Om Office & Management Support

Vår historia börjar med dig

Varje företag förlitar sig i hög grad på sin administrativa personal – de personer som ser till att allt fungerar som ett urverk. Michael Pages avdelning Kontors- och ledningssupport har åratals erfarenhet av att välja ut och hitta central personal som till exempel chefs- och personalassistenter och administrativa chefer, i Sverige och i alla typer av företag.

Vi är specialister på att hitta rätt kandidater för att tillsätta tillfällig, tillförordnad eller tillsvidareanställd personal genom att söka igenom aktiva och inaktiva profiler med våra innovativa metoder, vilka går från rekrytering via konsultnätverk till sociala medier.

Vem behöver du?

Du kanske söker en ny kontorschef för att leda arbetsgruppen, eller en andra gruppassistent för att ge mer stöd till gruppen. Du kanske även behöver en ny personalassistent på grund av föräldraledighet eller pensionering. En projektsamordnare vid integrering av ny teknik – vårt mål är att använda den erfarenhet som vi har skaffat oss av rekrytering till liknande poster, att fullt ut förstå din organisations och våra kandidaters behov. Så snart era förväntningar och krav är tydliga garanterar vi att vi kommer att leverera en kvalitativ och effektiv rekryteringsprocess för båda parter.

Inte bara anställningsförfarandena skiljer sig åt mellan profiler, de skiljer sig även åt på grund av företagskultur. Hos Michael Pages kontors- och ledningssupport borrar våra konsulter djupt in i företagets bakgrund för att säkerställa att de kandidater vi presenterar passar till punkt och pricka.

Vårt mål är att se till att du kan vara säker på att din nya administratör verkligen kommer att smälta in vad gäller arbetsuppgifterna i gruppen, oavsett om det gäller att vara stöd för en försäljningsavdelning eller projektledningsgrupp. Med vår kunskap på detta område förser vi dig och kandidaterna med relevant expertis, vilket gör att processen blir effektiv för båda parter.

Hur vi arbetar tillsammans

Du tilldelas en särskild konsult när vi gemensamt inleder ett rekryteringsprojekt avseende kontors- och ledningssupport. Din konsult kommer att vara den enda kontaktpunkten samt de kandidater som ingår i rekryteringsprocessen. Målet är att effektivisera kommunikationskanalerna, vilket möjliggör en tydligare och mer direkt rekryteringsstrategi och därmed bättre resultat. Det betyder att processen blir strömlinjeformad, utformad för att ge dig och kandidaterna en överlägsen teknisk och personlig passform.

Vår expertis inom funktionerna för kontors- och ledningssupport gör att vi kan ge dig de ytterligare marknadsinsikter som du kanske är intresserad av, som till exempel lönejämförelser. Som en del av vårt samarbete och tack vare vår expertis, strävar vi efter att skapa en specifik lösning för ditt behov för att säkerställa att du får de resultat du vill ha på ett kvalitativt och effektivt sätt.