Att ställa frågor visar intervjuaren att du är engagerad. Det är även mycket strategiskt: du vill veta vad företaget planerar att göra – så att du kan se om du passar in i dessa planer. Här följer sju frågor som hjälper dig att sticka ut i mängden. 

1. Vad betyder ”framgång” i den här tjänsten? 

Som anställd är du en investering och förväntas generera ett värde för företaget som gengäld för din lön. Ett sätt som detta uppnås på är resultatindikatorer – och att fråga efter dessa indikatorer är ett bra sätt att visa att du kommer att utvecklas i arbetsuppgiften.

2. Passar jag för företaget?  

Be om en subjektiv åsikt som visar att du är öppen för konstruktiv kritik – då intervjuaren normalt är den person som du arbetar direkt under. Att få ett hum om vad de tycker om dig är bra för att bygga upp relationen och frågan i sig talar även om för intervjuaren att du är seriös om jobbet.

3. Vilka utmaningar mötte min företrädare?  

Denna fråga kan vara skrämmande, men fördelaktig – svaret är avgörande. Att vara rättfram, rak och positiv med en förklaring är ett gott tecken, medan tvekan innebär röd flagg. 

Det handlar om att du bedömer företaget i lika hög grad som intervjuaren bedömer dig – smarta intervjuade personer vill få reda på arbetets utmaningar. 

4. Vad saknade den person som senast var anställd på denna tjänst?  

Visa din förmåga att ta itu med problem innan de dyker upp. Svaret kan belysa varför jobbet är ledigt och vägleda dig på vägen till framgång.

Du säljer dig själv som en potentiell medarbetare, så visa att du är en lagspelare som vill ha kollegor som visar framfötterna lika mycket som du.

5. Finns det något som är oklart i min profil?  

Att fråga intervjuaren om det finns något som saknas i ditt CV ger dig en möjlighet att eliminera tvetydigheter, visar att du kan ta emot konstruktiv kritik och att du vill förbättra dig själv – värdefulla egenskaper hos varje medarbetare!

6. Hur kommer denna yrkesroll att utvecklas i framtiden?

Genom att fråga hur yrkesrollen kommer att utvecklas på kort och medellång sikt visar du att du vill göra en rivstart – något alla arbetsgivare söker efter. Om tjänsten är tillfällig eller ett vikariat, visa din framtidsvision och låt arbetsgivaren veta att du vill arbeta kvar. Det ger dig även chansen att förbereda dig för nästa arbete att söka internt eller externt.

7. Hur är företagskulturen?

Fråga om klädkod, sociala event, lunchtider och även om företaget anser sig vara ett nystartat eller ett moget företag i sin bransch. Dessa aspekter hos ett företag är viktiga för att skapa varaktiga relationer och att ställa frågor visar att du försöker se dig själv inom företagets väggar.

Använd dessa tips när du förbereder dig för nästa intervju för att göra ett bra intryck.

För mer idéer och stöd, se vår avdelning med råd.