Get employer advice on staff development.

Det finns olika slags personligheter. En del människor har högljudda, utåtriktade personligheter med starkt socialt självförtroende, medan andra har en tystare, blygare och mer oberoende personlighet. Man kan lätt tro att de som är tystare är introverta och de som är högljudda är extroverta, men detta antagande undergräver personlighetsidén och uppfattningen att vi alla passar in i ett spektrum.

Som Carl Jung sade ”Det finns ingenting sådant som helt introvert eller helt extrovert. En sådan person skulle vara på ett dårhus.” Därför har vi en liten smula av introvert och extrovert personlighet i oss alla. En del personer tenderar att uppvisa vissa egenskaper mer än andra. Och ingen av dem är bättre än en annan.

Men allmänt sett, vad är introvert och vad är extrovert?

I Oxford Dictionary definieras en introvert person som ”en person som främst är upptagen av sina egna tankar och känslor än av externa saker” och en extrovert person som någon som främst är upptagen med ”externa saker eller objektiva betraktelser”.

Oavsett om du är en blyg, tystlåten person eller en utåtriktad person med socialt självförtroende gör en sådan elementär förklaring inte full rättvisa åt dessa personlighetstyper. Det handlar om mer än detta. I grunden handlar det om att helt enkelt ställa frågan: Hur laddar du batterierna? Får du energi av att vara ensam eller tillsammans med en grupp människor. Men vad kan vi lära oss från respektive typ? Ja faktiskt ganska mycket.

Vad kan vi lära oss av extroverta och introverta personer?

De är komplexa. Du kan vara introvert men inte blyg, precis som en av världens rikaste män Bill Gates, eller tvärtom du kan vara extrovert men blyg som sångerskan Barbara Streisand. I sin bok Quiet: The Power of Introverts förklarar Susan Cain varför blyghet och introversion inte är samma sak. De överlappar dock varandra. Men i livet behöver vi båda. Extroverta personer med deras gränslösa energi, och introverta med deras introspektion.

Introverta personer tenderar att få energi av att vara ensamma, och det är därför som de på en arbetsplats kanske föredrar att arbeta i ett slutet utrymme – då kan man få mesta möjliga ut av en introvert person. Ge dem deras ensamtid så kommer de till dig med sina egna tankar och upptäckter. Cain konstaterar också i sin bok att världen i allmänhet favoriserar extroverta personer och detta kan vara till nackdel inte bara på företagsnivå utan även i global skala.

För tjugo år sedan arbetade barn var för sig i sina skolbänkar. Det är på samma sätt i arbetsbåsen på arbetsplatsen. Denna trend har dock ändrats över tiden. Preferensen för utåtvändhet har medfört att barn nu arbetar i grupp där de ser varandra, och kontor har blivit öppna platser med ett ständigt sorl. Företag som Google har varit pionjärer för kontorslandskap. Syftet med deras generösa och flexibla arbetspolicy är dock att hjälpa olika typer av anställda. En arbetskultur som fokuseras på att anställda ska må bra, och där man förstår hur de bästa personerna arbetar plockar ofta hem vinsten.  Det ständiga behovet av brainstorming och kollektivt tänkande kan vara ett stort hinder för introverta personer och kan på lång sikt ha negativ inverkan på företaget. Det kan vara effektivt under vissa omständigheter, men introverta arbetar inte bra på detta sätt.

Extroverta personer trivs dock bra och utvecklas i delade utrymmen med dagliga möten och öppen-dörr-politik. De är som gjorda för kontorslandskap. Detta är bra eftersom extroverta personer i allmänhet vill delta och göra sig hörda. Tänk på team building, personalfester och grupptänkande. Det här är sådant som aktiverar och engagerar extroverta personer. Introverta personer föredrar däremot mindre grupper, möten på tu man hand, flexibla arbetspolicyer (ibland behöver de dagar då de kan arbeta självständigt).

Hur hanterar man båda typerna?

Segregering kan tyckas vara lösningen men det är faktiskt så att om man sammanför introverta och extrovert personer händer det något spännande. Steve Wozniak, en introvert person, uppfann den första Apple-datorn ensam i sitt garage men när han fick sällskap av den berömda och extroverta Steve Jobs, skapade de tillsammans ett av världens mest kända och erkända företag.

Företag kan vinna mycket på att ta vara på potentialen från båda typerna av personligheter och se till att anställda trivs och tas om hand. Extroverta personer kan ta in nya kunder och entusiasmera människor omkring sig, men det är ändå de introverta som får företaget att avancera med sina insikter och sin djupa expertis.

Det är onekligen svårt att vara introvert i en extrovert värld, men om verkliga framsteg ska ske bör introverta personer be företaget om det som de behöver för att verkligen trivas och utvecklas. Båda personlighetstyperna är orubbliga på sitt eget sätt, och företag behöver lära sig att anpassa sig till olika arbetsstilar eftersom alla, när allt kommer omkring, är olika. Och det är i den här skillnaden som framgång verkligen kan skapas.