Andra anställningsintervjuer blir allt vanligare, eftersom företag betonar behovet av att hitta den bästa kandidaten för jobbet och vill ta reda på så mycket de kan om sina kandidater. Om du har blivit kallad till en andra intervju är det säkert att säga att du imponerade på din första. Du uppfyllde förväntningarna och arbetsgivaren överväger dig för positionen. Men du är inte ensam. Det andra steget är att verkligen granska de bästa kandidaterna och fatta ett slutgiltigt beslut om vem som passar rollen bäst.

Men vad är annorlunda den här gången, vad ska du förvänta dig och hur ska du förbereda dig? Det här är de frågor du behöver ställa dig själv i förväg och med rätt förberedelse kommer du att vara i ett bra läge att tacka ja till ett jobberbjudande.

Vad är annorlunda med en andra intervju?

En första intervju används vanligtvis för att testa dina grundläggande kompetenser, diskutera din karriärhistoria och för att generellt få en känsla av din personlighet och om den skulle passa in. Frågorna kommer vanligtvis att anpassas till ditt CV och till arbetsbeskrivningen. Du kommer sannolikt att ha blivit ombedd att berätta lite om dig själv och dina motivationer och ha haft chansen att ställa egna frågor. Efter att ha blivit kallad tillbaka på en andra intervju kan du med säkerhet anta att du svarat på dessa frågor tillfredsställande och att du imponerade på intervjupanelen. De föreställer dig redan i rollen men har några ytterligare frågor för att ifrågasätta om dem är redo att erbjuda dig tjänsten.

Den andra intervjun är utformad för att ta reda på vad som skiljer dig från andra kandidater som de överväger. De kommer att se hur din arbetsstil är, vilka specifika förmågor och erfarenheter du har som gör att du kan lyckas och kommer sannolikt att ta itu med eventuella frågetecken de hade om dig från den första intervjun. Du kan också träffa andra medarbetare i organisationen, de som du potentiellt kommer att ha ett nära samarbete med. Dessutom kräver många andra intervjuer att du förbereder en presentation, en rapport eller något som utmanar dig att visa upp dina förmågor och lämplighet för positionen.

Vad kan du förvänta dig i en andra intervju?

Förvänta dig att bli utmanad. Den andra intervjun kan ofta kännas mer intensiv än den första. Detta beror delvis på det faktum att du kanske känner dig närmare att landa jobbet, men också för att intervjuaren vill utmana dig, kanske sätta press på dig, allt i ett försök att se hur du klarar dig. Dem kommer att ha identifierat några svagheter som de såg i den första intervjun och ställer dig ytterligare frågor inom det området, kanske till och med berättar varför dem inte är säkra på att anställa dig. Detta är för att se hur du reagerar, hur du svarar och huruvida du kan visa dem att du verkligen vill ha det här jobbet.

Du kan också bli ombedd att förbereda något i förväg och presentera det framför panelen. I en marknadsföringsroll kan du till exempel bli ombedd att presentera en kampanjplan, i en ekonomitjänst kan detta vara en rapport om en uppsättning data de tillhandahållit, eller i en projektledningsroll kan det vara att utföra en riskanalys på en befintlig transformationsplan. Oavsett vad du blir ombedd att skapa är det i linje med det jobb du intervjuas för och ger dig ett utmärkt tillfälle att visa upp dina kunskaper och din förståelse för företaget.

Hur ska du förbereda dig?

Förberedelserna är nyckeln till varje intervju du gör, men för en andra intervju är den absolut viktigast. Du måste visa att du har en stark förståelse för verksamheten, deras operativa mål och hur den avdelning du skulle arbetar för passar in i den. Undersök så mycket du kan om verksamheten såväl som de människor du ska träffa. Om du kan visa att du förstår verksamheten, de personer som arbetar där och visar hur du kommer att passa in och tillföra värde kommer du långt för att visa dem att du är personen för jobbet.

Potentiella intervjufrågor i en andra intervju:

Vilka är de viktigaste egenskaperna du tror krävs för denna roll?

Detta är en möjlighet att sälja in dig själv. Identifiera de viktigaste egenskaperna som behövs för att prestera bra, men framförallt, ge exempel på din förmåga inom dessa områden.

Vad tror du vi kan göra bättre?

Det här är ingen trickfråga. Du bör känna dig bekväm när du uppmärksammar områden som du har märkt att kan förbättras. Det kan vara hemsidan, det kan vara en butikslayout eller till och med en teknik som kan förbättra produktiviteten. Undvik att vara för kritisk men visa att du kan ta med idéer för att åtgärda eventuella problem du har tagit upp.

Vad är dina karriärmål?

Intervjuaren vill veta att du tar din karriär på allvar och har funderat över vart du vill komma i yrkeslivet. De letar troligen efter någon som börjar hos dem och kommer att stanna kvar under en lång tid. Det är alltid en bra idé att lägga till detaljer här, säg inte bara "Jag vill bli chef", visa att du har funderat på vilken typ av arbete eller vilka personer du vill vara chef för. Du kanske vill hantera ett team som ansvarar för ett transformationsprojekt eller ansvara för kvalificerade kundrelationer - vad det än är, kommer du att få större effekt om du visar att du har tänkt igenom det. 

Vad tilltalar dig med just det här jobbet?

Du kanske redan har blivit frågad varför du vill ha jobbet i första intervjun, men den här gången tittar de på vad dina motivationer verkligen är. Detta är också en chans att visa att du satsar på tjänsten, företaget och deras framtid. Vilka ansvarsområden i arbetsbeskrivningen intresserar dig särskilt och varför är riktningen som företaget rör sig mot något du vill vara en del av?

Varför ska vi välja dig?

Detta är ofta den avslutande frågan och ger dig chansen att summera mycket av det du har förberett. Det handlar om att visa entusiasm och visa varför du är den person de inte kan gå miste om.

Om du vill ha fler tips kan du utforska alla våra karriärråd här.