The top 5 benefits of having a mentor

En mentor kan vara värdefullt för alla. Att ha någon som kan vägleda och ge råd innebär att du får hjälp att utmana dig själv, att du har någon som instruerar dig och formar ditt sätt att tänka, oavsett om du är nykomling eller halvvägs upp på karriärstegen. Att känna till värdet av en mentor är en sak men hur kan du dra full nytta av din mentor?

 

Bestäm regelbundna möten

Schemalägg regelbundna möten för att få ut så mycket du kan av din mentor. Vi behöver inte nödvändigtvis prata en hel timme. Mötet kan vara informellt och avslappnat. Viktigast av allt är dock att vara förberedd inför mötet. Kom till mötet med vissa mål som du har satt upp för dig själv, var öppen mot din mentor och berätta om dina mål, bolla dina idéer (en del kanske är strålande, medan andra kanske inte är fullt så lyckade) och diskutera i största allmänhet den riktning som du är på väg i. Snart kommer detta veckomöte (eller månatliga möte, en del mentorer är mycket upptagna) att bli mindre av en uppföljning och handla mer om att ta reda på vilka framsteg du har gjort och se vilken hjälp du behöver för att gå vidare.

Veta vad din mentor gör och lära dig av honom eller henne

Vi menar naturligtvis inte detaljer i din mentors agenda, utan om att du bör fråga för att få en allmän uppfattning om vad mentorn arbetar med en viss vecka så att du får chans att lära dig något nytt. Om din mentor till exempel ska utforma en strategi eller arbeta med en presentation, kan du fråga om det är något som du kan hjälpa till med. Din relation till din mentor bör vara dubbelriktad, oavsett om det handlar om att göra lite research eller om att föreslå en ny infallsvinkel.

Håll relationen öppen

Att ha en mentor kan definitivt hjälpa dig på områden där du kanske har kunskapsluckor. Tänk på att inte varje mentor kan hjälpa dig på de sätt som du kanske behöver. Mentorer vet inte allt, och det bör du inte heller vänta dig av dem. Du kan komma långt genom att söka upp relevanta personer som kan hjälpa dig, och ibland ha mer än en mentor. Genom att vara medveten om och hantera dina förväntningar kan du undvika framtida frustrationer.

Var lika bra som dem men inte identisk

Din mentor är där för att hjälpa till att forma dig och din karriärväg till något vackert och produktivt (och förhoppningsvis framgångsrikt). Tillägna dig fungerande vanor från dem. Inse att mentorer inte är perfekta och att de även har dåliga vanor. Försök att vara lika bra som din mentor men inte likadan. Din bransch eller ditt företag söker inte efter en kopia. Lägg fram nya idéer och perspektiv.

Förstå när det är dags att släppa taget

Mentorer vägleder, fostrar och främjar. Men inte för alltid. Till sist är det dags att lämna boet. Det kommer en tid när du inte längre behöver lära dig av din mentor. Och det är okej. De kommer alltid att finnas där för dig precis som en förälder. Men snart kommer en tid när du själv blir mentor.