Enligt källor tillbringar de flesta människor 90 000 timmar på jobbet under sin livstid. Srikumar Rao, författare till ”Happiness at Work” (Lycka på jobbet), säger att det största hindret för att vara tillfreds är helt enkelt inställningen att du är omständigheternas fånge och maktlös att ändra det som händer dig.

Vi har granskat denna bok tillsammans med boken ”The Art of Happiness at Work” (Konsten att vara lycklig på jobbet) av Dalai Lama nummer 14 och av Howard C. Cutler, för att göra din karriär enklare på vägen till att bli lyckligare och i högre grad förverkliga dig själv på jobbet. 

The Art of Happiness at Work (Riverhead, 1998, ISBN 1-57322-111-2)

Boken tar upp många viktiga aspekter med det moderna sättet att arbeta på som till exempel tillfredsställelse, motivation, produktivitet, behovet av balans mellan att vara uttråkad och uppleva utmaningar eller ömsesidigt beroende.

Dalai Lama pekar ut pengar som den huvudsakliga drivkraften när det handlar om jobbet. Men han höjer ett varnande finger: ”Problemet är [...] när motivationen att tjäna pengar blir ett syfte i sig. [...] Det finns ett underförstått antagande att pengar kan lösa alla problem."

I den här kloka och praktiska boken visar Dalai Lama hur vi sätter in arbetslivet i ett sammanhang i hela ens liv. Snarare än att sträva efter att finna ett jobb som passar oss, bör vi tillåta att jobbet uppstår naturligt utifrån den vi är – och vad som är viktigast för oss. Utifrån detta når vi fram till en väg som kan leda oss till ett sant förverkligande och ett syfte.

Happiness at Work (McGraw-Hill Education, 2010, ISBN-10: (0071664327)

I dessa tuffa tider finns det få människor som är helt tillfreds med det aktuella klimatet på arbetsmarknaden. Från chefer till högre företagsledare verkar alla gå igenom en tuff ekonomisk och personlig kritisk punkt. Men den hyllade professorn i företagsekonomi Srikumar Rao säger att vi kan lära oss att skapa glädje – oavsett vad som händer runt omkring oss.

Rao visar att det inte är det negativa som sker som gör dig olycklig utan hur du uppfattar det. ”Lycka på jobbet” är en ny, tankeväckande bok som flyttar tankarna från negativitet och tvingar dig motstå frestelsen att värdera situationer som ”bra” eller ”dålig”, utan snarare att se dem som ett resultat av en serie händelser.  Boken ger överraskande enkla och användbara sätt att ändra perspektiv, kompletterat med övningar som ska göras regelbundet och skapa bättre vanor när det handlar om att tolka situationer.

Lär dig den nödvändiga visdomen för att uppnå ett glädjefyllt, framgångsrikt liv när du tolkar med större återhämtningsförmåga och ett starkare inre!

Om du vill lära dig mer om hur du får bättre balans i livet, läs våra artiklar med råd om hur man uppnår hög kvalitet i arbetslivet.