Att utveckla ditt team behöver inte kosta en förmögenhet eller tar flera månader. Genom att identifiera de färdigheter du behöver för att driva ditt företag framåt, förstå vilka personer i ditt team som är förmögna och villiga att lära sig och implementera rätt strategier kan du se till att du ligger steget före. Här är några kostnadseffektiva sätt att förbättra ditt team.

Personliga utvecklingsplaner

Personlig utvecklingsplan är ett av de bästa sätten att säkerställa fortsatt lärande och utveckling för anställda på alla nivåer. Många organisationer utformar en personlig utvecklingsplan för anställda som standard och om de hanteras korrekt kan de göra det möjligt för människor att snabbt bygga upp sina färdigheter och kompetenser. Personliga utvecklingsplaner ger medarbetarna äganderätt till sin egen professionella utveckling och ser till att du som arbetsgivare har rätt färdigheter i hela ditt team.

Använd interna talanger

Ofta förbiser man talangen som redan finns inom teamet. De flesta individer har fått sin tjänst på grund av en särskild kompetensuppsättning som de använder varje dag sin roll och är något de är experter på. Ett utmärkt sätt att uppmuntra kunskapsdelning och samarbete är att utnyttja den expertis som redan finns inom ditt team och skapa ett internt utbildningsprogram. Detta kommer även hjälpa till att åtgärda eventuella kompetensbrister som finns.

Kurser och seminarier

Att utveckla talanger internt är ett utmärkt sätt att sprida kunskap och färdigheter, men det är inte en strategi som gör det möjligt att enkelt ta med nya färdigheter till organisationen. För detta måste du komplettera din interna strategi med formella kurser och utbildningar. Många professionella färdigheter kan uppnås och finjusteras med utbildningskurser och det är ett utmärkt sätt att uppdatera teamets expertis.
En fördel med detta tillvägagångssätt är att när en eller två medarbetare i ditt team är utrustade med dessa nya färdigheter kan de börja sprida kunskapen i resten av ditt team. Genom att utbilda en anställd i teamet kan du tillhandahålla en plattform för att lära sig mer.

Andra saker att tänka på

Mikrokunskap - fördela korta tidsperioder under hela veckan så att personalen kan utöva nya färdigheter, antingen via lektioner online, instruktionsvideor eller till och med mobilappar.

Lunch och kunskap - schemalägg lunchtider månadsvis där branschexperter inifrån eller utanför verksamheten talar om vad de gör och hur det passar in i verksamheten. Du kan bli förvånad över hur mycket samarbete och idédelning sker under dessa sessioner när människor lär sig om andra delar av verksamheten.

Handledning - detta fungerar särskilt bra för att utbilda fler yngre anställda. Att para ihop dem med en erfaren medarbetare i teamet och låta dem dra nytta av deras kunskap och erfarenhet är ovärderligt.

Dedikerad plats för inlärning - Om du har utrymme så tilldela en dator eller till och med ett litet mötesrum som ett utrymme för inlärning är ett annat sätt att uppmuntra kompetensförbättring. Anställda kan boka tid för att leta efter nya färdigheter i en miljö som främjar lärande, borta från sina skrivbord och deras dagliga arbete som kan distrahera.

Fördelar med kompetensförbättring

Att utbilda ditt team handlar inte bara om att du har rätt färdigheter för att nå dina mål. Det handlar om att planera en långsiktig framtid för både din organisation och dina anställda. Regelbunden utbildning och utveckling är ett av det starkaste sättet att behålla medarbetare. Anställda vill känna att de värderas och att deras företag investerar i deras karriär, annars kan det leda till att de inte stannar länge.

Med ett proaktivt tillvägagångssätt för att träna och utveckla ditt team ser du inte bara till att du är utrustad för att nå framsteg som ett företag utan också att du har en motiverad och förbättrad arbetskraft. Det visar dina anställda att du är investerad i dem och är engagerad i att hjälpa dem att utveckla sin karriär.