När du blir chef för första gången kommer du förmodligen bli tvungen att hantera utmaningar och ansvarsområden som är nya för dig. För att du ska lyckas i din nya roll är det mycket viktigt att du förbereder dig väl och är öppen för att lära dig nya färdigheter. Här följer några tips på hur du kan få en smidig övergång till en chefsställning. Lycka till!

Ta reda på vad som förväntas av dig

För att du ska få en lyckad start i ditt nya chefsjobb måste du veta exakt vad som förväntas av dig. Vilka är de kort- och långsiktiga prioriteringarna för ditt team? Vilka är de huvudsakliga problem som måste lösas? Vilka risker kommer du troligtvis bli tvungen att hantera? När du fått svar på dessa frågor kommer du att ha en bättre bild av vad du måste fokusera på under din första tid som chef. Lika viktigt är att du ger de medarbetare du ansvarar för tydliga, specifika och mätbara mål.

Bygg vidare på de viktigaste färdigheterna

I din tidigare yrkesroll har du kanske inte behövt viktiga ledarkunskaper som att lösa problem, motivera andra och bedöma arbetsresultat. Be ditt företag om hjälp i form av rådgivning, en mentor eller utbildning, så att du kan utveckla de färdigheter du behöver för att på bästa sätt kunna utöva din nya roll. Du kan också på egen hand leta information på webbplatser med tips för chefer, i läroböcker om näringslivet /, i litteratur om chefsjobb eller genom att gå kortare kurser.

Lär dig att bli en bra ledare

Att bli chef handlar om mer än att ha översyn över projekt, medarbetare och tidsplaner. Du förväntas också uppträda som en ledare, vilket innebär att du ska sätta upp mål, möjliggöra för ditt team att göra så bra ifrån sig som möjligt och inspirera andra att uppfylla sin potential. För att bli en effektiv chef måste du lära dig vad som krävs för ett gott ledarskap, så att du på ett framgångsrikt sätt kan utvecklas själv och hjälpa de personer du ansvarar för att utvecklas.

Bli expert på att delegera

De flesta nya chefer kommer direkt från en roll där de utmärkt sig för sin förmåga att få saker uträttade. När du blir chef bör du i ett tidigt skede lära dig att släppa taget om att "göra" och ge andra en chans att växa. Du har nu en ny roll. Du är inte längre en hårt arbetande medlem i en grupp utan gruppens ledare. Nu ska du i stället inspirera andra att utvecklas, ta initiativ och göra bra ifrån sig. Effektiv delegering handlar om att använda din erfarenhet för att vägleda andra och att förtydliga vad som ska göras (resultat) och varför (syfte) - samtidigt som du låter andra välja själva hur de ska ta sig an uppgiften (metod).

Lär dig av dina förebilder

Tänk på dina tidigare chefer och de egenskaper som du beundrade hos dem. Hur behandlade de dig? Hur vann de ditt förtroende? Vad respekterade du i deras sätt att vara? Vad lärde du dig av dem? Använd dina tankar kring detta som en guide för hur du själv ska bete dig när du blir chef för första gången. Feedback från en mentor som du litar på är också värdefullt när du vill förstå vilka som är dina starka sidor och vad du behöver jobba mer på.

Popular articles