Nyckeln till en framgångsrik löneförhandling är att vara väl förberedd. För att kunna förhandla smart måste veta vilken lönenivå som gäller för ditt jobb på marknaden, konkret visa vad du bidrar med till företaget och ha en tydlig bild av vad du är ute efter - både när det gäller lön och andra förmåner. Om du följer stegen nedan kommer du att kunna argumentera på ett resonabelt och övertygande sätt nästa gång du löneförhandlar.

Steg 1: Ta reda på vad du är värd

För att ta reda på vad som är en rimlig lön för ditt jobb ska du jämföra din nuvarande lön med de genomsnittliga lönerna på marknaden. Använd nätet för att hitta information om lön baserat på din bransch, arbetsort och erfarenhet samt ditt budgetansvar. Tala med en rekryteringskonsult från Michael Page och folk i branschen för att få vägledning.

Steg 2: Förstå sammanhanget

Det är viktigt att du har en tydlig bild av de förhållanden som gäller på den marknad där ditt företag är verksamt. Går det bra för din bransch just nu eller är den på nedgång? Har ditt företag god ekonomi eller genomför man besparingar? Om du kolla upp detta på förhand blir det lättare att förhandla med hjälp av väl underbyggda argument som tar hänsyn till helheten.

Steg 3: Visa ditt värde

För att övertyga din chef om att du är värd en löneförhöjning måste du ge tydliga exempel på vad du tillför företaget. Du ska kunna visa att du är en värdefull och ambitiös medarbetare som det skulle vara svårt att ersätta. Skriv ner de utbildningar du genomgått nyligen, nya kvalifikationer samt dina största bedrifter. På vilket konkret och mätbart sätt har de varit till fördel för företaget? Ta med exempel på när du tagit på dig ansvar utöver dina vanliga arbetsuppgifter, och situationer när du visat prov på initiativförmåga.

Steg 4: Öva på att argumentera

 Om du övar dig på att tydligt och övertygande lägga fram skälen till varför du bör få den önskade löneförhöjningen ökar dina chanser att lyckas. Använd den information du fått fram genom din research för att bestämma vilket lönebelopp (och vilka andra förmåner) du ska be om. Bestäm också ett minimibelopp som du skulle kunna acceptera. Öva på dina argument tillsammans med någon du litar på och be om feedback för att ta reda på om du visar dig från din bästa sida.

Steg 5: Våga be om det du vill ha

När du diskuterar en löneförhöjning och/eller andra förmåner med din chef, påminn honom/henne om hur länge du har jobbat för företaget och hur din roll har utvecklats med tiden. Tala om dina viktigaste bedrifter och vilka mätbara resultat de haft för företaget. Dela med dig av det du fått veta om de lönenivåer som gäller i branschen för personer med liknande arbetsuppgifter och erfarenhet. Betona att du inte kräver ett svar på direkten, utan säg att du gärna avvaktar tills din chef har fått tid att tänka över saken. Avsluta med att tacka, och säg att du är säker på att de kommer att göra vad de kan för dig.

Steg 6: Ha en reservplan

Om du får en löneförhöjning eller inte beror på många faktorer, även sådana som din chef inte själv råder över. Därför är det bra att också diskutera alternativ som är kopplade till din kompetensutveckling, t.ex. tjänstledighet för att studera eller intern fortbildning. Om du kan lägga fram väl genomtänkta alternativ till lönehöjning är det troligare att din förhandling kommer att få ett positivt resultat

Popular articles