Genom att förstå vad som spelar roll och vad som motiverar de anställda kan du förbättra det sätt på vilket ditt företag fungerar. Hur? Båda parter behöver förstå varandras behov och sträva efter att uppfylla varandras förväntningar. Det bästa sättet att göra detta är med verkliga samtal som återspeglar de faktiska förväntningarna på arbetet och livet. 

Rekryteringen förändras bort från den transaktionsbaserade synen att pengar är den primära drivkraften, och från tanken att ett sätt passar alla som är fallet i dagens arbetsbeskrivningar, i riktning mot ett större fokus på syfte och individanpassning. Genom att förstå de anställda bättre, via utvärdering, feedback och utbildning, är det möjligt att rekrytera de bästa, tillgängliga personerna för idag och för framtiden. 

”Till slut handlar det alltid om människorna på ditt företag”, säger Cesar Gautier, verksamhetsledare hos Michael Page Sverige. ” Du kan erbjuda kan erbjuda bra förmåner, utbildning och karriärutveckling, ha fantastiska värderingar och en fantastisk företagskultur, men det är lika viktigt, om inte viktigare att ha människor i ditt företag som kan stödja och representera dessa nyckelaspekter. Det har blivit allt viktigare att erbjuda kandidater möjlighet att träffa sina framtida kollegor – förutom det traditionella HR och rekryteringschefens intervjupanel – för att få en känsla av hur det är att arbeta på företaget. Detta är ofta en avgörande faktor när man väljer mellan olika anställningserbjudanden, vilket gör detta till en apsekt som inte bör förbises av framtida arbetsgivare” 

Så hur kan du ta personalen i anspråk för att anställa de bästa, tillgängliga personerna för en viss ledig tjänst?


Viktiga insikter: När arbetsgivare inser de anställdas motivation och drivkrafter, kan de använda denna information för att locka till sig bättre sökande via sitt varumärke som arbetsgivare


Anställda som ambassadörer

Om du kan få dina bästa anställda att bli varumärkesambassadörer bidrar du till att skapa en öppen, transparent första expertutvärdering för företaget. Enligt nyligen genomförda studier använder 36 procent av företagen denna metod för att locka till sig chefer och hjälpa dem att finna de bästa, tillgängliga profilerna snabbare. 

Genom att använda de anställda för att hitta sökande stärks ditt varumärke som arbetsgivare på ett kraftfullt sätt. Din nuvarande personal blir ambassadörer för företaget och varumärket, och de samtal de har är äkta, mellan personer. Det gör det möjligt för dig som rekryteringschef att få tillgång till en bredare, mer balanserad kandidatlista då rekommendationerna ofta inkommer på personlig nivå, med acceptans från dina nuvarande anställda om vilken personlighet som exakt skulle passa in. 

Denna feedback uppmuntrar personalstyrkan att jobba framtidsinriktat, då det ger öppenhet kring eventuella frågor som gruppen kan ha – och vad som fungerar bra och kan användas för att hjälpa andra arbetsgrupper. För att vara bättre en förespråkare för företaget måste de anställda förverkliga sig på jobbet. Genom feedback kan chefen förebygga problem om det finns sådana, eller fortsätta med den policy som stöder medarbetarnas engagemang. 

Detta har lett till att ett ökat antal företag använder feedback från personalen för att få en större insikt i nöjdhet och engagemang och i vilken mån de är engagerade. Detta görs ofta med årliga eller kvartalsvisa frågeformulär som ger företaget ett mätvärde på personalens tillfredsställelse och det hjälper ledningen att motivera arbetsgruppen. 


Viktiga insikter: Genom att använda medarbetarna som ambassadörer kan de skapa autentiska samtal under rekryteringsprocessen och ge den potentiella sökande möjligheten att skapa sig en bild av personalen 


Visa exempel på personlig och professionell utveckling

Att ge de unga vuxna mer kompetens innan de lämnar sin utbildning kommer att hjälpa dem att utvecklas i den moderna världen. Att lära ut mjuk, social kompetens och ge en skolning som motsvarar företagets behov är avgörande för att få företag att förbli konkurrenskraftiga på en krävande marknad. Utvärderingscentra hjälper företag att gå vidare när det gäller att förstå beteendemässiga kunskaper, motivation och personlighet hos potentiella sökande. 

Beroende på bedömningen av den sökandes karriärnivå, kreativitet testas den sökandes ledarskap och anpassningsförmåga vilket avslöjar kunskaper som inte framgår av att titta på erfarenhet eller hårda tekniska kunskaper. 

Dessa utvärderingar är mycket användbara för att skilja ut tre profiler: akademiker med liten erfarenhet, personer från lågbetalda, enformiga arbeten och sökande med arbetslivserfarenhet inom ett annat yrke eller sektor. Människor från dessa grupper måste bedömas på olika sätt, då deras yrkesbana är kort, eller deras historik granskas med avseende på deras kunskaper. 

Att bedöma dem genom att använda rollspel, scenarier och grupparbeten hjälper till att upptäcka personer som har kunskaper som kan överföras och en kognitiv förmåga som kan ha förbigåtts genom att läsa en statisk CV över det som är aktuellt.  


Viktiga insikter: Att bedöma de sökandes kunskaper genom rollspel, scenarier och grupparbeten uppenbarar dolda bakomliggande beteendemässiga kunskapsprofiler, särskilt nyexaminerade, lågbetalda arbetare och äldre arbetare från andra sektorer


Hur kan du rekrytera bättre kandidater?

Personalen måste förstås och respekteras som individer. Den kan inte längre behandlas som en grå massa. För att anställa de rätta medarbetarna i företaget måste det ske en personanpassning hos HR-ledningen där man ska utgå från arbetsbeskrivningen, till platsannonsen, processen och tillsättningen och därefter.  

Behovet att testa kunskaper utanför de tekniska områdena är uppenbar. Det öppnar upp fältet för sökande, hjälper företag att finna de bästa, tillgängliga profilerna, människor med de kognitiva, beteendemässiga kunskaper som kommer att växa med arbetsuppgifterna och framtida dito. 

För att rekrytera för framtiden måste rekryteringschefer och rekryterare bilda ett partnerskap som är inriktat på två viktiga områden: att finna de rätta personligheterna med en blandning av känslomässig intelligens och kognitiva kunskaper och, genom att samarbeta, ändra perspektiven för vad som skapar den bästa kandidaten.  


Viktiga insikter: Både sökande och anställda måste behandlas med respekt och som individer under processen och anställningen vilket att startar med rekryteringsprocessen vidare och efter tillsättningen 


Framtidens Rekrytering