Det personliga brevet är det första intrycket som arbetsgivaren får av dig, vilket innebär att det också är en av de viktigaste faktorerna för att fånga dennes uppmärksamhet. Forskning tyder på att arbetsgivare föredrar CV:n som skickas tillsammans med ett personligt brev.

Ett välskrivet personligt brev är ett tillfälle att visa läsaren att du är:

värdefull -

Presentera dina starkaste sidor på ett verkningsfullt sätt för att fånga läsarens uppmärksamhet. Det ökar chansen att du går vidare i urvalsprocessen.

en god skribent -

Det finns inget värre än stavfel i ett personligt brev. Om du gör misstag i ditt brev visar det både att du inte ha öga för detaljer och att du inte bryr dig tillräckligt för att läsa igenom ditt brev innan du skickar iväg det. Det kommer att hamna direkt i papperskorgen. Kontrollera alltid ditt brev själv och be dessutom en vän läsa igenom det. Feedback från en utomstående kan vara till stor hjälp.

unik -

Använd ditt följebrev för att visa att du har en unik kombination av kunskaper och erfarenheter som uppfyller kraven i jobbeskrivningen. Ge exempel som visar att det finns en tydlig koppling mellan dina färdigheter och arbetsgivarens behov.

 

erfaren -

Mjuka färdigheter, såsom akademiska kunskaper, är avgörande för att bli kallad till intervju. Men det är också viktigt att visa att du har erfarenhet som är direkt kopplad till jobbeskrivningen. Ge därför exempel på relevant erfarenhet i ditt personliga brev.

 

entusiastisk -

Ett skräddarsytt, genomtänkt brev visar att du har tagit dig tid att kolla upp företaget och förstå arbetsgivarens behov och krav. Det är en möjlighet för dig att visa arbetsgivaren att du är entusiastisk inför jobbet och att du skulle kunna bidra med något värdefullt.