Dags att gå vidare? Sex tips för hur du säger upp dig snyggt

Det krävs förberedelser, takt och en professionell inställning för att säga upp sig utan att stöta sig med någon. Om du spelar dina kort rätt när du säger upp dig kan du stärka ditt rykte som pålitlig, hänsynsfull och proffsig, vilket hjälper dig när du sedan söker nytt jobb. Nedan hittar du några tips på hur du kan lämna ditt jobb på ett sätt som är positivt för alla inblandade.

 

Var säker på att det är det här du vill

Innan du talar om att du vill sluta ska du vara helt säker på att du fattat ditt beslut och att det är rätt beslut. Om du vet varför du vill sluta känner du dig tryggare du väl säger upp dig, och du blir inte övertalad att stanna kvar av ett motbud. Se till att få ditt nya jobberbjudande skriftligen, kolla upp hur lång uppsägningstiden är och öva dig på samtalet med din chef i förväg. Då kan du känna dig mer bekväm när du säger upp dig och det blir lättare att svara på din arbetsgivares frågor.

Träffa din chef

IDet är alltid bäst att säga upp sig öga mot öga, och i så god tid som möjligt. Välj ett lugnt tillfälle för att träffa din chef, och tala med honom eller henne innan du låter dina kollegor veta att du tänker sluta. Förklara varför du säger upp dig på ett hövligt och professionellt sätt, och säg att du är villig att avsluta de projekt du för närvarande jobbar med innan du slutar. Bestäm tid för ett uppföljningsmöte där du överlämnar din avskedsansökan och diskuterar hur övergången ska ske.

Lämna in en avskedsansökan

Lämna in ett kortfattat, professionellt skrivet brev efter att du träffat din chef för att säga upp dig. Nämn datum och tidpunkt för det möte då du diskuterade din uppsägning med chefen, vilken tjänst det är du säger upp dig från och den sista dagen som du kommer att arbeta. Du kan eventuellt lägga till ett kort stycke där du anger skälen till att du säger upp dig. Om det är relevant kan du också ange vad du lärt dig under din tid hos företaget och hur mycket du har tyckt om att jobba där. Avsluta brevet positivt, exempelvis med att tacka för de möjligheter du erbjudits under din tid som anställd. Du kan också säga att du önskar företaget allt det bästa i framtiden.

Lämna inget oavslutat när du ger dig av

Det intryck som du lämnar efter dig när du slutar kan spela en stor roll för vilken sorts referens du får i framtiden. Försök avsluta så mycket som möjligt av det arbete du har kvar under din uppsägningsperiod. Erbjud dig att lära upp din ersättare, lämna över oavslutade arbetsuppgifter till kollegor eller skriv en detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna för den som ersätter dig. Låt dina kontakter och kunder veta att du lämnar företaget, och tala om vem de i framtiden ska kontakta i stället. Du kan också be om att få lägga till dem som kontakter på LinkedIn om ni inte redan har kontakt där.

Gör ett positivt sista intryck

Det är viktigt att du inte bränner dina broar när du säger upp dig. Det kan omintetgöra alla dina tidigare ansträngningar. Du kanske vill hålla kontakten med chefer och kollegor i framtiden, eller få en referens från din chef vid ett senare tillfälle. Du kanske till och med kommer att arbeta för eller tillsammans med samma personer någon gång i framtiden. Försäkra dig om att du lämnar ett positivt intryck när du slutar, genom att uppföra dig professionellt och taktfullt.

Be om referenser

Det är viktigt att du får ett rekommendationsbrev (eller ber din chef att vid behov ge muntliga referenser), även om du redan har hittat ett nytt jobb. Om du (och dina referenser) har en profil på LinkedIn bör du försöka få elektroniska referenser som du kan lägga ut på din profilsida. Be om referenser under din sista vecka, och tacka alla du kommit i kontakt med via jobbet för deras ledarskap, entusiasm, stöd osv. Tacka inte bara din chef - be också om referenser från kunder, leverantörer, kollegor och andra personer som du varit i kontakt med regelbundet.

 

Det kan vara svårt att säga upp sig. Se till att du lämnar din arbetsplats av rätt skäl, tänk positivt och försäkra dig om att du efterlämnar ett positivt intryck när du slutar.