Blockkedjan, en distribuerad databas, anses av många som det enskilt största genombrottet sedan internet. Men vad är det egentligen?
Föreställ dig en lång rad uppgifter som mångdubblas i miljoner maskiner och som underhålls dag och natt av dem. Det finns inte längre något behov av att behöva förlita sig på en bank för att kontrollera hur mycket pengar man har eller vem du skickar dem till. Med blockkedjetekniken görs detta snabbare, billigare och mer exakt än någonsin tidigare.
Teknikinnovatörer från datatjänster till leveranskedjor inspireras att utforska dess potential, precis som oberoende innehållsproducenter, konstnärer och musiker. Kärnan i blockkedjan är en mycket enkel premiss: det är nya sätt att förvissa sig om saker – nya sätt att lagra information, nya sätt att autentisera processer och göra det säkrare än någonsin tidigare.

Den nya, kraftfulla gig-ekonomin

I ett samhälle där förtroendet för traditionella auktoritetskällor sviktar, vinner nya vägar till kommersiella sanningar och förtroende popularitet. Blockkedjetekniken står för en framtid där sanningen är konkret och finns mellan organisationer, anställda och kunder.

Möjligheten till smarta avtal att revolutionera området ”pay-as-you-go” kommer ytterligare att förstärka den så kallade ”gig-ekonomin” (uppdragsekonomin) där frilansare endast klockar arbetstimmarna när det finns en efterfrågan bland konsumenterna. Om du kan vakna, skapa ett smart avtal för att övervaka dagens arbete baserat på dina specifika kunskaper, varför skulle du binda upp dig till en enda arbetsgivare?
Den ekonomi som genereras av korttidskontrakt och frilansare har ökat överallt under de senaste tio åren. I USA ökade de även med 50 procent (forskning av L.Katz och A.Krueger, 2016). De starkaste motiven för att ansluta sig till gig-ekonomin är enligt uppgift att arbeta flexibelt och ha en balans mellan arbete och privatliv.

Avtal för att kringgå mellanhänder

Om ett antal år kan vi blicka tillbaka och anse att blockkedjetekniken var början på en datarevolution. Dess långsiktiga inverkan på den framtida arbetskraften väntas bli omfattande.
EOS, som grundades 2017, är ett driftssystem där många applikationer kan aktiveras genom att använda smarta avtal som omedelbart träder i kraft enligt en förväg fastställd kod. Advokater kommer sannolikt pressas av programmerare att använda dem. Datastyrda avtal kommer att förlita sig på algoritmer snarare än på människor.
Förmågan att öppet och säkert föra register över en verksamhet kommer att lämpa sig för en värld där förmedlare står under ökad press att visa sitt värde. Att kontrollera information och att vara en betrodd förmedlare kommer att vara allt mer förlegat i och med att blockkedjetekniken sprids. Fildelningsrelationer (peer-to-peer) kommer inte längre att vara lika riskfyllt som det kan vara på internet just nu.
Steemit är ett socialt nätverk som byggts upp med en blockkedja. Innehållsleverantörer för nätverk betalas med ”poletter” för att skapa innehåll i dem. Företags strukturer för belöningssystem kan diktera inkomsterna till värdeskaparna, vilket gör det möjligt att försörja sig i en peer-to-peer-miljö, utan att företaget fungerar som mellanhand.

Inbäddad transparens

Programmering kommer att vara en allt viktigare kunskap i blockkedjebaserade tjänster. Koder kommer att vinna argumentationen och matas in i blockkedjan utan behov av diskussion eller något personligt beslutsfattande.
Project Provenance Ltd har redan använt blockkedjetekniken i ett antal branscher och gör det för att skapa ett system som alla kan använda att för garantera källan till allt från kaffebönor till en tygrulle. Den transparens som är inbäddad i blockkedjelösningar som till exempel detta betyder att företag i högre grad hålls ansvariga för sin praxis.
Nya företagsstrukturer kommer att skapas som strävar efter en strömlinjeformning mellan värdeskapande och de som drar nytta av detta värde. Genom att använda belöningsstrukturer kommer människor att ha en oöverträffad förmåga att bli sin egen chef. Föreställ dig en Uber som ägs och drivs av förarna.

Everledger är ett system för att upptäcka bedrägerier inom diamanthandelsindustrin. Genom att införa smarta avtal för en distribuerad liggare garanteras produktens härkomst och historik, vilket förebygger bedrägeri och olaglig handel. Ansvar som detta kommer att möjliggöra blivande arbetsgivare att se ett företag som det verkligen är, inte bara den bild företaget vill framhålla. Ryktet kommer att bli ett avgörande verktyg för att locka till sig begåvad personal.

Vilka är de viktiga trenderna och hur kommer de sannolikt att påverka framtidens arbete? Vi utforskar följande framtida trender: