"PageGroup har en väl fungerande rekryteringsprocess. De har lyckats att hitta mycket bra kandidater som lever upp till våra förväntningar både gällande kompetens och inställning. Dessutom agerar de alltid väldigt snabbt"

Charlotte Andersson, Head of Controlling and Administration, Network, IT & Projects

Meet Charlotte Andersson

Namn: Charlotte Andersson

Företag: Tele2 Sverige

Position: Head of Controlling and Administration, Network, IT & Projects

Charlotte började på Tele2Sweden 2007. På frågan om hur en rekryteringskonsult kan tillföra värde på bästa sätt så lyfter hon fram tre aspekter som är A och O för ett väl fungerade samarbete ur en uppdragsgivares perspektiv. För det första är det viktigt att ha upparbetade och effektiva processer. Sen behövs ett bra kontaktnät för att snabbt kunna leverera kandidater med en ”perfect match”. Som sista punkt nämner hon att konsulten behöver ha god kännedom om företagets kultur och arbetsklimatet hos uppdragsgivaren.

Så vilken information är då viktig att dela med personen som ska hjälpa till att hätta den perfekta kandidaten? – Först och främst behöver kompetenskraven klargöras för att hon/hon ska kunna utföra jobbet. Sen är det viktigt att förklara hur kulturen i teamet och på arbetsplatsen är samt arbetsbelastning och ”tempo".

När Charlotte möter kandidaten fokuserar hon mycket på personliga egenskaper och attityd. Hon försöker även undersöka närmre vad som gör att kandidaten tycker att just detta uppdrag verkar intressant. Även om uppdragen inte är på livstid så är det av yttersta vikt att det inte är någon som hoppar på ett uppdrag i väntan på något annat.

Att attrahera och behålla de rätta medarbetarna är en av de största utmaningarna på dagens arbetsmarknad.