Vi förutsäger slutet för dagens CV. Framtidens CV kommer att vara ett personligt, interaktivt utrymme som styrs av artificiell intelligens.
 

Föreställ dig ett dataskyddat utrymme som ger åtkomst till dina yrkesmässiga referenser, projektrapporter, publikationer, videodata etc. som ett bevis på dina personliga egenskaper.

Framtidens CV innehåller:

 
  • Personlig assistent som tar hand om dina kontakter och personuppgifter, som fungerar som gränssnitt mellan både mänsklig och avancerad artificiell intelligens och rekryteringschatrobotar
  • Möjlighet att anonymisera CV-utrymmet med hjälp av ett klick. Tillgången till vissa uppgifter kan vara begränsad.
  • Central delningspunkt som innehåller dokument däribland dina personliga studieresultat, som kan vara användbara för en omedelbar kontroll om din utbildningsbakgrund (och liquid skills)!
  • Molnbaserat, säkrat med en blockkedja som ett bevis som inte går att ändra över tidigare erfarenheter utformat för att skannas av artificiell intelligens för att utvärdera profilens lämplighet för en jobbeskrivning och vice versa
  •  I motsats till den nuvarande allmänna inställningen till integritetnormer som GDPR och dataläckage, kan vi förvänta oss att privat information kommer att finnas i molnet i framtiden, skyddad av en privatägd blockkejda, men tillgänglig för artificiell intelligens 2030.
 
 

Vilka är de viktiga trenderna och hur kommer de sannolikt att påverka framtidens arbete? Vi utforskar följande framtida trender: