Vad betyder egentligen att ”överskrida det mänskliga”? Genom att fortbilda oss utöver vår grundkapacitet och våra kända kunskaper förväntar vi oss en värld där teknikens omvandlande kraft – en kraft som dramatiskt kullkastar hur vi arbetar, kommunicerar och roar oss – kan förbättra vår förmåga att klara av även de mest grundläggande uppgifterna.
Det finns redan microchipimplantat som gör att arbetstagare kan öppna dörrar, logga in på terminalen och betala för varor. Detta är sannolikt bara början på biologiska förbättringar som kommer att göra det möjligt för medarbetare att utföra arbetsuppgifter enklare, snabbare och med bättre resultat.
Inom en nära framtid väntar smarta implantat, högpresterande proteser och minnesförbättrande komponenter, och ”bärbar teknik” kommer att behövas för att arbetstagare ska hålla jämna steg med tekniken. Det finns många exempel som antyder att denna ”framtid” är närmare än vi kan föreställa oss.
Space-X-entreprenören Elon Musk har hävdat att ”om människor vill fortsätta att skapa ekonomisk tillväxt, måste de öka sin kapacitet genom en sammanslagning av biologisk intelligens och maskinell intelligens”. Musk förespråkar antagandet av mekaniska eller digitala stödsystem för att förbättra kapaciteten hos den mänskliga kroppen.

Mobil övervakning

Biometrisk bärbar teknik som till exempel smarta armbandsur, Google Glass 2.0 och hälsoövervakningstekniker erbjuder en glimt in i en framtid där tekniken utgör en grund för att mänskligheten ska överträffa sina gränser och sin potential. Det kommer sannolikt att ske en utveckling så att bärbar teknik får stort inflytande i arbetslivet.
Bärbar teknik kan användas som en hjälp för arbetsgivare att övervaka personalens fysiologiska vanor och tillstånd – vilket gör att de kan tillhandahålla nödvändiga stödnivåer. Under de senaste åren har försäkringskoncernen Aetna belönat sina anställda när det sovit en hel natt i sträck.
Deltagarna kan använda en bärbar enhet som synkroniseras med företagets hälsoplattform och som loggar sovmönster – de som sover mer än sju timmar per natt kan få små ekonomiska incitament. Under 2016 deltog närmare 20 000 av företagets anställda i programmet.
Även om den bärbara tekniken inte används i någon stor utsträckning på dagens arbetsplatser, förordar vissa företag redan implanterbar teknik. Det Wisconsinbaserade företaget Three Square Market har testat att chippa sina anställda med ett microchip som är lika litet som ett risgryn som implanterats i handen. De anställda kan använda chippet för att öppna säkerhetsdörrar, logga in på datorer och även köpa mat och dryck.

Blanda människa och maskin

Uppfattningen att det finns naturliga gränser för vår fysiska och intellektuella förmåga minskar gradvis. Även om samhällen fortsätter att kämpa för att leva upp till de mest grundläggande och överhängande hälsostandarderna, finns det en allt mer omfattande utveckling bakom synen att människans utformning – den fysisk-kognitiva förmågan, svagheter, begränsningar – kan (och ska) ökas för att i grunden förbättra prestandan.
BioStamp är en digital tatuering som utvecklats av det amerikanska företaget MC10 och som kan fånga in ett brett urval av data. Den stämplas direkt på huden och samlar in data om kroppstemperatur, vätskenivåer, UV-exponering och mer. Ytterligare ett steg är en osmältbar sensor som kommunicerar med den bärbara enheten. För närvarande visar den här tekniken en stor potential inom hälsovårdsbranschen, där kvantifierbara data om en patients hälsotillstånd är ovärderliga. Som med många av dessa tekniker inom vårdsektorn befinner vi oss endast i början för att inse potentialen.
Författaren Eve Herolds bok ”Beyond Human” dokumenterar utvecklingen av ny medicinsk teknik baserad på en kombination av databehandling, genterapier och robotteknik. Herold hävdar att man har potentialen att dramatiskt förändra våra liv vilket gör det möjligt att leva längre.
Den katalansk-brittiska konstnären Neil Harbisson identifierar sig som en ”cyborg”, en term inom pop-sci-fi-kulturen som står för en människa med en utökad kropp. Cyborg-personer vidtar nu åtgärder för att försvara sina rättigheter och identitet i ett rättsligt ramverk. Detta indikerar återigen att verkligheten att arbeta med människor som har utökat sin mänskliga förmåga genom att integrera maskindelar är närmare än de flesta kan tro.

Bättre villkor – till vilket pris?

Biometriska data som kan samlas in via bärbar teknik eller implantat kan hjälpa företag att reglera arbetsvillkoren för anställda baserat på deras hälsa. Vissa medarbetare kan prestera bättre på en viss blodsockernivå eller vid olika tidpunkter på dagen, eller till och med vid olika omgivande ljusnivåer. Genom att samla in denna information kommer företag att kunna skräddarsy arbetsvillkor som underlättar för de anställda att prestera på topp. En ny form av personanpassad effektivitet kan utvecklas genom att övervaka den anställdas vitala funktioner och skapa en optimal produktionsmiljö.
Organisationer som uppmuntrar och även kräver införande av denna typ av teknik måste gå försiktigt fram. Individer är redan i hög grad medvetna om att personlig information är känslig och kommer att kräva rejäla garantier för säkerheten för ytterligare information som de är villiga att dela med sig av.
Det kan bli nödvändigt för vissa delar av arbetskraften att införliva bärbar teknik eller biologiska förbättringar för att konkurrera och samarbeta med maskiner. Med tillkomsten av tekniker som maskininlärning och artificiell intelligens, utvecklas maskinerna rejält och människorna måste hålla jämna steg med dem.

Vilka är de viktiga trenderna och hur kommer de sannolikt att påverka framtidens arbete? Vi utforskar följande framtida trender: