Tuffa intervjufrågor – Och de bästa svaren

Bra jobbat! Du har blivit kallad till intervju. Ditt CV eller det din rekryteringskonsult har sagt om dig har uppenbarligen väckt intresse. Du har alltså fått in en fot – men vilket är nästa steg? Hur hanterar du intervjun och eventuella kniviga frågor?

Även den mest självsäkra kandidat kan bli överraskad av en till synes enkel fråga. Inget svar är rätt eller fel, men följande tre tips kan hjälpa dig en bra bit på vägen:

  • Lyssna noga till frågan.
  • Fundera över vad intervjuaren är ute efter.
  • Ge ett ärligt svar.

 

Nedan har vi samlat tio tuffa frågor som ofta dyker upp under en intervju.

1: Kan du berätta lite om dig själv?

Det här är inte rätt tillfälle att berätta hela ditt livs historia. På sin höjd vill intervjuaren få en kort sammanfattning av din karriär såhär långt. Han eller hon vill antagligen ta reda på varför du tycker att du är bäst lämpad för jobbet. Ge ett par exempel som visar vilken erfarenhet du har och säg att du gärna berättar mer om det finns tid till det senare.

2. Hur har din utbildning förberett dig för yrkeslivet?

Din utbildning, oavsett hur länge du studerat, handlade inte bara om teori. Intervjuaren vill veta vilka dina huvudsakliga färdigheter är. Det kan vara saker som att du är bra på att jobba i grupp, hålla presentationer, kommunicera eller hålla deadlines. Ditt svar bör innehålla både teori och praktik - och glöm inte att ge exempel!

3. Vilket är ditt mål på längre sikt?

"Jag vill bli chef för det här företaget och äga en lustjakt i Monaco" visar i och för sig att du har visioner och självsäkerhet ... men det får dig också att framstå som en dagdrömmare. Fundera över vad intervjuaren är ute efter. Han eller hon vill antagligen veta om dina framtidsplaner passar in med det som företaget tänkt sig. Ge exempel på uppnåeliga mål som stegvis kommer att ta dig till din drömroll.

4. Jobbar du bra i grupp?

Tänk dig för noga innan du svarar på den här frågan. Det är inte bara en ja-eller-nej-fråga. Ge exempel på hur du fungerar när du jobbar tillsammans med andra. Försök komma på flera olika exempel från arbetsplatsen, skolan eller ditt lag om du håller på med sport. När har du bidragit till en grupp? Kan du komma på en situation där du och dina kollegor tillsammans löste ett problem?

5. Har du någon gång blivit osams med din chef? Hur löste du i så fall problemet?

Intervjuaren vill inte höra om den där gången när du nästan hamnade i slagsmål med din chef, utan om en mer vardaglig konflikt. Det kan till exempel vara en gång då ni hade skilda åsikter om ett projekt eller att era personligheter inte passade ihop. Inget av det här behöver vara negativt - du är ju trots allt människa. Det intervjuaren vill veta är hur du hanterade situationen. Kan du lägga dina personliga åsikter åt sidan och uppföra dig professionellt? Är du bra på att lyssna på andra? Kan du samarbeta?

6. Hur skulle din chef beskriva dig?

Om du erbjuds jobbet kommer din nya arbetsgivare att be om en referens, så det är viktigt att du svarar ärligt på den här frågan. Ge exempel på positiv feedback du fått vid utvärderingar och informella samtal med dina överordnade. Intervjuaren vill antagligen veta hur du skulle kunna bidra till deras avdelning och vilken sorts anställd du skulle vara.

7. Vilka egenskaper anser du att en bra chef ska ha?

Hur har dina tidigare chefer hjälpt dig med din personliga utveckling? Och hur har de bidragit till företaget i stort? En bra chef har förmågan att skapa ett sammanhållet team och vara en bra ledare på ett sätt som kommer hela företaget till del och skapar mervärde. Ge exempel på dina egna erfarenheter och dela med dig av dina tankar.

8. Vilken är din största svaghet?

Många svarar att de är perfektionister. Men att svara genom att ge exempel på något som kanske egentligen är en styrka visar att du inte lyssnat på frågan och kan ge intryck av att du är arrogant. Välj ut något som du har jobbat aktivt på att ändra. Ge gärna konkreta exempel på hur du har försökt komma till rätta med en viss svaghet.

9. Varför ska jag anställa dig?

Helt enkelt för att du är den bästa personen för jobbet ... eller hur? Men det räcker inte som svar. Hur skiljer du dig från de andra kandidaterna? Varför vill du ha det här jobbet mer än de andra jobben du blivit intervjuad för? Det är de två frågorna du ska besvara.

10. Om du fick chansen att leva om ditt liv och ändra på en sak, vad skulle det vara?

Det bästa sättet att svara på den här frågan är att ge exempel på ett tillfälle då du känt att du gått miste om en möjlighet. Berätta sedan vad du gör i ditt nuvarande jobb för att ta igen detta. Då blir ditt svar inte fullt av ånger utan ett exempel på ett mål som du vill uppnå i ditt yrkesliv.

Frågorna ovan är några av de tuffaste du kan stöta på. Kontakta gärna en konsult på Page Personnel om du vill ha fler råd!