Temporär anställning är ett alternativ till en fast tjänst som ger dig möjlighet att utveckla din karriär på ett flexibelt sätt som passar din personliga situation.

Vad är temporär anställning?

Olika branscher definierar detta på olika sätt: ofta kallas det " att jobba som konsult". Enkelt uttryckt är en tillfälligt anställd någon som jobbar för ett företag under en begränsad period. Den som är tillfälligt anställd får tim- eller dagslön som betalas av Michael Page.

Några av fördelarna med en tillfällig anställning är följande:

 • Flexibilitet.
 • Möjlighet att arbeta inom olika branscher eller att fokusera på en viss bransch.
 • Erfarenhet av olika ledningsstilar.
 • Utveckla egen förmåga att anpassa sig snabbt till nya miljöer och situationer.
 • Möjlighet att bredda eller fördjupa kunskaper.
 • Kan leda till ett erbjudande om fast tjänst.

Varför använder sig företag av tillfälligt anställda?

Företag anställer tillfällig personal av många olika skäl, bland annat följande:

 • För att ersätta anställda som blivit sjuka, är föräldralediga eller har sagt upp sig utan förvarning.
 • För att fylla ett tillfälligt behov av särskilda kunskaper.
 • För att leda, genomföra eller hjälpa till med ett särskilt projekt.
 • För att hantera en tillfällig uppgång i arbetsbördan (t.ex. årsbokslut).
 • För att testa kandidater innan de erbjuds en fast tjänst.