När man är tillsvidareanställd fastställs lön och förmåner innan anställningen börjar. Det är fallet för de flesta på arbetsmarknaden. Deras lön räknas ut varje månad av arbetsgivaren och kommer vanligen att vara samma belopp varje löneutbetalningsdag.

Om du är interimare eller konsult kommer du att ha större kontroll över lönenivåerna för dina tjänster och det sätt på vilket du betalas. Men det är viktigt att verkligen förstå värdet av de tjänster som du kan erbjuda – prisa inte ut dig från marknaden. Tala med din konsult för mer information om de rådande nivåerna.

När du bestämmer din timlön är det viktigt att minnas de kostnader som uppstår på grund av din lön.

 • Skatt.
 • Landets socialförsäkrings- och arbetsgivaravgifter.
 • Förmåner som är en del av överenskommelsen – som till exempel privat sjukvårdsförsäkring och bilförmån.
 • Medel som ska täcka din egen sjuk- och semesterlön.
 • Resekostnader.
 • Rörelsekostnader, som till exempel yrkesmässig ansvarsförsäkring eller eventuell nödvändig utrustning.

Med allt detta i åtanke kan en till synes bra timlön göra att du inte får en tillräcklig nettolön.

Några fler tips

 • Beräkna inte årslönen genom att multiplicera lönen för åtta timmar med 365 dagar. Vi arbetar inte årets alla dagar.
 • Konsulter kan överväga att ha en högre timlön än motsvarande personal som är tillsvidareanställd med månadslön.
 • Analysera din marknad och de arvoden som konkurrenterna begär
 • Skriv ned alla dina kostnader och behåll alla kvitton.
 • Beroende på din situation kanske du inte kan få betalt för semester, så se till att budgetera för den när du planerar att vara ledig.
 • Ett förmedlingsföretag kan erbjuda dig avlöningstjänster.
 • Som interimare kan det bli nödvändigt att starta ett företag. För mer information så har Business Link sammanställt en guide för hur man startar aktiebolag.

Situationen för alla interimare varierar och därför uppmuntrar vi dig att tala med en ekonomisk rådgivare eller konsult för ingående information.

Läs igenom Michael Pages erbjudande om tillfälliga jobb