Du är här

Vår rekryteringsprocess

När ni samarbetar med Michael Page tilldelas ni en rekryteringsspecialist som ansvarar för era rekryteringsbehov. Rekryteringsspecialisten hanterar alla steg i rekryteringsprocessen – vi kallar det A till Ö-ansvar. Nedan finns en förenklad översikt över rekryteringscykeln.

Vi är medvetna om att inget företag är det andra likt, att alla människor är unika och att förutsättningarna varierar från fall till fall. Därför erbjuder vi också skräddarsydda lösningar för era specifika behov, önskemål och krav.

                                                                           

 

  • Kundens behov: Rekrytering via Michael Page börjar med att ni träffar en av våra professionella rekryteringskonsulter. Det ger oss möjlighet att diskutera era prioriteringar för nyrekryteringen, vilken erfarenhet och kompetens ni behöver, vilken lön som erbjuds, er företagskultur och om ni vill ha en permanent eller tillfällig anställd. Vi ser vårt samarbete som ett partnerskap. Därför lägger vi tid på att studera er organisation och ta reda på vilken typ av person som skulle kunna bidra till ert team och till ert företag som helhet.
  • Talangsökning: Vi har en omfattande och uppdaterad kandidatdatabas. Alla kandidater har intervjuats personligen av någon av våra rekryteringskonsulter, och kandidaterna kontaktas regelbundet för att vi ska vara säkra på att de fortfarande är tillgängliga. Vi erbjuder också möjligheten att annonsera åt er. Vår köpkraft inom medierna ger er utmärkt positionering i alla större medier, på webben och i tryck. Varumärket Michael Page är välkänt och attraherar högklassiga kandidater.
  • Talangurval:  Michael Page använder sig av avancerade och strukturerade intervjutekniker under rekryteringsprocessen. Vi baserar våra intervjuer på en uppsättning förbestämda kriterier som vi kommit överens om innan intervjuerna inleds. Referenserna för alla våra kandidater kontrolleras noggrant av en oberoende tredje part. Dessutom kan Michael Page erbjuda lämplighetstester och psykometriska tester via specialiserade partnerföretag.
  • Presentation av kandidatlista: Efter att ha gjort ett urval kommer rekryteringskonsulten presentera lämpliga kandidater. Urvalet baseras på ett flertal kriterier såsom personliga egenskaper, erfarenhet, kunskap och kvalifikationer. Vår filosofi är att hitta den rätta matchningen både för er och för våra kandidater så att båda parter känner sig nöjda. Det är en av de viktigaste hörnstenarna i vår service.
  • Intervju med kunden: Under den här fasen har ni möjlighet att intervjua de presenterade kandidaterna för att bedöma om de passar er profil och företagskultur.
  • Anställning: Efter en framgångsrik intervju kommer vår rekryteringskonsult att bistå och leda förhandlingarna mellan er och er utvalda kandidat. Vi hjälper er att ta fram ett lämplig ersättningspaket och att planera för en smidig integrering i er organisation.
  • Uppföljning efter anställning: Vårt engagemang upphör inte med en lyckad rekrytering. Er rekryteringskonsult från Michael Page kommer att planera in möten med er och kandidaten för att säkerställa att allt löper enligt plan och för att vi ska kunna förbättra våra tjänster. Genom att delta i processen även efter rekryteringen försöker vi skapa långsiktiga, ömsesidigt givande relationer med våra kunder och kandidater.