Du har troligen sett rubriken ”robotar kommer att ta över ditt jobb!” Det råder ingen tvekan om att vissa arbetsuppgifter kommer att bli omoderna allteftersom tekniken utvecklas, men sådant som artificiell intelligens (AI), automatisering och robotteknik har inte kommit för att ”ta över”. De förbättrar i själva verket det vi gör och hur vi gör det.
Dessa robotar kan bättre beskrivas som att människor använder verktyg som gör det möjligt för oss att vara mer flexibla, mer tillgängliga och mer ambitiösa. Med andra ord kommer framtidens arbete att fyllas av teknik som används och implementeras av människor.

Framtida arbetsplatstrender att hålla ögonen på

Mänskliga kunskaper är och kommer att fortsätta att vara oersättliga

Tekniken kommer att komplettera, effektivisera och omdefiniera befintliga jobb snarare än att bara ersätta dem. Borta är de långa dagar som ägnades åt arbete i tabelldokument, databehandling eller hantering av kundförfrågningar. De uppgifterna kommer att strömlinjeformas av maskiner vilket gör det möjligt för arbetare att i högre grad ägna mer tid åt komplicerade uppgifter som kräver mänsklig delaktighet. Utöver att arbeta med avancerade tekniker kommer unga medarbetare att vara mer delaktiga i planering, rapportering och analytiskt arbete, och till följd av detta kommer de efterfrågade kunskaperna att ändras.

Den ökade betydelsen av mjuka färdigheter

Omdöme, nyfikenhet, att skapa förståelse i komplexa situationer och bidra kreativt är bara några av de områden som inte kan tas över eller ersättas av maskiner. Dessa ”mjuka färdigheter” blir snabbt viktiga säljargument för företag och mycket eftertraktade bland de anställda.
Nyligen på en konferens om tillämpad robotik frågade jag en panel med tio akademiker vilken kompetens de hoppades deras studenter skulle uppnå med sin examen. De svarade: frågvishet, kreativitet, nyfikenhet, flexibilitet, mänskliga värden, praktiskhet, proaktivitet, driv, självkännedom och passion för livet. Det är en utmanande lista, men en som verkar ligga i linje med vad många arbetsgivare söker efter nu, och i framtiden.”
— Nicola Strong, yrkespsykolog och VD på Strong Enterprises
Meddelandet i vår undersökning i partnerskap med Foresight Factory är tydlig: medan AI, automatisering, robotik och tekniker som förbättrar människan kan erbjuda nya spännande sätt att föra fram företaget och stärka kapaciteten, kommer varje medarbetares största tillgång att vara de mänskliga färdigheterna.

Vi uppmanar dig att läsa och dela med dig av denna forskning till din ledning, HR-chefer och innovationsteam.