Framtidens Rekrytering

Människors inställning till arbetet håller på att förändras. På grund av detta måste företagen anpassa sig bättre för att få ut mesta möjliga av de människor som är anställda idag och imorgon. Men precis som människor är inte två företag lika varandra. De bästa företagen utvecklas och får en mer mänsklig kultur som betjänar sina anställda och affärsmålen, nu och i framtiden.

Framtidens Rekrytering kommer att hjälpa dig att navigera bland utmaningarna och utnyttja möjligheterna i denna nya verklighet. Bejaka värdet av mjuka färdigheter, gör det möjligt för dina bästa anställda att dela med sig ännu mer av sin begåvning och ta reda på hur Michael Page kan hjälpa dig att alltid anställa rätt personer vid varje tillfälle. 

Människor ändrar sin inställning till arbete

Människor söker efter mer meningsfulla förhållanden och detta gäller även på arbetsplatsen. Möjliga sökande vill förstå syftet med tjänsten. Och du som arbetsgivare vill anställa den bästa, tillgängliga begåvningen idag som även har en potential att växa i takt med ditt företag. Hur kan du se till att det blir så?

Värdera människors mjuka färdigheter

Listan över sökande ska återspegla verkligheten och dess mångfald. För att förbättra detta ska rekryteringen fokusera personlighetstyper och beteenden med framtida potential, utöver de tekniska kunskaper du behöver idag. Detta kommer att skapa större flexibilitet på marknaden, förbättra de sökandes mobilitet och göra arbetsplatser mer representativa.

Talangfulla människor lockar till sig talangfulla människor

Genom att förstå vad som spelar roll och vad som motiverar de anställda kan du förbättra det sätt på vilket ditt företag fungerar. Hur? Båda parter behöver förstå varandras behov och sträva efter att uppfylla varandras förväntningar. Det bästa sättet att göra detta är med verkliga samtal som återspeglar de faktiska förväntningarna på arbetet och livet.

Att anställa rätt personer

Anser du att det blir allt svårare att rekrytera den bästa, tillgängliga personen? Ditt bästa verktyg för att locka till dig potentiella sökande – din arbetsbeskrivning – kan motverka ditt syfte. Annonser ska optimeras för att passa en värld där det krävs mer öppenhet varje dag. Sökande ska kunna förstå arbetsuppgiften, veta sitt uppdrag och verkligen få reda på hur det är att arbeta hos er.