Med högkonjunkturen på arbetsmarknaden är det brist på kompetenta kandidater för tillfälliga jobb. Företag måste locka dem genom att vara en attraktiv arbetsgivare och med spännande projekt. ”Du måste erbjuda dem någonting som de inte hittar någon annanstans.”

Idag måste företag som söker kandidater för tillfälliga jobb konkurrera för att värva den bästa kompetensen. Med en ekonomi som når en tillväxt på 3,4 procent, sjunker arbetslösheten snabbt. Detta leder till brist på kompetens för tillfälligt arbete, förutser César Gautier, Division Manager hos rekryteringsbyrån Michael Page. César lägger till: ”De kandidater som är bäst kvalificerade för jobben har i regel möjlighet att få en fast anställning. Som företag måste du locka tillfälliga arbetstagare genom att erbjuda dem något som de inte kan få någon annanstans.”

Behålla anställda

Tillfälligt anställda anställs av många olika skäl, och på alla nivåer. Många företag anlitar till exempel anställda från bemanningsföretag när någon av deras fast anställda är ledig. ”Det är ett bra sätt att behålla de bästa personerna”, förklarar César. ”När en anställd är föräldraledig ber företag någon av de yngre kompetenta medlemmarna av personalen att ta över hans eller hennes projekt. Det är ett bra tillfälle för dem att växa in i en ny position i organisationen. Men sedan måste företagen naturligtvis leta efter någon som kan ta över jobbet från den yngre medarbetaren. I sådana fall är temporär personal en bra lösning.”

Oavsett hur komplicerad det tillfälliga uppdraget än är, måste konsulterna passa in i organisationen från dag ett och kunna arbeta självständigt. Det är därför som 63 procent av företagen som söker tillfälligt anställda vill att de ska vara självgående, enligt en undersökning av Michael Page. Att ha starka interpersonella färdigheter är för många positioner ännu viktigare: 80 procent av företagen vill ha någon som är en bra kommunikatör.

Arbetsgivaren har starkt varumärke.

Hur hittar man en kandidat som uppfyller alla kräv på en arbetsmarknad där endast 20 procent av de anställda arbetar i tillfälliga jobb? ”För att övertala bra kandidater är det mycket viktigt att ha ett starkt varumärke som arbetsgivare”, förklarar César. ”Det gör ett företag mycket mer attraktivt som tillfällig arbetsgivare. Om kompetenta kandidater kan välja mellan ett fast anställningskontrakt hos ett okänt företag, och ett tillfälligt jobb hos en arbetsgivare med ett ledande varumärke, som Spotify, Klarna eller King.com, väljer de förmodligen det andra alternativet. Särskilt för anställda i början av sin karriär kan en tillfällig anställning hos ett företag som är välkänt eller har gott rykte vara ett bra sätt att bygga upp sitt CV.”

Intressanta projekt

Men hur mycket de än investerar i sitt varumärke som arbetsgivare, kan inte alla företag vara lika sexiga som i musik- eller spelbranschen. I sådana fall finns det en andra strategi för att locka temporära konsulter, säger César: ”Ett bra sätt för företag att vara mer attraktiva för tillfälliga kandidater, är att erbjuda dem ett intressant projekt. Nyligen hjälpte jag en klient i fastighetsbranschen att hitta en kandidat, som rekryterades för att omstrukturera faktureringssystemet i grunden. Det var en utmaning som han inte kunde motstå. Det är projekt av det här slaget som lockar människor till tillfälliga jobb. Om ditt företag både har ett starkt varumärke och ett spännande projekt att erbjuda, har du naturligtvis bästa chanser att hitta de mesta kompetenta kandidaterna.”