Ett av de viktigaste sättet för den nya teknologin att förändra arbetskraften är utvecklingen av färdigheter som krävs. Den exponentiella utvecklingen av teknik, den längre livslängden, det ökade behovet av att säkra vår egen ekonomiska hållbarhet som ligger till grund för att vi kommer att utvecklas till en värld där människor kommer att ha flera karriärer där ”livslångt lärande” eller ”liquid skills” kommer att vara avgörande för att stärka anställbarheten hos en individ. 
”Ständigt lärande och karriärflexibilitet kommer att vara avgörande. Jobb genomgår snabba förändringar, eftersom tekniken börjar komplettera, omdefiniera och eventuellt ersätta många befintliga jobb. Individen måste hålla koll på karriärmöjligheter och arbeta aktivt för att utveckla nya färdigheter och kunskaper som krävs; kontinuerlig och proaktiv karriärplanering är sannolikt för fortsatt anställbarhet”
Corinne Mills, karriärcoach, författare, och VD för Personal Career Management. 

Framtiden är mångsidig 

I “The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity” (2016)”, förutser författarna Lynda Gratton och Andrew Scott att individer kommer att behöva bygga upp sina färdigheter för att utveckla 4 till 6 olika karriärer under hela livet. 
Gratton och Scott hävdar att en av de senaste trenderna inom ledarskapsutveckling är det nya begreppet ”vertikal ledarskapsutveckling” (2015), vilket indikerar att ledare bör utveckla sin förmåga att hantera mer komplicerade projekt och lära sig att bli mer beroende av andra att hantera instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA) i sina beslutsprocesser. 
Med tanke på det stora antalet nya verktyg och tjänster som finns, kan kunskaper förvärvas på begäran, enkelt uppdateras och kasseras när det inte längre är användbart. Vi har gått in i åldern ”Liquid Skills”. 

Arbetsgivare behöver stödja utbildning

Värdet av formell utbildning ligger inte längre i förvärvet av kunskap utan i utvecklingen av en förmåga att lära. Medarbetare kan nu förvärva och släppa nya färdigheter när de behövs, med hjälp av ett brett spektrum av data-driven, personliga inlärningsprogram som gör jobbet att bli expert på ett specifikt område mycket snabbare och enklare. 
Arbetsgivare förväntas tillhandahålla inlärningsmetoder och underlätta utvecklingen av nya färdigheter. Utbildningen måste vara modulär, tillgodose de som vill genomgå intensiv träning under en kort period och de som vill lära sig i en långsammare takt. Företag som inte stöder lärandet av nya färdigheter riskerar att hamna på efterkälke eftersom anställda väljer de som gör det. 

Nya utrymmen att lära sig

Nya inlärningsmetoder som till exempel storskalig, öppen och nätbaserad kurs (MOOC) kan göra det enklare att behålla personal och göra det möjligt för organisationer att fylla i kunskapsluckor. Det nystartade utbildningsföretaget Udacity började erbjuda kurser i virtuell verklighet (VR) sent under 2016. De erbjuder korta ”nanokurser” under några månader, särskilt utformade för att uppfylla arbetsmarknadens efterfrågan och sprida kunskap om efterfrågade kunskaper.
Samtidigt som det kan verka förhållandevis enkelt att gå en onlinekurs, är kontoret sällan den mest produktiva platsen för detta. Studiekafékedjan Benkyo Café, i Tokyo gör det möjligt för vuxna att använda anläggningarna vid medlemskap och tillhandahåller en mer studiefrämjande miljö än ett vanligt kafé. De planerar att öppna sex nya kaféer av sommaren i slutet av sommaren 2019.

Flexibilitet är av yttersta vikt

Pressen från en lättrörlig arbetsmarknad, tillsammans med en växande och universell tillgång till kunskap gör att ständiga personliga uppgraderingar är ett livsvillkor. Vi kan förvänta oss att organisationer kommer att investera i att ständigt öka arbetskraftens kompetens och inrätta ”interna karriärcenter” för att hjälpa människor att få nya arbetsuppgifter och roller.
Den tekniska utvecklingen har en potential att göra arbetstagare överflödiga. För att förbli relevant måste dessa människor snabbt omskola sig för att åter komma ut på arbetsmarknaden. Flexibilitet och anpassningsförmåga kommer att vara grundläggande karaktärsdrag och att lära sig snabbt på jobbet kommer att vara av yttersta vikt.

Skräddarsydd utveckling

Arbetsstyrkans sammansättning ändras snabbt. Nyblivna mammor kan snabbt omskola sig och hitta jobb; digitala nomader kan resa världen runt och dela med sig av sina kunskaper; nya tekniker gör informationsöverföringen mer effektiv. För att dra nytta av denna fallenhet kan nya inlärningsmetoder krävas som bättre passar arbetsvillkoren för dessa begåvade grupper.
Pregnancy Pause, som lanserades av byrån Mother New York år 2017 ger verktyg till mödrar så att de klarar övergången tillbaka till arbetslivet efter mammaledigheten. Det finns fortfarande ett starkt fokus på att förbättra färdigheter som hjälper individer i det här specifika fallet, utan behov av att gå kurser som omfattar andra områden som är mindre meningsfulla. Ett initiativ i Köpenhamn, ”Inspired Beyond Babies” gör att mammor som arbetar kan fortbilda sig i egen takt under mammaledigheten.

Vilka är de viktiga trenderna och hur kommer de sannolikt att påverka framtidens arbete? Vi utforskar följande framtida trender: