Get employer advice on how to engage and retain top talent.

En effektiv jobbeskrivning är viktig om du ska hitta rätt person till en ledig tjänst. Innan du börjar skriva bör du komma på sju nyckelord som passar in på den lediga tjänsten. Använd annonser för liknande jobb som inspiration. Inled sedan med en detaljerad beskrivning av företaget och teamet/avdelningen i fråga, och beskriv därefter den tjänst som ska tillsättas.

Beskriv syfte och ansvarsområden

Beskrivningen av tjänsten ska innehålla information som ger en tydlig bild av rollens syfte. Gruppera arbetsuppgifter och ansvarsområden och gör en lista (gärna i punktform) över både kort- och långsiktiga arbetsuppgifter. Sätt de viktigaste uppgifterna högst upp på listan. Förklara vad som ingår i tjänsten med ord som de personer du vänder dig till kan förstå (undvik jargong och förkortningar) och beskriv tydligt vilket ansvar tjänsten innebär.

Förklara positionen inom företaget

Ge potentiella kandidater en känsla för hur tjänsten i fråga passar in i ett större sammanhang genom att ange vilka andra personer inom organisationen som personen i fråga kommer att arbeta tillsammans med. Ange vilka den utvalda kandidaten kommer att ha kontakt med inom företaget, och på vilken nivå i organisationen de befinner sig. Inkludera också information om intern och extern kommunikation och övriga affärsrelationer som ingår i tjänsten.

Ange vilka kvalifikationer som krävs

För att nå ut till rätt kandidater är det viktigt att välja en tydlig och lättförståelig jobbtitel och lista de kriterier som en kandidat måste uppfylla. Ta med detaljerad information om utbildning, erfarenhet, kunskaper, tekniska färdigheter och överförbara färdigheter. Det gör det lättare för eventuella kandidater att bedöma om de har det som krävs för att klara av jobbet. Var vaksam så att du i din jobbeskrivning inte diskriminerar någon på grund av ålder, ras, kön, språkkunskaper, bosättningsort osv.

Ge information om de praktiska detaljerna

Det kan vara bra att ge information om praktiska aspekter, så att kandidaterna enklare kan avgöra om jobbet är något för dem. Ange var tjänsten är förlagd, vilken utrustning eller vilka system som används, anställningsvillkor, i vilken avdelning tjänsten ingår och hur resultatutvärderingen går till. Och sist med inte minst, läs igenom annonsen med kandidatens glasögon ("Vad skulle jag få ut av det här jobbet och det här företaget?").