Verkligheten är vad vi uppfattar med sinnena. Det är det som vi observerar, bearbetar och lever i. Tekniken har redan för alltid förändrat hur vi upplever verkligheten, men den nya förstärkta tekniken ger ännu större kontroll av konsumenten genom att göra det möjligt för individer att ändra vad de ser, hör och även känner.
Allteftersom den digitala världen blir alltmer påtaglig, omdefinieras även det värde som knyts till digitala och fysiska föremål. Det finns en ökad efterfrågan på digital interaktion som imiterar kontakten med människor och föremål i realtid. Detta ändrar i grunden sättet att kommunicera – och varje sektor kommer att påverkas av den flexibilitet som förmåga och kunskaper kan vara omedelbart tillgänglig över gränserna.

Platsoberoende begåvning

Uppkomsten av en anpassad verklighet kommer att vara början på en arbetsmarknad som är mindre platsberoende. Förmåga kommer att kunna verka på olika platser i världen på samma gång och samarbeta på ett mer ingående sätt och dela information i nya, experimentella format.

Nya arbetssätt

Oöverträffade nivåer för digitalt samarbete och spelifiering av arbetet kommer att möjliggöras av en förstärkt verklighet och teknik. Tidigare arbetssätt kommer att behöva revideras och uppdateras med ett behov av ny kunskap för att hålla arbetslagen produktiva och kommunikativa i en omgivning där verkligheten blandas upp.
Användningen av program eller maskinvara för förstärkt verklighet på arbetsplatsen är fortfarande låg 2018, men intresset för dess potentiella tillämpningar är högt. Experter förutser att dessa tekniker kommer att påverka vårt dagliga liv på många olika sätt och det verkar som om många institutioner, företag och varumärken redan utforskar kraften med förstärkt verklighet (AR) och bärbar teknik för att skapa personanpassade upplevelser.
Ju mer teknik vi bär, implanterar eller sväljer, desto mer samlas uppgifter in om oss. Med den nyligen införda GDPR-förordningen i Europa och liknande initiativ i hela världen, ligger frågan om hur information lagras och behandlas i framkant hos de flesta företag.

Nyligen genomförda innovationer av förstärkt verklighet

Nästa generations förstärkningstekniker kommer att innebära en ny verklighet för arbetsplatsen, där virtuella justeringar kan ökas eller minskas. Konsumenterna kommer att kunna växla mellan omärklig teknik som helt enkelt förbättrar deras verklighet, till en fullskalig fördjupning i en annan värld. I allt högre grad kommer vi att börja höra termen ”blandad verklighet”, där konsumenter och yrkesverksamma bekvämt kan interagera med digitala föremål på fysiska platser.

Demokratisering av förstärkt verklighet

Ett av de tydligaste senaste exemplen på hur allestädes närvarande och tillgänglig den förstärka verkligheten håller på att bli, är Apples ARKit-plattform som gör det möjligt för expertutvecklare och vanliga användare att på samma sätt skapa appar för förstärkt verklighet för iOS-enheter. Programvaruutvecklingspaketet, som offentliggjordes i augusti 2017, välkomnar en ny era med utveckling och kunskaper för den befintliga arbetsmarknaden att erövra.
Konsumenterna kommer att vara beroende av en förstärkt verklighet som en del av att berika sina erfarenheter av produkter och tjänster. Ytterligare funktioner för förstärkt verklighet kommer sannolikt att uppstå i nästa generations smarta enheter som konsumenterna redan har vant sig vid att använda, vilket avvärjer behovet av att investera i kostsamma och obekanta programvaror.

ARcades

I 2017 förvandlade M&M New Yorks Times Square till en spelupplevelse med förstärkt verklighet för att lansera en ny smak på sin produkt. Genom att använda den nedladdningsbara Blippar-appen, kunde användare få tillgång till deras ”Arcade” som förändrade Times Squares berömda affischtavlor till interaktiva digitala spel. Användningen av förstärkt verklighet av varumärken och annonsörer har fått vidsträckta konsekvenser för reklamplatser och kan mycket väl bli en integrerad del av marknadsförarens verktygslåda.

Supersoldater

USA:s armé ger sina soldater en förbättrad situationsbunden medvetenhet genom användning av tekniken för förstärkt verklighet. Med det egna varumärket ”Tactical Augmented Reality” (taktisk förstärkt verklighet) spårar tekniken varje soldats position samt dennes kamrater. Ögondelen ansluts trådlöst till en handdator som soldaten bär i midjan och ansluts till ett optiskt sikte som sitter på vapnet. Genom att titta genom linsen kan de se information som avstånd till målet och värmesignaler.

Vilka är de viktiga trenderna och hur kommer de sannolikt att påverka framtidens arbete? Vi utforskar följande framtida trender: