Svenska jobbsökande har högst tilltro till arbetsmarknaden i Europa: för optimistiska?

PageGroup publicerade nyligen sitt första arbetsmarknadsindex. Indexet mäter uppfattningen om arbetsmarknaden, ekonomin och jobbsituationen runt om i Europa och baseras på över 40 000 jobbkandidater som har sökt jobb på Page Personnels och Michael Pages hemsidor i Europa.

Enligt resultatet för första halvåret 2016 tycker 66% av svenska jobbkandidater att den nuvarande situationen på arbetsmarknaden är bra och 77 % ser även ljust på framtiden.  

Genomsnittet i Europa dras ner av den lägre tilltron i södra och centrala Europa där uppfattningen om den nuvarande situationen är mindre positiv men med en optimistisk syn på framtiden under de kommande 6 månaderna. Sverige är i linje med länderna i norra Europa som har en mer positiv uppfattning och där jobbkandidaterna i Tyskland ligger i topp som mest positiva till den nuvarande arbetsmarknadssituationen (74%). 

Detsamma gäller för uppfattningen om den nuvarande ekonomiska situationen. I Sverige håller 73 % med om att den är bra och 79% tror att det kommer att se ljusare ut i framtiden medan 83 % av tyskarna bedömer att ekonomin är god och 75% tror att den kommer att vara fortsatt bra framöver.

/sites/michaelpage.se/files/legacy/JCI%20Article_0.png
 

Så hur kommer det sig att svenskar är så optimistiska om framtiden?

Jamie Hart, Executive Director på PageGroup Norden, kommenterar: “Svenskar har flera anledningar till att vara optimistiska. Sverige inte är del av eurosamarbetet och upplever därför inte samma starka ekonomiska vindar som i andra europeiska länder. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är hög och arbetslösheten låg, speciellt i storstadsregionerna. Vi ser ett högt tryck uppåt på lönerna vilket leder till många väljer att byta jobb. Detta ställer även krav på arbetsgivarna för att behålla den kompetens de behöver i företaget. Sverige är även en väldigt attraktiv marknad för utländska investeringar vilket ytterligare ökar efterfrågan på kompetenta kandidater inom flera områden…..”

Och den stora tilltron bland svenska jobbsökande verkar vara befogad. BNP är rankad på fjortonde plats i världen och levnadsstandarden är en av de högsta i världen. Enligt OECDs analys från juni månad förväntas produktiviteten att öka, ge fler arbetstillfällen och Sveriges kunskapsbaserade ekonomi med välutbildad arbetskraft kommer att ge fortsatt tillväxt. Arbetslösheten ligger på 7.8% enligt Eurostat vilket kan vara en ytterligare förklararing optimismen i Sverige.

PageGroups arbetsmarknadsindex bekräftar att svenskar har höga förväntningar på utvecklingen av sina ansvarsområden och att klättra uppåt på karriärstegen. Flertalet tror att sannolikheten att hitta ett nytt jobb inom 3 månader är hög, något som troligen kommer att bli verklighet för de jobbkandidater som funderar på att byta jobb efter semestern.

Mer information

Ta del av resultatet av arbetsmarknadsindexet för Sverige <add link to page>

Kontaktinformation

Jamie Hart
Executive Director
Michael Page
T:+46 (0)8 545 270 40             
E: JamieHart@michaelpage.se

Anställer du?

Vill du prata med oss om dina rekryteringsbehov?

Kontakta oss

Söker du jobb?

Undertitel: Hitta de bästa erbjudandena via vår hemsida

Ansök nu