistrekrytering, vilket numera är standard i branschen. Våra rekryteringskonsulter har djupgående kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, industrin, befattningsnivån och det geografiska läget. Vårt erfarna team jobbar tillsammans med er för att skapa en effektiv rekryteringsstrategi som passar organisationens behov.
   
 • 360˚rekryterings process: Vår process skiljer sig från andra rekryteringsfirmor då vi har en rekryteringskonsult som är exklusivt ansvarig för samtliga steg i rekryteringen, från den första kontakten med er till uppföljning efter påbörjad anställning. Genom att arbeta på det här sättet har både kunden och kandidaten endast en kontaktperson som ansvarar för att kommunikationen och processen är effektiv.
   
 • Kvalitetsstandarder: Våra professionella och kompletta tjänster utgör ett riktmärke för kvalitet inom rekryteringsbranschen, och vi genomför noggranna kandidatutvärderingar, referenskontroller och uppföljningar efter slutförda uppdrag.
   
 • Garanterat rätt kandidat: Kontroll av referenser är obligatoriskt i vår rekryteringsprocess och sker i ett tidigt skede för att försäkra oss om att kandidaten i fråga har rätt kunskaper och egenskaper. Denna kontroll görs alltid med en tidigare överordnad och genom scanning av professionell bakgrund.
   
 • Resultatorienterat arbetssätt: Vår avgiftsstruktur baseras främst på en framgångsrik rekrytering, vilket innebär att du alltid kan räkna med vårt hundraprocentiga engagemang tills vi lyckats med uppdraget.
   
 • Tillgång till topptalanger: Vi kan snabbt möta era rekryteringsbehov eftersom vi har koll på de bästa kandidaterna inom området och driver en av världens mest omfattande kandidatdatabaser som ständigt uppdateras med nya talanger.
   
 • Bred räckvidd: Våra rekryteringskonsulter har djupa branschkunskaper och är specialister inom sina respektive områden.
   
 • Skräddarsydda rekryteringslösningar: Vi kan snabbt möta dina rekryteringsbehov tack vare vår heltäckande rekryteringsstrategi som innebär såväl publicering på de viktigaste jobbportalerna, sökmetoder, omfattande kandidatdatabas och brett lokalt och globalt nätvärk. Våra rekryteringskonsulter söker proaktivt topptalanger och specialister för att ligga steget före på den extremt konkurrensutsatta svenska arbetsmarknaden.

Michael Page är specialiserade inom följande områden: