Land that job interview with a professional CV and cover letter.

Ditt CV måste fånga läsarens uppmärksamhet inom några sekunder om du ska ha en chans att bli kallad till intervju. Rekryterare och anställande chefer får ibland hundratals ansökningar till ett enda jobb, och ibland har de bara tid att ögna igenom ett CV innan de bestämmer sig för om de ska kalla en kandidat till intervju eller inte.

 

Fånga läsarens uppmärksamhet

För att göra ett omedelbart intryck måste ditt CV innehålla följande information, som ska presenteras på ett kortfattat och lättförståeligt sätt:

  • Roller och arbetsuppgifter – Du måste anpassa ditt CV till varje jobb du söker. Det är mycket viktigt att de jobb och arbetsuppgifter du tar med i CV:t är relevanta för (även om de inte exakt matchar) det jobb du söker. Du ska tydligt visa vilka arbetsuppgifter du hanterat, men det är viktigt att ditt CV är mer än bara en lista över tidigare ansvarsområden.

 

  • Erfarenhet – Rekryteraren letar igenom ditt CV efter rätt sorts erfarenhet. Se till att din erfarenhet, vare sig det gäller sex månader eller fyra år på en tidigare arbetsplats, presenteras på ett sätt som är konsekvent och relevant för det jobb du söker. Visa tydligt hur du har gjort en värdefull insats på tidigare arbetsplatser och precis hur du bidragit till viktiga projekt.

 

  • Färdigheter – Inkludera alla relevanta färdigheter du tillägnat dig och använt i tidigare jobb. Dina färdigheter kompletterar din erfarenhet och ska visa din lämplighet för det sökta jobbet.

 

  • Resultat och bedrifter – Rekryteringsansvariga älskar konkreta resultat, så om du till exempel sålde mer än ditt uppsatta mål i din roll som säljchef ska du se till att ange målen i form av belopp eller procenttal, och sedan visa hur mycket mer du sålde.

 

  • Utbildning – Lista alla relevanta utbildningar, särskilt de som har angetts som nödvändiga eller önskvärda i jobbannonsen.

När du väl har skrivit ner all nödvändig information måste du se till att ditt CV ser bra ut och är enkelt att läsa för att snabbt och effektivt fånga rekryterarens uppmärksamhet. Tänk särskilt på följande:

  • Läsvänlighet – Se till att ditt CV har en tydlig och konsekvent utformning, med ett enda typsnitt (fetstil kan användas då du vill markera något särskilt). Använd punktuppställningar för att presentera färdigheter, meriter, arbetsuppgifter osv. i stället för långa och komplicerade meningar.

 

  • Konsekvens – Informationen ska presenteras i tydlig, omvänd kronologisk ordning. Det ska inte finnas några oförklarade luckor i kronologin eller någon inkonsekvens när det gäller dina arbetsuppgifter eller bedrifter.

 

  • Relevant språkbruk – Inkludera tydliga nyckelord i hela texten. Undvik alltför mycket jargong och tänk på att den som läser texten kanske inte är expert på en viss teknik eller bransch. De vet emellertid vad de ska leta efter.

 

  • Format och filnamn – Ditt CV ska vara sparat i ett filformat som mottagaren enkelt kan öppna. Ingen rekryteringsansvarig vill behöva ladda ner programvara bara för att kunna öppna ett CV. Se också till att ditt namn finns i filens titel, t.ex. "Johansson, Anders-CV".

Kom ihåg att du kan ha all den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra ett fantastiskt jobb, men om du inte presenterar detta på ett tydligt sätt i ditt CV kanske du inte ens blir kallad till intervju.