Interim

Hitta interimpersonal som gör skillnad i din organisation

Efterfrågan på interimpersonal har stadigt ökat under de senaste åren. På exportberoende marknader som den svenska måste företagen ständigt vara beredda på svängningar efterfrågan, på lagändringar och kompetensbrist. For att kunna reagera snabbt kan flexibla anställningsformer såsom interimkonsult och temporära anställningar spela en avgörande roll. 

Interimpersonal 

Michael Page Interim har specialiserat sig på rekrytering av erfaren personal för att lösa tillfälliga behov av kompetenser. Vi har levererat interimlösningar i Sverige sedan 2006 och tack vare vårt breda nätverk och att vi ständigt är kontakt med interimspecialister som är tillgängliga för temporära uppdrag kan vi snabbt hitta rätt person för ditt behov.

Börja dagen efter

Vi är väl medvetna om att tiden är en avgörande faktor för att tillsätta temporär personal och vi kan presentera ett urval av interimkandidater inom några timmar efter vi fått förfrågan. Beroende på dina krav på profil så kan de börja redan nästa dag. 

Våra rekryteringskonsulter är väl införstådda med de arbetsuppgifter, processer, regelverk och krav som interimpersonal behöver uppfylla. Denna expertis gör urvalsprocess effektiv. 

När kan interimspecialister vara lösningen

Behov av temporär expertis

Innovation är nyckeln till att ligga i framkant.  Företag har ett ständigt behov av att tillämpa ny teknologi, anpassa strategin och affärsprocesser för att inte hamna efter sina konkurrenter och det är ofta omöjligt att ha all nödvändig kompetens in-house. 

Interimpersonal är specialister inom sitt område eller funktion. De har erfarenhet från tidigare projekt som gör att de snabbt kan sätta sig in i rollen och uppdraget. 

Det finns många situationer där erfarna interimspecialister kan vara lösningen. Som utomstående ser de organisationen med nya ögon och det kan underlätta för att ta nödvändiga beslut och genomföra förändringar. 

•Skapa och implementera nya processer, system eller avdelningar.

•Hantera förändringar och kriser.

•Hantera sammanslagningar, förvärv eller omstruktureringar.

•Driva expansionsprojekt och internationalisering 

Vid långtidsfrånvaro 

Långtidsfrånvaro uppstår i alla organisationer. En anställd kan vara frånvarande på grund av föräldraledighet, sjukdom, utstationering eller sabbatsår. Fördelen med interimkonsulter är att de ofta har haft en karriär inom sitt område innan de bestämt sig för att bli frilansa. För mer administrativa roller handlar det ofta om att hitta en ersättare med den rätta kompetensen snabbt för att processerna skall fungera problemfritt. När vakansen uppstår i en specialistfunktion eller på chefsnivå är det ofta kritiskt för att kunna fatta affärsbeslut, bibehålla finansiell kontroll samt följa föreskrifter kring rapportering och anställdas rättigheter. 

Vid tillfälliga arbetstoppar 

Alla företag går igenom perioder av hög arbetsbelastning på grund av produktlansering, revisioner, bokslut eller anpassning till nya lagar. Vid sådana tillfällen är det fördelaktigt att kunna hyra in expertis som kan få jobbet gjort utan en lång period av introduktion och upplärning. Interimpersonal ger den möjligheten. De är effektiva, resultatdrivna och det ligger i deras intresse att bli färdig med projektet i tid.