How to optimize your CV so it stands out

Alla har vi varit med om att skicka ut CV efter CV och vänta på svar. Sedan internet gjorde sitt intåg har antalet ansökningar till varje jobb ökat dramatiskt, och rekryteringsansvariga får ofta hundratals svar på en enda annons. Om ditt CV får mer än 30 sekunders uppmärksamhet har du tur. För att ditt CV och personliga brev ska skilja sig från mängden måste du fånga läsarens intresse och förmedla en hel del viktig information på bara några sekunder.

Nedan finns tio tips på hur du gör bästa möjliga intryck från första raden.

Anpassa ditt CV

Skräddarsy ditt CV för det jobb du söker. Använd inte en CV-mall som du hittar på nätet. Olika yrkesroller kräver olika färdigheter – interpersonella, analytiska, ledarskapsmässiga eller kommunikationsrelaterade – vilket innebär att du måste anpassa ditt CV till varje enskilt jobb.

Lyft fram viktig information

Börja med den viktigaste informationen. Det kan vara en kort sammanfattning av din erfarenhet eller dina kunskaper. Det gör det lättare för läsaren att se vad som gör din ansökan unik och varför just du bör kallas till intervju.

Inkludera pågående utbildningar

Om det krävs språkkunskaper eller en viss utbildning för jobbet du söker och du för tillfället håller på att utbilda dig ska du säga det! Vänta inte tills du är helt färdigutbildad innan du lägger till sådan information i ditt CV. Nämn att kursen/utbildningen i fråga är pågående.

Skriv kortfattat

Texten ska vara kort och koncist formulerad och helst inte längre än två sidor.

Kontrollera texten noggrant

Se till att det inte finns några stavfel i texten. Skriv ut ditt CV och föreställ dig att du är den person som ska läsa det och bestämma om du ska kallas till intervju. Be också en vän eller familjemedlem att läsa igenom ditt CV innan du skickar det.

Är ditt CV uppdaterat?

Läs igenom varje punkt och fråga dig om den är relevant. Kontrollera att all information i ditt CV fortfarande är aktuell och ta bort allt som inte längre är relevant. Är du fortfarande expert på SAP? Talar du fortfarande flytande tyska?

Använd siffror till din fördel

Lägg till siffror när du kan för att tydligt visa ditt värde: nyckeltal, intäkter, hur många personer som påverkades av ditt arbete, hur många som ingick i ett team du ledde och med hur många procent du överträffade ditt mål.

Förklara alla luckor i ditt CV

Om det saknas information om en viss period i ditt liv kan rekryteraren undra vad du haft för dig. I stället för att lämna hans eller hennes frågor obesvarade, förklara på en gång varför du inte jobbat under en viss period.

Var kreativ

Ge ditt CV en iögonfallande rubrik som skapar intresse att ta reda på mer om dig.

Uppdatera ditt CV regelbundet

Ge igenom ditt CV då och då, lägg till ny information och ta bort sådant som inte längre är relevant.