Det är inte alla som väljer jobb och företag enbart på grund av lönen, det gäller särskilt när lönen är genomsnittlig jämfört med resten av branschen. Om du vet med dig att ditt företag erbjuder en liknande lön som konkurrenterna kan du i stället satsa på ett attraktivt förmånspaket för att locka till dig de bästa kandidaterna – de som tänker långsiktigt i stället för att satsa på högsta möjliga lön på en gång.

Olika företag erbjuder olika förmåner och alla kandidater värdesätter olika saker så det är inte självklart vilka förmåner du ska erbjuda. Nedan har vi samlat nio olika förslag som kan fungera som inspiration.

Privata hälso- och sjukvårdsarrangemang.

Hälso- och sjukvårdsprogram kan vara en stor fördel. Om du inte kan erbjuda full försäkring för dina anställdas familjer kan du kanske erbjuda en möjlighet att utöka försäkringsskyddet till familjemedlemmar till ett förmånligt pris. Du kan sedan dra av kostnaderna för detta från nettolönen.

Flexibla arbetstider

Allt fler lägger stor vikt vid en god balans mellan jobb och privatliv. Genom att erbjuda flextid eller möjligheten att jobba hemifrån vissa dagar kan du göra dina anställda mer motiverade och locka till dig rätt kandidater.

Extra semesterdagar

Extra semesterdagar brukar också vara populärt. Lagstadgad semester är 5 veckor plus helgdagar. Kanske kan du ge anställda möjlighet att "köpa" extra semesterdagar. Vissa företag erbjuder dessutom obetald extra ledighet under vissa omständigheter.

Välgörenhet

Du kan erbjuda en eller flera avlönade dagar per år för deltagande i välgörenhetsprojekt. 

Vidareutbildning

Genom att erbjuda vidareutbildning visar du att du är villig att investera i dina anställdas framtid och hjälpa dem att komma vidare i karriären. Fortbildning kan erbjudas av externa aktörer eller vara intern, till exempel mentorprogram inom företaget. Om du erbjuder dina anställda resultatbedömningar eller ledighet för utbildning bör du se till att kandidater får veta att detta är en del av företagets förmånspaket.

Reseersättning eller bidrag

Om dina anställda måste resa under arbetstid bör de få ersättning för sina kostnader. Om de lägger stora summor på att betala för årskort i kollektivtrafiken kan ett bidrag för detta ändamål vara uppskattat. Vissa föredrar att få kontant ersättning i stället för en tjänstebil. Det kan vara en bra idé att låta anställda välja vilket alternativ de föredrar.

Andra förmåner

Att erbjuda gratis drinkar på fredag eftermiddag eller låta anställda ta ledigt på sin födelsedag kan göra mycket för att höja moralen och öka produktiviteten. Små gester som de här visar att du uppskattar dina anställda.

Valfrihet

Om du har möjlighet att erbjuda många olika förmåner bör du överväga att låta dina anställda välja bland dem och sätta samman sitt eget förmånspaket. Ett alternativ är att använda ett system där varje förmån motsvarar ett visst lönebelopp. Då kan de anställda antingen välja själva förmånen eller att få det motsvarande lönebeloppet.

Försök ta reda på vad som motiverar dina anställda vid intervjun eller när det är dags för en individuell bedömning, och se till att de är medvetna om de olika förmåner som erbjuds.